Informacje

logo PZU / autor: PZU
logo PZU / autor: PZU

Analitycy S&P: PZU odporne na wstrząsy z odpisów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2020, 19:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Agencja ratingowa S&P Global Ratings stwierdziła, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (ocena PZU A-/Perspektywa stabilna) wraz z podstawowymi spółkami powiązanymi, tj. w całej Grupie PZU, powinien w 2020 r. osiągnąć wyniki względnie zbliżone do wyników najważniejszych porównywalnych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych

Analitycy S&P stwierdzają, że jest to prawdopodobne, pomimo utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości wartości firmy w wysokości 827 mln złotych na inwestycje w sektor bankowy. Grupa powinna także utrzymać bezpieczną rezerwę kapitałową powyżej wymogów kapitałowych do oceny ratingowej na poziomie ‘AAA” wynikających z modelu kapitałowego Agencji S&P Global Ratings.

Publikacja niniejszego raportu wiąże się z utworzeniem przez Grupę, po raz drugi w 2020 r., odpisu ze względu fakt, że inwestycja w sektor bankowy znalazła się pod presją ze względu na ograniczenia gospodarcze spowodowane COVID-19 oraz trudne otoczenie stóp procentowych. Odpisy utworzone przez Alior Bank S.A. na potencjalne czynniki ryzyka związane z pandemią COVID-19 były znacznie wyższe niż średnia rynkowa, a profil ryzyka kredytowego tego banku pozostaje bardziej wrażliwy na ewentualne wstrząsy gospodarcze (vide „Rewizja perspektywy dla Alior Banku S.A. z siedzibą w Polsce ze stabilnej do negatywnej wskutek zamknięcia gospodarki; potwierdzenie ocen ratingowych ‘BB/B’”, opublikowana 27 kwietnia 2020 r. na stronie RatingsDirect). Alior ogłosił stratę netto w wysokości 585,5 mln zł za I półrocze 2020 r. Niemniej w II półroczu 2020 r. bank nie planuje zawiązywać dalszych odpisów z tym związanych, a jego wskaźniki adekwatności kapitałowej pozostają na poziomie znacząco wyższym od minimalnych wymogów regulacyjnych. Jesteśmy zdania, że skupienie PZU na rozwiązywaniu kwestii występujących w Alior Banku powinno zniwelować ewentualne zagrożenia dla bilansu Grupy (vide „Po przetasowaniach Alior Bank wciąż boryka się z realizacją zadania poprawy kosztu pokrycia ryzyka”, opublikowany 3 lipca 2020 r.). - twierdzi Johannes Bender, główny analityk kredytowy S&P.

Niezależnie od powyższego pokaźne odpisy wartości firmy na inwestycje w sektor bankowy, wynoszące łącznie 1,3 mld zł w I półroczu 2020 r., obniżą oczekiwany wynik Grupy w tym roku do poziomu znacznie niższego od zakładanego w strategii na 2020 r.

Mimo to, Grupa PZU ma historię realizowania solidnych wyników na działalności operacyjnej, opartych na silnej i stabilnej działalności ubezpieczeniowej, dzięki której Grupa wyprzedza międzynarodowy sektor ubezpieczeniowy. Choć uważamy, że obecne odpisy wartości firmy, w połączeniu z gorszym tegorocznym wynikiem segmentu bankowego, obniżą skalę ponadprzeciętnych wyników PZU, to jednak całoroczne wyniki Grupy i tak będą - bez większych problemów – na poziomie wyników porównywalnych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych. Uznajemy, że podstawowa działalność ubezpieczeniowa Grupy jest dobrze spozycjonowana, by zachować względnie silną pozycję pomimo niekorzystnych zjawisk wynikających z pandemii. Ponadto – naszym zdaniem – istotna niepewność i zmienność na rynku nie powinny zakłócić stopniowego odbudowywania się wyników Grupy w latach 2021-2022. - czytamy dalej.

Analitycy S&P wskazują, że wyniki finansowe Grupy PZU w 2020 r. powinny obniżyć się w kierunku średnich wyników notowanych przez porównywalne międzynarodowe towarzystwa ubezpieczeniowe, a segment ubezpieczeniowy PZU wspiera wyniki całej Grupy dzięki mocnej działalności ubezpieczeniowej.

W tej chwili wartość bilans PZU nie zawiera już wartości firmy z tytułu inwestycji w Alior Bank.

Naszym zdaniem utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości firmy wcale nie oznacza osłabienia zaangażowania PZU we wspieranie Alior Banku. Mając to na uwadze wciąż uznajemy, że Alior Bank ma umiarkowane strategiczne znaczenie dla Grupy PZU. Uważamy, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, Grupa posiada środki niezbędne do zapewnienia wsparcia dla Alior Banku i że utrzyma gotowość do zapewnienia takiego wsparcia w przyszłości - twierdzi Johannes Bender, główny analityk kredytowy S&P.

mw

CZYTAJ TEŻ: Maląg: rodziny muszą pamiętać o bezpieczeństwie

CZYTAJ TEŻ: Co dalej z lotniskiem w Modlinie? „Sytuacja stała się tragicznie zła”

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze