Informacje

Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI / autor: Materiały prasowe
Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI / autor: Materiały prasowe

Inwestycyjne plany polskich firm lepsze niż w UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 grudnia 2020, 15:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Pomimo COVID-19 ponad połowa polskich przedsiębiorstw (56 proc.) utrzymuje swoje plany inwestycyjne na zasadniczo niezmienionym poziomie, co jest wynikiem lepszym od średniej dla całej UE, wynika z V edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Jednocześnie pandemia koronawirusa spowodowała, że 39 proc. firm w Polsce zamierza zainwestować w 2020 roku mniej, niż przewidywały pierwotne plany.

W odpowiedzi na pytanie o długoterminowe bariery inwestycyjne, 88 proc. polskich firm wskazało jako główną przeszkodę niepewność co do przyszłości.

Pandemia mocno ograniczyła apetyt na inwestycje, a co za tym idzie może spowolnić nasz długofalowy wzrost gospodarczy. Aby przezwyciężyć niepewność, potrzebujemy skoordynowanych działań na szczeblu europejskim, zarówno teraz, jak i w dalszej perspektywie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii klimatu i transformacji cyfrowej. Jako bank klimatyczny Unii Europejskiej, i jeden z największych w Europie inwestorów w sferze innowacji i cyfryzacji, Grupa EBI ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu nowych inwestycji – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Wyniki ankiety wskazują, że poziom wdrażania technologii cyfrowych w Polsce jest nadal niższy niż średnia w UE: technologie, o które pytano, wdrożyło częściowo lub w pełnym zakresie 50 proc. polskich firm, podczas gdy średnia w całej Unii wyniosła 63 proc. Stopień wdrażania technologii cyfrowych był przy tym najwyższy w dużych przedsiębiorstwach oraz w firmach z branży produkcyjnej, zaznaczono.

CZYTAJ TEŻ: Szczepionka? Do Polski trafi już na przełomie stycznia i lutego

Wyniki ankiety pokazują, że 46 proc. polskich firm opracowało lub wprowadziło w ramach swojej działalności inwestycyjnej w ostatnim roku obrotowym nowe produkty, procesy lub usługi, co pokrywa się z wynikami ostatniej edycji badania oraz ze średnią w UE (wynoszącą 42 proc.). W szczególności 20 proc. wszystkich firm twierdzi, że podjęło się wdrożenia innowacyjnych rozwiązań będących nowością w skali kraju lub całego świata. Odsetek ten jest nieco wyższy niż średnia w UE (15 proc.). Ponadto polskie firmy dotknięte skutkami pandemii COVID-19 będą w najbliższych trzech latach częściej niż inne nadawać priorytet inwestycjom w nowe produkty lub usługi.

Ankieta inwestycyjna EBI daje przejrzysty obraz narastających wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. COVID-19 zmienia rynek, zmuszając przedsiębiorstwa do inwestowania i dalszego dostosowywania się do bieżącej sytuacji. Odpowiedzią jest więcej cyfryzacji, więcej innowacji, więcej działań na rzecz klimatu oraz nowe podejście do budowania globalnych łańcuchów wartości. W obliczu potrzeb inwestycyjnych i napiętej wewnętrznej sytuacji finansowej europejskich firm potrzebni są cierpliwi inwestorzy długoterminowi, którzy będą potrafili połączyć kapitał własny i instrumenty dłużne z pomocą techniczną i usługami doradczymi - powiedziała główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadził we współpracy z globalną pracownią badania rynku Ipsos MORI analizę działalności inwestycyjnej małych, średnich i większych przedsiębiorstw, ich wymagań w dziedzinie finansowania oraz trudności, z jakimi się borykają. Piąta edycja ankiety inwestycyjnej EBI miała na celu zebranie unikatowych informacji na temat warunków do inwestowania dla przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. Ankieta jest ważnym narzędziem pozwalającym rozpoznać potrzeby firm i zrozumieć ograniczenia hamujące inwestycje. Tegoroczna edycja jest jeszcze istotniejsza, ponieważ jej wyniki pomogą ocenić konsekwencje kryzysu związanego z COVID-19 z punktu widzenia planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i pozwolą bankowi UE stawić czoła wyzwaniom wynikającym z tego kryzysu.

CZYTAJ TEŻ: Rozporządzenie: pracodawca zdecyduje o maseczkach dla więcej niż 1 osoby w pomieszczeniu

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2019 r. grupa EBI przeznaczyła 5,4 mld euro na finansowanie polskich projektów.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze