Informacje

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Dobro w biznesie. Rok 2020 w Fundacji Grupy PKP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 grudnia 2020, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 5 milionów złotych na pomoc placówkom medycznym, wyposażanie pracowników w niezbędne środki ochrony, pomoc emerytom kolejowym i dzieciom uczącym się w domach – rok 2020 upłynął w Fundacji Grupy PKP w znacznej mierze pod znakiem walki ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Fundacja cały czas jednak realizowała także swoje cele statutowe, takie jak wsparcie osób chorych czy w trudnej sytuacji życiowej

Podobnie jak wszystkie tego typu organizacje, Fundacja Grupy PKP aktywnie włączyła się w akcje pomocowe i wszelkie inne działania na rzecz zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Dzięki donatorom: spółkom Grupy PKP, innym firmom kolejowym, a także podmiotom spoza tej branży zbierano środki finansowe na ten cel i udzielano pomocy rzeczowej. Ponad 5 mln zł trafiło do placówek medycznych. Środki otrzymały między innymi:

• Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie na zakup aparatury umożliwiającej wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym;

• Narodowy Instytut Leków Spółki z Grupy PKP na rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19;

• Instytut Hematologii i Transfuzjologii na zakup niezbędnych odczynników w procesie diagnostyki;

• Zakład Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II;

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej;

• Cztery szpitale na Lubelszczyźnie.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Fundacja Grupy PKP włączyła się również w akcję #WspieramyMedyków, przekazując we współpracy ze spółką Polonus, Caritas Polska i Żywiec Zdrój ponad 30 tysięcy litrów wody na rzecz placówek pomocowych i medycznych.

Fundacja Grupy PKP zadbała o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i emerytów kolejowych. Dotarła z pomocą do ponad 50 miast i zbudowała bazę wolontariuszy. Pracownikom spółek zapewniła maseczki i inne środki ochronne. Łącznie przekazano 4 500 maseczek. Ci, którzy musieli pozostać na kwarantannie domowej mieli dostarczane zakupy. W ramach akcji „Emerycie, zostań w domu” dostarczano seniorom egzemplarze magazynu „Raport Kolejowy”, aby umilić im czas przebywania w domu.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Rok 2020 był dla Fundacji Grupy PKP, jak i dla wszystkich instytucji tego typu wyjątkowy i trudny. Czas pandemii w sposób szczególny pokazał, jak istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i jak bardzo są potrzebne. To był dla nas wszystkich ważny egzamin i myślę, że Fundacja Grupy PKP zdała go pomyślnie – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP - Cieszę się, że mimo pandemii i intensywnej walki z jej skutkami z powodzeniem realizowaliśmy także wszystkie inne działania, do których zostaliśmy powołani. Nieśliśmy pomoc osobom chorym lub wykluczonym społecznie, wspieraliśmy lub organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i obchody ważnych rocznic. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z nami w 2020 roku i którzy przekazywali środki finansowe na działania statutowe Fundacji. Głęboko wierzę, że z roku na rok będzie coraz więcej ludzi i instytucji chcących czynić dobro razem z nami – dodaje.

Mimo pandemii i intensywnych prac w związku ze zwalczaniem jej skutków Fundacja Grupy PKP przez cały czas realizowała swoje cele statutowe, do których należy m.in. działalność charytatywna i dobroczynna oraz ochrona i promowanie historycznego dziedzictwa kolejowego.

Fundacja przeprowadziła m.in. 24 zbiórki pracownicze na rzecz potrzebujących kolejarzy i ich rodzin. Przekazała 101 darowizn i wzięła udział w aukcji charytatywnej w serwisie Facebook organizowanej na rzecz podopiecznej Fundacji.

Podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Grupy PKP, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi, aktywnie włączała się w akcje krwiodawstwa, poprzez organizację apelu do kolejarzy w celu oddawania krwi oraz osocza od ozdrowieńców, którzy wyleczyli się z koronawirusa, a także wspierała zbiórki w krwiobusach organizowane przez Zespół ds. Promocji Honorowego Dawstwa Krwi w Grupie PKP. Wszystko odbywało się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w związku z pandemią.

Wsparcie edukacji oraz wyrównywanie szans dzieci z ubogich rodzin lub niewielkich miejscowości także należało do głównych działań statutowych Fundacji. Pomogła ona m.in. Nadbużańskiemu Towarzystwu Oświatowemu „Moja Wieś” przekazując środki finansowe na zakup programów multimedialnych oraz montaż radiowęzła w szkole Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym. Fundacja aktywnie wspierała także dzieci i młodzież z polskich rodzin mieszkających na Wschodzie. Pomoc otrzymali m.in. podopieczni klubu sportowego Pogoń Lwów oraz dobroczynnego ośrodka wypoczynkowego „Nieciecz” na Białorusi, gdzie ufundowano budowę studni głębinowej.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Cennymi inicjatywami zaowocowała również współpraca Fundacji Grupy PKP z Caritas Polska - największą organizacją charytatywną w kraju. Jednym z takich działań był wspomniany już transport wody dla ośrodków pomocowych. Ponadto, na należących do PKP S.A. wybranych dworcach kolejowych zamontowane zostały datkomaty - wyposażone w ekran dotykowy, samoobsługowe automaty umożliwiające przekazywanie zbliżeniowo bezgotówkowych donacji. Działają one na dworcach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Fundacja Grupy PKP była inicjatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych lub związanych z pielęgnowaniem historycznego dziedzictwa. Na dworcu Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana została wystawa „Tu rodziła się Solidarność” w 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Na kilku dworcach kolejowych, m.in. w Warszawie i Poznaniu, dzięki współpracy z Fundacją „Dorastaj z nami” obejrzeć można było wystawę pt. „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, przedstawiającą historie bohaterów, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani na służbie.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Jednym z największych projektów związanych z promocją dziedzictwa kolejowego były obchody 175. rocznicy otwarcia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Z tej okazji zorganizowano 4 spacery szlakiem „Wiedenki”, 1 spacer online oraz uroczyste obchody jubileuszowe w kościele Św. Boromeusza w Warszawie i na cmentarzu na Starych Powązkach przy grobie Stanisława Wysockiego, budowniczego Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Wspierający Fundację darczyńcy otrzymywali kalendarzyki jubileuszowe, specjalne, kolekcjonerskie znaczki pocztowe z dworcami kolejowymi wybudowanymi na szlaku „wiedenki” oraz znaczki turystyczne. Ponadto opracowano reprint rozkładu jazdy z 1846 r. na trasie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.

Już po raz trzeci Fundacja Grupy PKP wraz z Fundacją ProKolej zorganizowała konkurs na najładniejszy i najbardziej funkcjonalny dworzec kolejowy. Laureatami konkursu Dworzec Roku 2020 zostały obiekty: Przemyśl Główny, który otrzymał nagrodę publiczności i Goczałkowice – Zdrój, wyłoniony w drodze głosowania jury.

Fundacja włączyła się także w kampanię mającą na celu promowanie polskich produktów: #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI. Z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Fundacją Grupy PKP i Stowarzyszeniem Sady Grójeckie, a na wybranych dworcach oraz w pociągach PKP Intercity S.A. podróżnych częstowano jabłkami z grójeckich sadów.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP
Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

To, oczywiście, tylko część licznych inicjatywFundacji Grupy PKP. Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach i działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację można znaleźć na jej stronie internetowej https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja Pracownicy i wolontariusze Fundacji już teraz intensywnie przygotowują się do tego aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna w 2021 roku. Wiele działań, podobnie jak w roku 2020, będzie ukierunkowanych na walkę ze skutkami pandemii.

Fundacja Grupy PKP

Powiązane tematy

Komentarze