Informacje

autor: Shutterstock
autor: Shutterstock

Polski Fundusz Rozwoju wie jak pomagać. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 popłyną miliardy wsparcia do zagrożonych branż

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 grudnia 2020, 12:00

    Aktualizacja: 30 grudnia 2020, 12:02

  • 2
  • Powiększ tekst

Już 15 stycznia banki uczestniczące w programie rozpoczną przyjmowanie wniosków o subwencje dla firm w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0 przygotowanej przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego i Polski Fundusz Rozwoju. To druga odsłona programu, tym razem skierowana do podmiotów z aż 38 branż, które najbardziej dotknęły obostrzenia związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. Pierwsza pomoc, czyli Tarcza Finansowa PFR 1.0, udzielana przy okazji zmagań z pierwszą falą choroby pozwoliła ochronić miliony miejsc pracy i ograniczyć spadek polskiego PKB do jednego z najniższych w Europie

Warto przypomnieć, że z pomocy w ramach Tarczy Finansowej 1.0 skorzystało 347 tysięcy przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu wypłaconemu w kwocie 60,8 miliarda złotych ochroniono 3,2 miliona pracowników. Beneficjenci Tarczy 1.0 uzyskali przynajmniej półroczny bufor bezpieczeństwa finansowego. Bardzo istotnym czynnikiem, który pozwolił na skuteczną realizację celów zawartych w Tarczy 1.0 była błyskawiczna wypłata środków, która zajmowała średnio do 2 dni. O powodzeniu programu decydował także fakt, że przedsiębiorcy zyskali możliwość umorzenia do 75 procent subwencji udzielonych w ramach wsparcia.

O tym, jak dużym wsparciem dla przedsiębiorstw są tarcze finansowe oferowane przez PFR świadczy również fakt, że za każdym razem Polska musi zabiegać o zgodę Komisji Europejskiej na ich wdrożenie. Nie inaczej było z Tarczą Finansową PFR 2.0, na którą KE zgodziła się 23 grudnia.

Zgodnie z założeniami 15 stycznia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 38 branż, które odnotowały minimum 30 procentowy spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresy w 2019 roku, będą mogły ubiegać się o subwencje. Wnioski będzie można składać do 28 lutego w podobny sposób, jak miało to miejsce podczas Tarczy 1.0 – poprzez systemy elektroniczne 18 największych banków i wielu banków spółdzielczych. Warto też zauważyć, że lista branż ustalanych na podstawie kodów PKD nie jest zamknięta i może każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów. Zarówno PFR, jak i Rada Ministrów prowadzi konsultacje z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami poszczególnych branż.

Tarcza Finansowa 2.0 skierowane jest do dwóch typów podmiotów – mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.

Główne zasady przyznawania subwencji dla mikroprzedsiębiorstw z 38 branżach objętych restrykcjami:

Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa poniżej 2 mln euro

Spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w roku 2019.

Kwota subwencji zależna jest o wielkości spadku przychodów:

  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%

  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł.

Co bardzo istotne, w przypadku Tarczy Finansowej 2.0 istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Główne zasady przyznawania subwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw z 38 branżach objętych restrykcjami:

Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro.

Spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w roku 2019.

Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021.

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika. Co warte podkreślenia – skorzystanie z pomocy w ramach Tarczy 1.0 nie wyklucza z ubiegania się o pomoc z Tarczy 2.0. Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Szczegółowe zasady ubiegania się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 wraz z wykazem branż, do których pomoc jest skierowana można znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju pod adresem:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Artykuł przygotowany we współpracy z partnerem.

Powiązane tematy

Komentarze