Informacje

Komisja Nadzoru Finansowego / autor: Fratria
Komisja Nadzoru Finansowego / autor: Fratria

KNF: zalecenia dla banków w sprawie dywidendy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2021, 21:56

  • 0
  • Powiększ tekst

Banki: Santander, ING Bank Śląski, mBank i Pekao otrzymały zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021.

Zalecenia te wiążą się z ogłoszonymi słabym wynikami sektora bankowego i mają na celu akumulację kapitału zapewniającego bezpieczeństwo zgromadzonych przez klientów banków pieniędzy.

Pismo KNF zawiera następujące zalecenia:

  • wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

  • niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

Ponadto KNF poinformowała, że stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Zarząd ING Banku Śląskiego podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do stosowania indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej Banku w pierwszym półroczu 2021 roku. Uchwała ta została podjęta w związku z zaleceniami KNF.

KNF/RO

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze