Informacje

Warszawa, kino Atlantic / autor: TVP Info
Warszawa, kino Atlantic / autor: TVP Info

MKiDN: od jutra kina, teatry, filharmonie otwarte warunkowo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 11 lutego 2021, 16:28

  Aktualizacja: 11 lutego 2021, 18:01

 • 1
 • Powiększ tekst

MKiDN informuje, że od jutra, tj. od 12 lutego kina, teatry, opery i filharmonie, a także domy i ośrodki kultury w zakresie działalności kinowo-teatralnej i wystawienniczej otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym

Czytaj też: Luzowanie restrykcji! Wracają m.in. hotele, kina i stoki!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, działalność ww. instytucji kultury zostaje przywrócona warunkowo do 28 lutego br. Nadal może być prowadzona działalność muzeów, galerii sztuki i bibliotek.

Wytyczne dotyczące przestrzegania rygoru sanitarnego

Instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)

 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni

 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa

 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Działalność bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki musi być umieszczona informacja o limicie osób, należy również podjąć środki zapewniające przestrzeganie ww. limitu.

Muzea i galerie sztuki również mogą być otwarte dla zwiedzających w rygorze sanitarnym uwzględniającym 1 osobę na 15 m2. Szczegółowe wytyczne dotyczące działalności muzeów i galerii w warunkach pandemii: MKiDN: teatry, kina, filharmonie i opery warunkowo otwarte dla publiczności (komunikat)

 • MKiDN informuje:

Od 12 lutego kina, teatry, opery i filharmonie, a także domy i ośrodki kultury w zakresie działalności kinowo-teatralnej i wystawienniczej otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, działalność ww. instytucji kultury zostaje przywrócona warunkowo do 28 lutego br. Nadal może być prowadzona działalność muzeów, galerii sztuki i bibliotek.

Wytyczne dotyczące przestrzegania rygoru sanitarnego

Instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)

 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni

 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa

 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Działalność bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki musi być umieszczona informacja o limicie osób, należy również podjąć środki zapewniające przestrzeganie ww. limitu.

Muzea i galerie sztuki również mogą być otwarte dla zwiedzających w rygorze sanitarnym uwzględniającym 1 osobę na 15 m2. Szczegółowe wytyczne dotyczące działalności muzeów i galerii w warunkach pandemii: https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. PAP/mt

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze