Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Konfederacja nie chce pomóc pomocy społecznej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 marca 2021, 07:00

  • 3
  • Powiększ tekst

W konsultacjach do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej wzięło udział ponad 200 podmiotów. Koszt proponowanych zmian to ok. 50 mln zł – powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zapowiedział też dalsze prace nad systemowymi zmianami w pomocy społecznej.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głosowanie na projektem zaplanowano na środę.

Wiceminister Szwed w rozmowie z PAP zaznaczył, że propozycja zakłada wiele zmian regulujących wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Wskazał, że projekt przewiduje m.in. zwiększenie z 250 zł do 400 zł dodatku za pracę w terenie, szybszą ścieżkę awansu zawodowego, zapewnienie pracownikom socjalnym wsparcia psychologicznego oraz zmniejszenie z 5 do 3 lat okresu pracy, od którego zależy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Wiceminister podkreślił, że projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem pracowników socjalnych.

W konsultacjach wzięło udział ponad 200 podmiotów. Koszt proponowanych rozwiązań to ok. 50 mln zł i na to mamy środki w naszym ministerstwie. Oczywiście część postulatów pracowników, np. tych związanych z kosztami, nie zostało uwzględnionych” – powiedział Szwed.

Zaznaczył jednocześnie, że sytuacja materialna pracowników socjalnych w dużej mierze zależy od samorządów.

My zlecamy zadania samorządom i dajemy na nie środki. W ubiegłym roku, choćby na wsparcie DPS-ów, przeznaczyliśmy ponad 130 mln zł, w tym także na wynagrodzenia. W tym roku jest to już 50 mln zł. Natomiast kwestia płac leży w gestii samorządów i mamy świadomość, że samorządy dosyć słabo traktują pracowników socjalnych” – przyznał Szwed.

Podkreślił, że w pracy nad obecną regulacją udało się uzyskać porozumienie ponad podziałami.

Z jednej strony mamy wsparcie czynnika społecznego, a z drugiej klubów parlamentarnych, oprócz Konfederacji” – dodał.

Wiceszef MRiPS zapowiedział też dalsze prace nad systemowymi zmianami w pomocy społecznej.

Ustawa ma już prawie 30 lat, są już inne oczekiwania, inne priorytety” – powiedział.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza oprócz rozwiązań skierowanych do pracowników socjalnych zakłada m.in. zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności obejmuje usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt przewiduje też zmianę w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych.

Doprecyzowano także przepisy o procedurze zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia.

Regulacja wprowadza ponadto możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz zaostrza kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

W projekcie zaproponowano różne wysokości kar zależnie od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Gdy przebywa w niej od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł, od 11 do 20 osób – 20 tys. zł, a powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze