Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

O 4, 5 proc. wyższa produkcja sprzedana w lutym niż przed rokiem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 marca 2021, 19:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3 proc. wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 2,7 proc. wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 0,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane te są niższe od oczekiwań rynkowych. Prognozy dla dynamiki rocznej skupiały się w okolicach wartości 4,0-4,5 proc.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost sprzedaży o 0,4 proc. w stosunku do stycznia oraz wzrost o 4,5 proc. proc. stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Na wzrost sprzedaży w lutym wynoszący w ujęciu miesięcznym 4,3  proc. dla całego przemysłu wpływ miały wzrosty produkcji w działach: górnictwo i wydobywanie (12,0 proc.), przetwórstwo przemysłowe (4,8 proc.) i dostawa wody i gospodarowanie ściekami (3,0 proc.). Spadek zanotowano natomiast w dziale: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (2,8 proc.).

W ujęciu rocznym wzrosty zanotowano w działach: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (8,2 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (4,3 proc.) i przetwórstwo przemysłowe (2,7 proc.). W stosunku do lutego ub. r. spadła jedynie sprzedaż w dziale: górnictwo i wydobywanie (o 6,1 proc.).

W stosunku do lutego 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 41,4 proc.), w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,6 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6 proc.), wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny (o 7,0 proc.), wyrobów z metali (o 6,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,4 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 5,9 proc.), artykułów spożywczych (o 3,2 proc.). Spadek wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 18,9 proc.), naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 18,5 proc.), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 16,5 proc.), napojów (o 11,4 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 7,9 proc.), metali (o 5,2 proc.).

Zwraca uwagę zawarta w komunikacie GUS informacja, że w lutym zanotowano spadek produkcji w skali roku w trzech głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych zmniejszyła się o 3,5 proc., dóbr związanych z energią o 2,9 proc., a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 2,1 proc. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 6,2 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 13,3 proc.).

Na lutowe wyniki przemysłu wciąż miały negatywny wpływ warunki pogodowe i wynikające z nich problemy z opóźnieniami w realizacji zamówień oraz mniejsza presja na odnawianie stanów magazynowych przez handel (w zakresie towarów gotowych) jak i przemysł (w zakresie dóbr potrzebnych do dalszej produkcji). Szczególne nasilenie ich obserwowane było jeszcze w styczniu. W lutym widoczny był jednak początek odrabiania zaległości ze stycznia.

Ceny przemysłowe w lutym wzrosły w stosunku do stycznia przeciętnie o 0,8 proc. (w styczniu odnotowano wzrost o 1,0 proc.). W stosunku do lutego ub. roku ceny wzrosły o 2,0 proc. Roczna dynamika cen przemysłowych w styczniu wyniosła jeszcze 1,0 proc.

Obserwowane obecnie nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle ma u swych podstaw głównie wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego. Ceny bowiem uzyskiwane za towary eksportowane (stabilne w walutach) - po przeliczeniu na złote prezentują się jako rosnące.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich działach: górnictwo i wydobywanie (o 2,7 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 0,8 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,1 proc.), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,1 proc.).

W odniesieniu do lutego ub. roku wzrosty cen również zaobserwowano we wszystkich działach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 15,5 proc.), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,1 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 1,5 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,2 proc.).

GUS/RO

CZYTAJ TEŻ: Konkurent CPK się wzmocni. Zgoda KE na pomoc Finavii

Powiązane tematy

Komentarze