Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

UOKiK: nieprawidłowości w informowaniu o cenie towarów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2021, 11:10

  • 1
  • Powiększ tekst

U 50 proc. sprzedawców z 2,2 tys. sprawdzonych przez Inspekcję Handlową wykryto błędy dotyczące nieprawidłowego informowania o cenach produktu - podał UOKiK. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w sklepach detalicznych, należących do sieci handlowych, w lokalach gastronomicznych - dodano

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątkowym komunikacie o wynikach kontroli Inspekcji Handlowej. W 2020 roku na terenie całego kraju przeprowadziła ona kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach.

W toku kontroli sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe, a także porównano zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych - czytamy raporcie z wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2020 r.

Kontrolą objęto łącznie 2 tys. 232 przedsiębiorców, w tym: 1079 placówek detalicznych, 559 placówek należących do sieci handlowych, 330 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 135 placówek gastronomicznych, 56 myjni samochodowych, 28 stacji benzynowych, 25 parkingów, 20 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości u 1 tys. 115 przedsiębiorców (50 proc. skontrolowanych), w tym: w 607 placówkach detalicznych, 305 placówkach należących do sieci handlowych, 87 placówkach gastronomicznych, 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 12 myjniach samochodowych, na 16 stacjach benzynowych, na 8 parkingach, w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Inspektorzy sprawdzili oznaczenie ceną ponad 470 tys. partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło prawie 60 tys. partii (12,4 proc.).

Jak podał UOKiK, w miejscach sprzedaży towarów inspektorzy odnotowali brak cen przy 8 tys. 710 partiach wyrobów (1,8 proc. zbadanych); nieprawidłowe oznaczenia ceną w przypadku 9 tys. 563 partii produktów (2 proc. skontrolowanych); brak cen jednostkowych przy 44 tys. 146 partiach wyrobów (9,4 proc. skontrolowanych), a przy 1 tys. 691 partiach błędnie wyliczono cenę jednostkową.

Na stacjach benzynowych (poza nieprawidłowościami dot. uwidocznienia cen przy produktach) i parkingach, stwierdzano, że ceny paliw były niewidoczne dla kierowców zbliżających się do stacji benzynowej/parkingu.

W przypadku lokali gastronomicznych inspektorzy stwierdzili brak cenników, czy brak w cenniku informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów.

W 1 tys. 224 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 48 placówkach(3,9 proc. skontrolowanych wyrobów).

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 621 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 491.069 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach; 19 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 328.430 zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach - czytamy.

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomina, że podstawowym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji.

Konsument ma zatem prawo wiedzieć, ile kosztuje dany produkt lub usługa. Cena musi być widoczna, czytelna i jednoznaczna. Jeśli na półce widnieje niższa cena niż przy kasie – konsument ma prawo kupić produkt po niższej cenie. Przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze. Znajdziemy ją na wywieszce - w sklepie, w kiosku, na poczcie - lub w cenniku. Porównujmy, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, czy sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać - podkreślił Chróstny.

UOKiK podkreśla, że w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Czytaj też: Niepokojący precedens. Wstrzymanie decyzji Prezesa UOKiK może naruszać prawa przedsiębiorców

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze