Informacje

Uruchomienie instalacji polimerów biodegradowalnych / autor: Fratria
Uruchomienie instalacji polimerów biodegradowalnych / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Eureka! Grupa Azoty stworzyła "sztuczny plastik" z ziemniaków!

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 11 maja 2021, 13:03

    Aktualizacja: 11 maja 2021, 14:50

  • 14
  • Powiększ tekst

Grupa Azoty SA, przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz firmą Opakomed SA, uruchomiła we wtorek rewolucyjną instalację do produkcji polimerów biodegradowalnych - skrobi termoplastycznej. Linia ma zdolności produkcyjne szacowane na 300 ton na rok. To bardzo ważna innowacja, bo tym samym Azoty zaczynają produkcję… ekologicznego plastiku, który będzie w stu procentach biodegradowalny! Tak oto firma staje się pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych

Wtorek to ważny, być może nawet historyczny dzień dla Grupy Azoty. W czasach końca plastiku polskiemu liderowi chemicznemu udało się uruchomić pierwszą linię wytwarzania… „sztucznego” plastiku. Sztucznego, bo w stu procentach z materii naturalnej i biodegradowalnej. To zrewolucjonizuje przemysł opakowań. A najlepsze, że w Europie Środkowej i Wschodniej to technologia tak dalece zaawansowana, że Azoty nie będą na tym polu miały konkurencji, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

Tutaj rodzi się przyszłość Grupy Azoty. Rozwiązania, które sprawdzamy, by mogły budować siłę w Polsce i na rynkach zagranicznych. Od jakiegoś czasu duża część projektów realizowana w kierunku nowego zielonego ładu i gospodarki obiegu zamkniętego. To nowy sposób działania w XXI wieku, a jednocześnie podnoszenie efektywności naszych procesów biotechnologicznych - komentuje Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

To nie tylko przyszłość rynku opakowań. Ten materiał z powodzeniem może zastąpić tak popularne kiedyś torby „foliówki”, które dziś wypierać zaczęły „ekologiczne” torby papierowe.

Polimery biodegradowalne to tworzywa o nowych właściwościach, na których jednocześnie polegać będzie prawdopodobnie cały przemysł opakowań. Skrobia termoplastyczna przeznaczona jest na wyroby opakowaniowe, jak i folie, torby (na zakupy, śmieci) oraz artykuły jednorazowego użytku (np. elementy wyposażenia cateringu) i w tym zakresie może być równorzędnym zamiennikiem konwencjonalnych tworzyw, takich jak poliolefiny czy PVC. 100 proc. biodegradowalność tych wytwarzanych obecnie przez Grupę Azoty potwierdzona została w laboratoriach Grupy Badawczej Łukasiewicz.

Technologia wytwarzania skrobi termoplastycznej (TPS) w postaci granulatu stanowi gotowy produkt do wytwarzania wyrobów metodami stosowanymi dla konwencjonalnych tworzyw polimerowych lub może być wykorzystana jako surowiec do wytwarzania mieszanin skrobiowo-polimerowych przydatnych do recyklingu organicznego. Skrobia termoplastyczna przeznaczona jest na wyroby opakowaniowe, jak i folie, torby (na zakupy, śmieci) oraz artykuły jednorazowego użytku (np. elementy wyposażenia cateringu) i w tym zakresie może być równorzędnym zamiennikiem konwencjonalnych tworzyw, takich jak poliolefiny czy PVC.

Technologia wytwarzania nowego materiału polimerowego, jakim jest termoplastyczna skrobia, bazuje na surowcach odnawialnych pochodzenia roślinnego. Pozwala to na uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł surowców, a jednocześnie stwarza możliwość recyklingu organicznego, biodegradacji, tj. rozkładu w warunkach kompostowania.

Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019, której celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wskazane dokumenty dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia.

Zgodnie z przytoczoną Dyrektywą, opakowania jednorazowego użytku, które powstają z tworzyw sztucznych produkowanych przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub produkowanych z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji wyjściowych, które nie występują naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Stosowany powszechnie polilaktyd, uważany dotychczas jako biodegradowalny materiał może również zostać objęty zapisami Dyrektywy, ponieważ wymaga odpowiednich warunków kompostowania. Konsekwencją będzie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające wymagania dokumentu, a takim jest właśnie skrobia termoplastyczna. Prognozuje się, że do 2030 roku europejski rynek skrobi odnotuje 2-krotny wzrost.

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami. Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS. To nisza, która wymaga zagospodarowania, a Grupa Azoty posiada technologie i ekspertów, którzy pomogą nam osiągnąć ten cel. Sposób otrzymywania skrobi termoplastycznej jest na bieżąco optymalizowany w hali półtechnik w CBR Grupy Azoty, umożliwiającej przetestowanie i przeskalowanie technologii opracowanych w skali laboratoryjnej – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA.

Prace nad nową technologią rozpoczęły się w Grupie Azoty w sierpniu 2019 roku. W maju 2020 roku zostało dokonane zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, z kolei w marcu 2021 miało miejsce zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Jednocześnie spółka podpisała umowy o nawiązaniu współpracy z firmą Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, a także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi. Podpisanie dokumentów, potwierdzających wysoki potencjał biznesowy wprowadzonego rozwiązania, odbyło się 11 maja w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie.

Grupa Azoty podkreśla łatwość przeskalowania procesu do skali wielkotonażowej.

Odpowiadając na potrzeby rynku, możemy przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi termoplastycznej do Grupy Azoty Compounding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwiększenie wolumenu produkcji. Skrobia będzie pierwszym w pełni biodegradowalnym produktem Grupy Azoty, a stuprocentowa biodegradowalność została potwierdzona badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa technologia to kolejne potwierdzenie efektywności zaplecza B+R Grupy Azoty – mówi Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty SA.

Podczas uroczystości w CBR Grupy Azoty S.A. podpisane zostały trzy dokumenty dotyczące nowej technologii.

Jeszcze kilka lat temu ekologiczne opakowania plastikowe czy bio-plastiki to było coś, co ciężko było sobie wyobrazić. Jesteśmy pierwszym w Europie producentem takich opakowań, jakim są opakowania – można powiedzieć – ze śmieci. Polimery biodegradowalne to najwyższa półka w opakowaniach. W tym roku chcemy wprowadzić je już na rynek. Dzisiejsze zwieńczenie współpracy z grupą Azoty to coś, co daje nam realną możliwość komercjalizacji - mówi Piotr Stachowicz prezes Opakomet SA. - Chcemy, by te opakowania do nas wracały, były przetwarzane i jeszcze raz pojawiały się na rynku. Opakowania biodegradowalne będą wracały do gleby lub będzie można je ponownie przerobić - dodaje.

Umowa z Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A. dotyczy dostarczenia przez Grupę Azoty S.A. biodegradowalnego polimeru na bazie skrobi termoplastycznej. Na podstawie porozumienia z Instytutem Badawczym Leśnictwa przeprowadzone zostaną badania pilotażowe dotyczące możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w leśnictwie. Z kolei w ramach listu intencyjnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe strony ustaliły m.in., że zweryfikowana zostanie możliwość zastosowania w bieżącej działalności Lasów Państwowych biodegradowalnych produktów oferowanych przez Grupę. Zadeklarowano również współpracę w kierunku rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak również działania w zakresie ograniczania śladu węglowego.

Mówiąc o potencjale skrobi, Grupa Azoty wskazuje na dużą dostępność i niski koszt surowców. Dla Grupy istotna jest również kompatybilność z dostępnymi polimerami biodegradowalnymi syntetycznymi oraz tradycyjnymi ropopochodnymi, a także uniwersalność zastosowania produktu, m.in. w przemyśle spożywczym - opakowania jednorazowe, folie, osłonki wędliniarskie; przemyśle agro - folie, doniczki, osłonki, nawozy; artykuły codziennego użytku - torby jednorazowe, opakowania; technologia druku 3D – filamenty biodegradowalne, szpule; aplikacje designerskie – ozdoby, gadżety reklamowe, czy też restauracje i bary – tace, podkładki.

W uroczystości podpisania porozumień udział wzięli udział m.in. Tomasz Hinc - Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Piotr Stachowicz – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Opakowaniowej OPAKOMET S.A., Andrzej Kania - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Grupy Opakowaniowej OPAKOMET S.A. oraz prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Krzysztof Stereńczak - Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w Instytucie Badawczym Leśnictwa i Krzysztof Janeczko - Z-ca Dyr. ds. finansowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

Maksymilian Wysocki

CZYTAJ TEŚ: Niemcy: Setki Polaków zmuszonych do kwarantanny na farmie szparagów

Powiązane tematy

Komentarze