Informacje

. / autor: fot. stock
. / autor: fot. stock

Energetyka przełącza się na chmurę - TAURON i LOTOS świecą przykładem

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 31 maja 2021, 07:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Sektor energetyczny przechodzi obecnie dynamiczną transformację — zarówno pod względem transmisji energii, jak i wdrażania nowoczesnych narzędzi chmurowych, wspomagających rozwój efektywności energetycznej. Choć chmura obliczeniowa doczekała się powszechnej adopcji w wielu współczesnych branżach, jedynie co trzeci przedsiębiorca z sektora utilities w Polsce korzysta z tego typu rozwiązań. Polski sektor energetyczny stoi zatem przed wyzwaniami, które wymagają elastycznego podejścia do nowych technologii i otwarcia się na innowacje.

Energetyka ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, stanowiąc tzw. infrastrukturę krytyczną. Jej niezawodne działanie pozostaje niezwykle istotne dla tak ważnych sektorów, jak opieka zdrowotna, przemysł czy środowisko. Spółki energetyczne szukają zatem sposobów na bezpieczne zarządzanie zasobami, optymalizację działania systemów oraz zniwelowanie nakładów inwestycyjnych. Rynek rozwiązań chmurowych będący jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, może dać im zatem szansę na zwiększenie efektywności tego typu działań.

Mimo pozytywnych przykładów z innych sektorów, chmura wciąż nie doczekała się szerokiego zastosowania w energetyce. Jako główne obawy, które hamują szerszą implementację chmury wskazywane są m.in. niepewność stanu prawnego, obawa o wysokie koszty inwestycji oraz bezpieczeństwo danych. Co więcej, jak można przeczytać w raporcie Uniwersytetu Jagiellońskiego „Chmura obliczeniowa w energetyce”, rynek energetyczny należy do sektorów silnie regulowanych przez państwo — często w sposób skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Stąd branża podlega ciągłym zmianom w prawie oraz regulacjom, które powinny być na bieżąco wdrażane i monitorowane. Są to więc kolejne wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się firmy i organizacje zaangażowane we właściwe funkcjonowanie procesów sektora energetycznego.

Tauron pionierem w sektorze rozwiązań chmurowych

Mimo wspomnianych wątpliwości związanych z rozwiązaniami chmurowymi, coraz więcej podmiotów z branży energetycznej sięga po tego rodzaju innowacje. Jednym z nich jest Grupa TAURON, która kontynuując długofalową strategię transformacji cyfrowej, przeniosła się do chmury. W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji, Spółka TAURON zapewniła 15 tysiącom pracowników dostęp do usług Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Oprócz tego Grupa wdrożyła narzędzie Power Platform stworzone do budowy aplikacji. Tak też powstały aplikacje przygotowane przez zespół TAURON Dystrybucja — “komunikacja kryzysowa” oraz prototyp “inspekcji stacji transformatorowych”.

Nadrzędną funkcją zastosowania podobnych rozwiązań było nie tylko ułatwienie działań pracownikom, ale również centralizacja zarządzania infrastrukturą. Specjalne systemy zapewniają bowiem stały wgląd w środowisko informatyczne i biznesowe oraz dają szansę na sprawdzanie stanu i dostępności aplikacji oraz monitorowanie istotnych zdarzeń. Warto pamiętać, że dla sektora energetycznego szczególnie ważne jest wyciąganie wniosków z analiz prowadzonych na infrastrukturze, a także generowanie raportów. Oprócz tego chmura obliczeniowa pozwala na dynamiczne reagowanie na zmiany i awarie, bez konieczności angażowania dostawcy.

Warto jednak zaznaczyć, że to nie wszystkie korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie chmury obliczeniowej do sektora energetycznego. Przedsiębiorstwa, takie jak TAURON zyskują również dostęp do dynamicznie skalowalnych zasobów obliczeniowych dostawcy. Te z kolei mogą być wykorzystane do wcześniej wspomnianych predykcji awarii, prognozowania zużycia i zapotrzebowania, prognozowania cen surowców, prowadzenia badań R&D związanych z analizą big data oraz obliczeniami macierzowymi. Grupa TAURON udowadnia zatem, że korzyści chmury wykraczają daleko poza wygodę korzystania z aplikacji biurowych, wspomagając elastyczne zarządzanie zasobami i zapewniając dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy obliczeniowych.

Bezpieczne rozwiązania chmurowe paliwem dla firmy LOTOS

Rozwiązania chmurowe to również ogromna szansa na bezpieczne zarządzanie danymi. Za pomocą chmury firmy i organizacje mogą zwiększyć zarówno bezpieczeństwo danych, jak i uzyskać możliwość dokonywania ich historycznych analiz, pozwalających na predykcję incydentów i ewentualnych luk w zabezpieczeniach.

Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo w sieci stanowi kluczowy aspekt budujący reputację dostawcy usług chmury obliczeniowej, jakim jest m.in. Microsoft. Firma wykorzystuje najnowocześniejszą infrastrukturę, odpowiada za aktualizację, spełnianie norm ISo i procesy certyfikacyjne, a także podejmuje wszelkie działania mające na celu utrzymywanie najwyższych zabezpieczeń systemów, np. stałe audyty i testy.

Idąc tropem bezpiecznych rozwiązań, na wdrożenie narzędzi chmurowych od Microsoft zdecydowała się również grupa LOTOS, koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Priorytetem Grupy podczas wdrożenia chmury było zapewnienie bezpieczeństwa danych. Wraz z usługą Azure Information Protection spółka wprowadziła system etykietowania i monitorowania dokumentów. I tak, dane są szyfrowane, a zarządzanie kluczem szyfrowania pozostaje po stronie Grupy. Oprócz tego spółka ma pełen wgląd w ścieżkę przepływu i edycji dokumentów, dzięki czemu posiada dostęp do bieżących informacji o tym, kto je otwiera i w jakiej lokalizacji, a także może elastycznie zarządzać dostępami do dokumentów zawierających np. dane wrażliwe.

Co więcej, na początku 2020 r. w Grupie LOTOS rozpoczęto wdrażanie projektu zwanego „cyfrowym biurkiem”, polegającego na stopniowej cyfryzacji Grupy i przeniesienie części funkcjonalności do chmury. Pierwszym krokiem jego realizacji było wdrożenie usługi Microsoft 365, w tym Microsoft teams, którego uruchomienie zbiegło się z wybuchem pandemii i koniecznością dokonania reorganizacji systemu pracy. Działania, umożliwiły dokonanie pełnego wdrożenia dla wszystkich pracowników, którzy mogą w pełni efektywnie pracować z każdego miejsca na świecie, tworzyć cotygodniowe raporty, współdzielić dokumenty i równolegle je edytować. Dzięki temu koncern nie tylko usprawnił procesy zachodzące w firmie, ale również poprawił jakość obsługi, bezpieczeństwa i zarządzania.

Rodzima energetyka stoi przed szeregiem wyzwań, które determinują elastyczne podejście do nowych technologii. W tych okolicznościach, chmura może odgrywać kluczową rolę w rozwoju spółek energetycznych. Rozwiązania chmurowe wpisują się w europejskie strategie rozwoju i cyfryzacji, a związane z nimi korzyści obejmują m.in. elastyczne zarządzanie zasobami, potencjalne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy obliczeniowych. Oprócz tego, według najnowszych szacunków, wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze energetycznym może dać mu oszczędności sięgające nawet 60%. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej firm z branży otwiera się na nowoczesne rozwiązania chmurowe, rozumiejąc, że to właśnie one mogą być kierunkiem zrównoważonego, bezpiecznego i stabilnego rozwoju.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze