Informacje

Waldemar Buda podczas spotkania rozpczynającego konsultacje społeczne  / autor: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda podczas spotkania rozpczynającego konsultacje społeczne / autor: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

TYLKO U NAS

25 mld euro z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Właśnie ruszyły społeczne konsultacje

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 18 czerwca 2021, 11:40

    Aktualizacja: 18 czerwca 2021, 12:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 25 miliardów euro zainwestujemy w drogi, koleje, transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę z Funduszy Europejskich - mówił podczas spotkania otwierającego konsultacje społeczne Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Konsultacje potrwają miesiąc do 18 lipca.

O przydatność konsultacji społecznych dla dalszych działań i podejmowanych decyzji w ramach największego w Polsce i Europie krajowego programu z Funduszy Europejskich 2021-2027 zapytaliśmy Waldemara Budę, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

Jeśli mówimy o 114 mld zł to nie wyobrażam sobie, aby obywatele nie zabrali w tej sprawie głosu. Czy ich głos będzie ważny? Oczywiście tak. Zważymy proporcje i ciężar gatunkowy tych uwag pod względem poszczególnych inwestycji, które chcemy realizować. I tak rozłożymy te środki – mówi portalowi wgospodarce.pl Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jeśli będziemy mieli bardzo dużo uwag dotyczących kolei, czy transportu w mieście, będziemy stawiali na te priorytety. Jeżeli ochrona środowiska, ścieżki rowerowe, czyste powietrze - tu będziemy słyszeli najpoważniej głosy i w największej liczbie, to będziemy kładli nacisk na te zadania. Bardzo nam zależy, by wyczuć oczekiwania w społeczeństwie, praktycznie pokazać te inwestycje, które miałyby się pojawić w małych miejscowościach, miastach i miasteczkach.

Czasem decydujące głosy mogą padać na inwestycje kulturalne.

Z premierem Piotrem Glińskim wywindowaliśmy „część kulturalną”: do 700 mln euro, co jest skokiem prawie dwukrotnym w stosunku do poprzedniego programu. Czekamy na uwagi, jakie projekty mogłyby z tego być realizowane, a po drugie czy 700 mln to jest wartość adekwatna i zaspakaja oczkowania tego środowiska. Jestem, gotowy dyskutować i wcale nie jestem pewny czy ta kwota to jest nasze ostanie słowo.

Czy konsultacje mogą przedłużone w związku z okresem wakacyjnym?

Miesiąc wydaje się wystarczający, by napisać maila i zainteresować się tym tematem – na jesieni musi mieć gotowy kolejny etap. Jesteśmy zdeterminowani kalendarzem ogólnoeuropejskim – akcentuje w rozmowie z naszym portalem min. Waldemar Buda.

FEnIKS będzie największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Fundusze będą inwestowane w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także w  kulturę i ochronę zdrowia.

Realizując FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko - mówił wiceminister Waldemar Buda.

Wszystkie postulaty można zgłaszać poprzez stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to następca dwóch edycji Programu Infrastruktura i Środowisko (2007-2013 i 2014-2020).

FEnIKS ma poprawiać warunki rozwoju Polski poprzez:

• obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego, o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, • dokończenie realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030, • poprawę bezpieczeństwa transportu, • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Realizując program, chcemy zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Planujemy poszerzyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Będziemy się koncentrować na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

Chcemy podejmować inwestycje w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności. W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych jak i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Inwestycje wspierane z FEnIKS będą między innymi realizowane przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Więcej informacji o programie i formularz zgłaszania uwag na stronie pois.gov.pl. Zapraszamy również na wysłuchanie publiczne programu, które współorganizują organizacje pozarządowe w najbliższych dniach.

Czytaj także: 60-lecie KGHM, lidera w produkcji miedzi i srebra na świecie

Powiązane tematy

Komentarze