Informacje

Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa / autor:  Fratria
Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa / autor: Fratria

Cyfrowe innowacje GPW, apetyt na realne zyski dla wszystkich

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 23 czerwca 2021, 12:40

    Aktualizacja: 23 czerwca 2021, 12:54

  • 0
  • Powiększ tekst

W wyścigu o innowacyjność nowe technologie dają największą przewagę. GPW obficie z nich korzysta

Późną wiosną na giełdzie nastąpiło duże odbicie. Okres epidemii koronawirusa sprawił, że większość światowych gospodarek weszła w okres stagnacji. Wyraźne wyhamowanie wcześniejszych trendów było widać także w Polsce. Jednak inwestorzy nie przestali szukać sposobów pomnażania kapitału. Giełda w pandemii radziła sobie świetnie, a ta warszawska, polska, wręcz wystrzeliła, notując rekordy. Wskoczyła na falę, która niesie ją do dziś. A te innowacje mogą otworzyć jej oraz uczestnikom parkietów dalszą drogę.

Po pierwszym kwartale tego roku także 15 czołowych spółek kontrolowanych przez skarb państwa, notowanych na GPW, wypracowało już 85 proc. zysków z całego 2020 roku. W sumie zarobiły ponad 9,5 mld zł. Warszawski parkiet jest jednak atrakcyjny także dla mniejszych spółek, które ustawiają się w kolejce do debiutu na rynku NewConnect. Wpływa to na wzrost zainteresowania nowych inwestorów. Również dla nich GPW nie ustaje w wysiłkach poszukiwania i wdrażania nowych technologii, żeby ułatwić zadanie zarówno firmom jak i akcjonariuszom indywidualnym. Giełda dziś jest jednym z nielicznych miejsc o ogromnym potencjale wzrostu, zarówno własnego, inwestorów, jak i notowanych na niej firm. Tym samym tylko umacnia swoją pozycję i atrakcyjność, jako źródło nowego kapitału zarówno dla dużych i doświadczonych, jak i małych początkujących firm.

Sztuczna inteligencja na parkiecie

Wszyscy aktywni technologicznie klienci przyzwyczaili się już do wygodnych aplikacji oraz coraz bardziej zaawansowanych metod analizy danych. Na giełdzie nie jest inaczej. Projekt GPW Data pozwoli uczestnikom rynku kapitałowego optymalniej i szybciej niż obecnie podejmować decyzje związane z inwestowaniem na giełdzie. Będzie bazował na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Dzięki zmianie zasad tworzenia i gromadzenia danych system GPW Data umożliwi na przyspieszenie procesu ich udostępniania, analizy i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Koszt platformy GPW Data szacuje się na 8,3 mln zł, a projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym (ze środków programu POIR 2014-2020)w kwocie 4,2 mln zł. Zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznych standardów raportowania w technologii „Inline eXtensible Business Reporting Language” (iXBRL). XBRL umożliwia sporządzającym sprawozdania wykorzystanie oprogramowania do oznaczania wszystkich pozycji finansowych w ich raportach biznesowych do elementów w ramach taksonomii. Odbywa się to za pomocą „dokumentu instancji”, który można elektronicznie wymieniać i zatwierdzać między komputerami lub przeglądać w formacie czytelnym dla człowieka (nazywa się to renderowaniem).

GPW jest obecnie na etapie budowy systemu raportowania oraz definiowana funkcjonalności na potrzeby aplikacji zawierającej zestaw narzędzi wspierających inwestowanie. System raportowania będzie pozwalał na gromadzenie raportów i sprawozdań emitentów w formacie ustrukturyzowanym, Natomiast aplikacja udostępniona inwestorom będzie pozwalać na zaawanasowaną analizę danych z wykorzystaniem tradycyjnych modeli giełdowych wzbogaconych o metody sztucznych sieci neuronowych. Prace w tym zakresie są realizowane równolegle, a ich zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku. Wdrożenie produkcyjne projektu będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2022 r.

Giełdowy Blockchain

W wykorzystaniu nowych technologii nie mogło zabraknąć wykorzystania atutów technologii blockchain. GPW zawarła z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnej platformy opartej właśnie o tę technologię. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i  realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Śląską i VRTechnology sp. z o.o.(GPW jest liderem konsorcjum). Wszystko ma być gotowe w sierpniu 2022 r. Uruchomienie Platformy planowane jest na IV kwartał 2021 r.

Wdrożenie platformy stanowi jeden z priorytetowych projektów dla GPW, wpisany w strategię GK GPW jako inicjatywa strategiczna w perspektywie 2022 roku. Na pierwszym etapie GPW zamierza wprowadzić w oparciu o technologię blockchain możliwość tokenizacji wybranych praw rzeczowych, na kolejnym etapie - umożliwienie pozyskania kapitału dla spółek. Rozpoczęcie testów platformy przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Platforma uruchamiana będzie etapami. W pierwszym etapie tokenizowane będą tzw. high value goods – czyli np. dzieła sztuki). Wszystko idzie zgodnie z planem. Projekt Private Market (zbudowany w oparciu o technologię DLT) umożliwi: emisję – wydawanie tokenów i kierowanie oferty do ich nabycia oraz obrót wtórny - rynek obrotu tokenami, dostosowany będzie do wymogów regulacyjnych i biznesowych związanych z różnego rodzaju stokenizowanymi produktami.

Platforma ma obsługiwać również procesy rejestracji użytkowników, KYC/AML, rozliczeń. Jej operatorem będzie spółka z Grupy Kapitałowej GPW SA. Rozwój jej oferty zależy od reglamentacji prawnej tokenizacji określonych aktywów. By platforma mogła zostać uruchomiona oraz być skutecznie i bezpiecznie rozwijana, konieczne jest wypracowanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących aktywów cyfrowych.

Własny startup GPW, czyli GPW Tech

GPW Tech S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedną z kluczowych strategii grupy kapitałowej GPW jest rozwój rozwiązań technologicznych i informatycznych. GPW Tech została powołana, aby realizować strategię, wykorzystując know-how i doświadczenie GPW. GPW Tech opracowuje i uruchomia autorskie rozwiązania technologiczne dla rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Innymi słowy, tworzy dedykowane rozwiązania fintech.

Wśród tych rozwiązań trzeba wspomnieć o GRC GPW Tech - nowoczesnym narzędziu Governance, Risk & Compliance umożliwiającym zarządzanie ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, zapewniającym stałe monitorowanie wymagań regulacyjnych i prawnych w szczególności dla spółek publicznych. A choć UKNF dokłada dużych starań, by zasady były klarowne, to nie jest to łatwe zadanie. Tym bardziej z pomocą przychodzi taka technologia.

Pierwsza prezentacja systemu GRC GPW Tech nastąpiła podczas konferencji on-line w dniu 25 listopada 2020 r. Sprzedaż rozpocznie się w III kwartale 2021 r.

Nie może być problemu, na który nie ma „apki”. TCA Tool, to aplikacja umożliwiająca analizę mierników statystycznych i szczegółowych danych dotyczących makro i mikrostruktury rynku. Jej odbiorcami mogą być giełdy, które chciałyby w przystępny sposób analizować dane o przebiegu sesji, a także uczestnicy rynku, jak np. fundusze i domy maklerskie. Co ciekawe, aplikacja została zaprezentowana już nie tylko przedstawicielom Domów Maklerskich w listopadzie b.r., ale także przedstawicielom giełd Trójmorza. W I kwartale 2021 roku GPW rozpoczęło rozmowy i jej ofertowanie.

Kalkulator indeksów to dziś zdecydowanie za mało. Tak powstał Indexator - narzędzie mające docelowo zastąpić obecny kalkulator indeksów stosowany przez GPW. W skrócie: więcej mocy, bardziej zoptymalizowane indeksy giełdowe. Giełda planuje zakończyć jego uruchomienie produkcyjne na przełomie II i III kwartału 2021 r., a sprzedaż ma ruszyć w IV kwartale 2021 r. Klientami mają być inne giełdy, ale skorzysta również sama GPW -będzie więcej indeksów.

Akcja akceleracja

GPW ma też akcelerator dla startupów i fintechów. Realizuje go w ramach wdrażania w życie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wspiera startupy w obszarach związanych z nowymi technologami, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego rynku finansowego. Wyodrębniony, zajmujący się tym zespół został zwerbowany wewnętrznie, w ramach struktur GPW. W ramach tego projektu grupa ekspertów GPW współpracuje z firmą HugeTech. Dzięki tej umowie stali się częścią większego projektu realizowanego pod nazwą IdeaGlobal. To akcelerator prowadzony przez HugeTech w ramach programu Scale-Up organizowanego przez PARP. W projekt zaangażowane są takie spółki jak PGNIG, Samsung, Coface czy Olimp Labs, a GPW uczestniczy w tym projekcie jako tzw. Odbiorca Technologii. Dzięki temu pozyskano możliwość nadzorowania procesów akceleracji, a sam akcelerator jest zobowiązany do wyszukiwania projektów technologicznych w obszarze kompetencji przydatnych GPW.

Proces akceleracji stanowi dużą szansę dla pomysłodawców, ponieważ mogą oni otrzymać dofinansowanie do 200 tys. zł oraz wsparcie finansowe na doradztwo prawne oraz eksperckie. W projekt zaangażowani są przedstawiciele spółki GPW Tech, którzy obserwują proces akceleracji, dzięki czemu w przypadku pozytywnego zakończenia etapu PoC oraz woli obu stron istnieje również możliwość dalszej współpracy, m.in. kontynuacja prac rozwojowych, komercjalizacja, zakup technologii, czy zaangażowanie kapitałowe.

Od początku realizacji Umowy GPW uczestniczyła w 6 procesach akceleracyjnych, realizujących innowacyjne projekty m.in. z zakresu systemów płatności, automatyzacji procesów, weryfikacji i analizy danych oraz uczenia maszynowego. Obecnie wszystkie 6 projektów zostało zakończonych. Nastąpiło wejście kapitałowe do jednego z nich, natomiast do kolejnych dwóch jest rozważane.

GPW Tech objęła już, w ramach rundy pre-seed, mniejszościowy pakiet w TransactionLink, spółce budującej innowacyjną platformę fintech. W transakcji uczestniczyły fundusze Target Global i Entree Capital oraz grupa międzynarodowych aniołów biznesu. Giełda podpisała też do tej pory listy intencyjne z dwoma wnioskodawcami w ramach projektu Poland-Prize prowadzonego przez PARP jako OT, z których jeden otrzymał dofinansowanie PARP. Jest to projekt w swojej naturze podobny do Scale-up lecz skierowany do projektów zagranicznych, które chciałyby przetestować swoje rozwiązania technologiczne i biznesy w Polsce.

Ugruntowana pozycja do dalszego rozwoju. Znów skokowego?

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Maksymilian Wysocki

Materiał powstał przy współpracy z GPW

CZYTAJ TEŻ: TechnoBiznes 2021: Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” rozstrzygnięte

CZYTAJ TEŻ: „Gazeta Bankowa” nagrodziła najlepsze banki w 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze