Informacje

Gwiazda Stabilności przyznana Bankowi Pekao

ARTYKUŁ PARTNERA

  • Opublikowano: 30 czerwca 2021, 13:37

    Aktualizacja: 30 czerwca 2021, 13:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Pekao drugi rok z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu „Gwiazdy Bankowości” w kategorii Stabilność. W konkursie, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną wspólnie z firmą doradczą PwC, zostały wyróżniane najlepsze banki w 2020 roku

Przy ocenie brano pod uwagę zaudytowane wyniki finansowe za ubiegły rok m.in. przeprowadzono ocenę struktury bilansu banku, niespłaconych należności, a także wskaźników kapitałowych.

Stabilność instytucji takiej, jak bank jest ważna z perspektywy wszystkich interesariuszy. Ma duże znaczenie zarówno dla klientów, którzy potrzebują gwarancji bezpieczeństwa swoich środków, jak i pracowników oraz inwestorów. Nasz bank jest ważną częścią sektora finansowego. W imieniu Zarządu dziękuję za to, że zostaliśmy docenieni w tak istotnym obszarze jakim jest stabilność – mówi Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Bank Pekao przez cały okres pandemii dbał o efektywność kosztową, ostrożnie podchodził do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będzie mógł na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji były już widoczne w wynikach banku za pierwszy kwartał.

Kilka dni temu S&P Global Ratings utrzymał oceny ratingowe oraz stabilną perspektywę ratingową Banku Pekao. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, ocena ratingowa banku odzwierciedla jego silną pozycję biznesową jako jednego z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce oraz silny bufor kapitałowy.

Bank filarem dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii

Stabilność bankowego systemu jest kluczowa, zwłaszcza w okresach kryzysów i zawirowań, ponieważ stanowi o kondycji całej gospodarki. W związku z pandemią mamy do czynienia z mocnym ograniczeniem aktywności gospodarczej i dużo gorszą koniunkturą – rola zwłaszcza dużych banków – takich jak nasz - w takiej sytuacji rośnie – dodaje Prezes.

Bank wykorzystał okres pandemii do zwiększenia elastyczności finansowej i zwinności operacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że 2020 rok był swoistym egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego. W tych wyjątkowo trudnych warunkach pandemii Bank Pekao postawił na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Dzięki temu udało się wyjść w 2021 rok z mocnym bilansem.

Od początku pandemii Bank Pekao aktywnie wspierał przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami. Oprócz wakacji kredytowych, bank poszerzył swoją ofertę gwarancji dla przedsiębiorców. Uruchomił dodatkowe 15 mld zł na zabezpieczenia kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK), kredyt obrotowy i pożyczkę dla mikrofirm z gwarancją EFI EaSi, bezpłatne gwarancje na kredyty dla MŚP w programie COSME, a także Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis dla małych i średnich firm. Wprowadził dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Pekao odegrał istotną rolę w dystrybuowaniu środków z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach tarczy antykryzysowej na łączną kwotę 7,4 mld zł dla kilkudziesięciu tysięcy firm.

W czasie dekoniunktury wywołanej COVID-19 jeszcze większe znaczenie miały działania banku poprawiające efektywność kosztową. Powtarzalne koszty operacyjne spadły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Dyscyplina kosztowa pomogła ograniczyć negatywny wpływ na rentowność banku trudnych warunków makroekonomicznych – recesji i obniżenia stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów.

EBA: Pekao w gronie trzech najbardziej odpornych banków w Europie

W przeprowadzonych przez European Banking Authority (EBA) testach warunków skrajnych Bank Pekao znalazł się w gronie trzech najbardziej odpornych banków w Europie. Tę ocenę sprzed dwóch lat potwierdzają fundamenty banku w warunkach pandemii. Zróżnicowany profil działalności Pekao, mocno zdywersyfikowany portfel kredytowy przeważony w segmentach defensywnych, a także niska ekspozycja na kredyty we franku szwajcarskim powodują, że Pekao od lat należy do najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków.

Gwiazdy Bankowości to coroczny wspólny ranking Dziennika Gazety Prawnej oraz PwC, w którym nagradzane są najlepsze w naszym kraju banki komercyjne. Na ogólny wynik wpływają rezultaty w pięciu kategoriach: stabilność, wzrost, efektywność, innowacje i relacje z klientem. Nagrody przyznawane są bankom w każdej z kategorii. Wręczany jest także główny laur za całokształt działalności. Banki są oceniane według wypracowanej przez DGP i  PwC metodologii oceny konkretnych wskaźników. Na pozycję w rankingu wpływ ma także ocena kapituły, w skład której wchodzą m.in. ekonomiści i dziennikarze zajmujący się sektorem finansowym. W rankingu brany pod uwagę jest prawie cały sektor bankowy.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Powiązane tematy

Komentarze