Informacje

siedziba Komisji Europejskiej, Bruksela / autor: Fratria
siedziba Komisji Europejskiej, Bruksela / autor: Fratria

KE wszczęła procedury naruszeniowe wobec Polski - sprawy marynarzy i LGBT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lipca 2021, 15:40

  • 2
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

KE poinformowała, że podjęła decyzję z powodu nieprzestrzegania przepisów UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

Przepisy te mają na celu zapewnienie przestrzegania w całej UE norm wyszkolenia oraz zapewnienie zgodności tych norm z normami już uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym. Komisja uważa, że wymogi dotyczące wydawania świadectw marynarzom pełniącym służbę na statkach odbywających „rejsy krajowe” nie są zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie wydawania świadectw określonymi w dyrektywie - napisano w komunikacie.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń KE oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

Sprawa LGBT

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce związane z równością i ochroną praw podstawowych - poinformowała KE w czwartek.

W przypadku Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do zapytania Komisji dotyczącego charakteru i wpływu uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin - oznajmiła Komisja.

Uzasadniając swoją decyzję, KE wyraziła niepokój, że uchwały te mogą naruszać prawo UE dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Należy zatem, jak przekonuje Komisja, przeprowadzić szczegółową analizę zgodności wspomnianych uchwał z prawem UE.

Aby dokończyć swoją ocenę, Komisja potrzebuje adekwatnych i wyczerpujących informacji od władz polskich. Pomimo wyraźnego wezwania, jakie Komisja wystosowała w lutym, polskie władze nie dostarczyły do tej pory wymaganych informacji, wyraźnie unikając odpowiedzi na większość próśb ze strony Komisji. Polska utrudnia zatem Komisji wykonywanie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów i narusza zasadę lojalnej współpracy wynikającą z art. 4 ust. 3 TUE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rzeczywistej współpracy z instytucjami Unii. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem współpracy - poinformowała KE.

Pierwszy etap procedury naruszeniowej polega na przesłaniu do państwa członkowskiego wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o przekazanie dalszych informacji.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję.

Od 2019 roku kilkadziesiąt polskich samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodziny lub rezolucję dot. powstrzymania ideologii LGBT. Mają one – zgodnie z deklaracjami autorów – chronić prawa rodzin, rodziców oraz dobro dzieci. W żadnej z nich nie ma mowy o „strefie wolnej od LGBT” ani o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Termin „strefa wolna od LGBT” rozpowszechnił się po tym, gdy aktywista LGBT Bart Staszewski umieścił fałszywe tablice z takim napisem przed wjazdem do niektórych miast i opublikował ich zdjęcia w mediach społecznościowych.

PAP/mt

Czytaj też: Premier o wyroku TSUE: Nie zgadzamy się na protekcjonalne traktowanie Polski

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze