Informacje

wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński / autor: fotoserwis PAP
wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński / autor: fotoserwis PAP

Gliński: Politykom potrzeba otwartości na postulaty młodych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 lipca 2021, 15:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zapewnia bliższy kontakt młodzieży z Radą Ministrów. Pokolenia starsze, politycy i instytucje polityczne muszą być otwarci na postulaty młodych pokoleń – mówił w czwartek przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński na konferencji podsumowującej działalność rady

Wicepremier Gliński zaznaczył, że instytucja ta służy realizacji polityki promłodzieżowej polskiego rządu.

Od kilku lat nastąpiły istotne zmiany i reformy systemu współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami młodzieżowymi. Powstał Komitet ds. Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności i szereg nowych programów, m.in. programy wsparcia organizacji harcerskich, uniwersytetów ludowych oraz nowe programy wsparcia domów spotkań czy wsparcia rzemiosła – powiedział w czwartek wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Jego zdaniem polityka młodzieżowa jest bardzo ważna. Dlatego powołaliśmy urząd pełnomocnika rządu ds. młodzieży, którym jest minister Piotr Mazurek, powołaliśmy też Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która zapewnia bliższy kontakt środowisk młodzieżowych, ich postulatów i problemów z resortami, z Radą Ministrów – dodał.

Te nowe instytucje ułatwiają kontakt młodzieży z politykami, ale również uruchamiają i wzmacniają proces wychowania młodzieży do demokracji, kształtowania odpowiedzialnych postaw, angażowania się w życie publiczne – tłumaczył. Dodał, że zwiększone zostały środki publiczne na działania promłodzieżowe i działania młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych.

Gliński podkreślił, że młode pokolenie zadecyduje o przyszłości Polski, bo współczesny świat niesie wiele wyzwań kulturowych, cywilizacyjnych, technologicznych i społecznych.

Temu wszystkiemu musimy sprostać i musimy to robić razem z młodymi ludźmi. Pokolenia starsze, politycy i instytucje polityczne muszą być otwarci na postulaty młodych pokoleń, dlatego młodzi ludzie polityką młodzieżową zajmują się także w rządzie – powiedział prof. Gliński.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, podsumowując pierwszą kadencję działalności Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, podkreślił, że największym sukcesem jest ustawa, która na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego w Polsce ustanawia instytucje silnych rad młodzieżowych, których kompetencje są gwarantowane ustawowo. Wskazał m.in. na prawo do zwracania się do władz samorządowych, organu wykonawczego z pytaniami, interpelacjami i udział w stanowieniu prawa dotyczącego młodych ludzi.

Mazurek podkreślił, że stworzono w prawie polskim mechanizm zobowiązujący samorządy do rozpatrzenia wniosku o powołanie rady młodzieży w okresie trzech miesięcy od jego złożenia.

Mieliśmy patologiczne sytuacje, w których samorządy przez całą kadencję nie poddawały pod głosowanie poprawnie złożonego wniosku przez młodych, którzy chcieli działać – mówił.

Podczas konferencji zapowiedział ogłoszenie nowego konkursu, który ma wspierać i doceniać zaangażowanie obywatelskie młodego pokolenia.

Ogłaszamy konkurs Ambasador Młodego Pokolenia, w którym można będzie się ubiegać w dziewięciu kategoriach. W ramach tego konkursu będziemy wspierać osoby, które są wzorem godnym naśladowania pod względem etyczno-moralnym i intelektualnym, które np. niosły pomoc w czasie pandemii osobom najsłabszym, robią to bezinteresownie, w formie wolontariatu – mówił Mazurek.

Powiedział, że w konkursie zostaną nagrodzone najaktywniejsze rady młodzieżowe na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Według Mazurka nagrody mają zostać przyznane samorządom, otwartym na młodzież, które wspierają młodzieżowe rady, środowiska młodzieżowe i zachęcają do zaangażowania dla dobra wspólnego.

Będziemy przyznawać nagrody mecenasom młodego pokolenia, czyli takiej osobie, która swoimi działaniami przyczynia się do realizacji postulatów młodych ludzi, działa aktywnie na rzecz sektora młodzieżowego – dodał.

Oprócz tego mają być nagradzane organizacje pozarządowe, firmy, wydarzenia, które wspierają zaangażowanie młodych, a także lider młodego pokolenia – najaktywniejszy działacz, szkoły, uczelnie i środowiska naukowe – zapowiedział Mazurek.

Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski podsumował działania jej pierwszej edycji. Zaznaczył, że istotnym działaniem było opiniowanie aktów prawnych, dzięki którym np. w programach obywatelskich uwzględnia się aspekt ekologiczny oraz to, czy dane działanie jest realizowane we współpracy z młodzieżową radą. Przekazał, że młodzież pomagała seniorom podczas epidemii.

Podkreślił, że rada organizowała konferencje dla samorządów uczniowskich, inicjatywy dotyczące polityki międzynarodowej i uczestniczyła w Unijnym Dialogu Młodzieżowym. Do jej sukcesów zaliczył także podwyższenie kwoty stypendium prezesa Rady Ministrów i rozszerzenie możliwości jego przyznania dla dwóch uczniów.

Przedstawiciele rady zachęcali także młodych do zaangażowania się w działalność młodzieżowych rad i do zgłaszania swojej kandydatury do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, której nowa kadencja rozpocznie się jesienią 2021 r.

Młodzież ma swój współudział w decydowaniu o tym, co się dzieje na poziomie samorządu i to jest szczególnie ważne. Dzisiaj dzięki postępowi technologicznemu różnica w postrzeganiu świata między pokoleniami jest coraz większa – podkreślił Wasilewski.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Powołano ją w 2019 r. Głównymi jej zadaniami są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i o programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Rada składa się z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 osób. Jej członkami są przedstawiciele prezydenta, premiera, rzecznika praw dziecka, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W skład rady wchodzą także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę jej składu. Członkostwo w radzie będzie kadencyjne. Kadencja ma trwać dwa lata.

Z kolei młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Reprezentują one młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

567 mln na inwestycje sportowe

Podczas konferencji prasowej minister Piotr Gliński poinformował również, że w tym roku w ramach programu „Sportowa Polska 2021” na inwestycje sportowe będzie przeznaczona rekordowa kwota 567 mln złotych.

W tej kwoty - jak ujawnił szef resortu - do 400 mln złotych zostanie przeznaczone na lokalną infrastrukturę sportową.

W ramach programu „Sportowa Polska 2021” rozdzielane są środki finansowe w trzech kategoriach. Pierwsza to inwestycje lokalne w obiektach oświatowych, druga w klubach sportowych, gdzie przeznaczone są głównie dla sportu wyczynowego, a trzecia idzie na obiekty ogólnodostępne, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

W tym roku dofinansowane będzie 260 inwestycji lokalnych, natomiast zgłoszonych było ich ponad tysiąc. W pierwszej fazie programu pójdzie na nie 374 mln złotych. Spodziewany się, że będzie dogrywka, wnioski z drugiego etapu zostaną rozpatrzone najpóźniej we wrześniu - dodał Gliński.

Szef resortu podkreślił, że w tym roku wyniku programu zostały ogłoszone wcześniej niż w latach poprzednich. Po to, aby zaplanowane inwestycje można było szybciej rozpocząć.

Inwestycje to jedno z głównych zadań resortu w obszarze sportu polegające na wsparciu w budowie infrastruktury. Od pięciu lat systematycznie zwiększamy środki na to przeznaczone, jak widać, potrzeby są nadal ogromne - wyjaśnił.

Gliński przypomniał, że resort wspiera nie tylko inwestycje lokalne, które są realizowane we współpracy z samorządami i innymi jednostkami terenowymi. W gestii ministerstwa są także środki przeznaczone na większe projekty, takie jak modernizacje Ośrodków Przygotowań Olimpijskich, budowa stadionów, basenów, hal sportowych.

PAP/mt

Czytaj też: Gliński: rekordowa kwota przeznaczona na inwestycje sportowe

Czytaj też: Rekordowe środki na dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze