Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com

Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2021, 21:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” jest organizowany po raz pierwszy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Dla pracowników stanowią impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie. Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu firmy pobudza proprzedsiębiorcze zachowania. Pozwala też pracownikom realizować się, zaspokajać swoje ambicje i odnaleźć swoje miejsce i rolę w firmie, a także lepiej rozumieć jej potrzeby. Zyskują na tym obie strony. Pracownicy wprowadzają innowacje, a firma zatrzymuje utalentowanych pracowników, bez których nie byłaby w stanie szybko się rozwijać. Takie konkursy jak ten, który w tym roku po raz pierwszy postanowiła zorganizować PARP, mogą im w tym pomóc – ocenia Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Inicjatywa ta ma przede wszystkim zachęcić firmy do szerszego skorzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników, do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jakie projekty można zgłaszać?

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia - programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Drugą kategorią zgłaszanych projektów są gotowe narzędzia – rozwiązania ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te są oferowane do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Zakładamy, że projekty zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do rozwoju kultury organizacyjnej, która będzie nastawiona na innowacje i dzielenie się wiedzą. Rozwiązania mają utrzymać zaangażowanie zespołu, a także wpłynąć na pogłębienie kompetencji pracowniczych, wesprzeć zarządzanie różnorodnością oraz oddziaływać na rozwój firmy, która będzie coraz bardziej odporna na kryzysy – dodaje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

W ocenie przedsięwzięć brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania. Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Powiązane tematy

Komentarze