Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Fundusze Europejskie na najbliższe 7 lat. Trwają konsultacje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lutego 2021, 18:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W poszczególnych województwach odbyła się seria spotkań konsultacyjnych dotyczących Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w latach 2021-2027

Fundusze Europejskie z nowego rozdania trafią na Mazowsze z uwzględnieniem statystycznego podziału województwa mazowieckiego na dwa subregiony o różnym stopniu rozwoju. Takie rozwiązanie ma zapobiegać sztucznemu zawyżaniu przez aglomerację warszawską wskaźników rozwoju całego województwa. Mazowieckie na początek otrzyma 1,67 mld euro na program regionalny, w tym do regionu stołecznego trafi 112 mln euro. Województwo ma szansę na więcej, bo do rozdysponowania jest jeszcze 7,1 mld euro na programy regionalne wszystkich województw. Mazowieckie otrzyma również wsparcie z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Nowością jest możliwość skorzystania przez słabiej rozwiniętą część Mazowsza z funduszy następcy programu dla Polski Wschodniej, którego budżet to 2,5 mld euro.

Pieniądze dla Mazowsza

Podziału statystycznego Mazowsza na potrzeby inwestowania funduszy unijnych dokonano już w 2018 roku, ale zostanie zastosowany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027. Województwo zostało podzielone na dwa subregiony. Pierwszy z nich to region warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma okalającymi ją powiatami. Drugi to pozostała część województwa. Takie rozwiązanie zastosowano, by bogaty region stołeczny nie zawyżał sztucznie wskaźników rozwoju całego województwa i tym samym nie ograniczał mniej rozwiniętym obszarom dostępu do funduszy unijnych.

Bez takiego rozwiązania mielibyśmy mniej pieniędzy dla całego województwa i niższe dofinansowanie – tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim 16 województwom Mazowieckie otrzyma 1,67 mld euro na program regionalny. To trzeci najwyższy wynik w kraju. Z tej puli 112 mln euro trafi do Warszawy i 9 okalających ją powiatów, które mają zdecydowanie wyższe wskaźniki rozwoju, więc, zgodnie z unijnymi przepisami, kwota dla nich musi zostać ograniczona – wyjaśnia minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i dodaje - Województwo ma też szansę na dodatkowe środki na program regionalny. Do podziału pomiędzy wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 mld euro. Jeżeli marszałek przygotuje i zgłosi dobre projekty otrzyma dodatkowe fundusze. Po ich podpisaniu przez rząd i marszałka – do regionu trafią dodatkowe miliony euro.

Mazowsze zyskuje, bo będzie mogło korzystać także ze zwiększonej do 2,5 mld euro puli środków specjalnego programu dla województw z następcy programu Polska Wschodnia. Region skorzysta też z programów krajowych i Funduszu Odbudowy. Mazowsze z programów krajowych na lata 2014-2020 otrzymało 6 mld euro. W nowym rozdaniu to też będą ważne środki na rozwój.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Jak Mazowsze korzysta z funduszy unijnych w obecnej perspektywie?

W województwie mazowieckim w ramach programu regionalnego oraz programów krajowych zrealizowano łącznie 7,6 tys. inwestycji na kwotę dofinansowania UE 7,7 mld euro. Największe kwotowo wsparcie dotyczyło obszaru B+R - 733 mln euro, zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji - 656 mln euro, transportu miejskiego - 468 mln euro oraz rozwoju przedsiębiorczości - 324 mln euro.

W województwie mazowieckim z dofinansowaniem Funduszy Europejskich powstało 606 km dróg, 245 km sieci kolejowych, 924 km sieci wodno-kanalizacyjnej, zakupiono 309 sztuk nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej, do Internetu podłączono 217 tys. gospodarstw domowych, a do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s - 2 tys. jednostek publicznych, przedsiębiorcom na rozwój (w tym na działania B+R) udzielono 3,9 tys. dotacji o łącznej wartości ok. 814 mln euro.

Ile z programu regionalnego dla województwa łódzkiego?

Kolejne spotkanie konsultacyjne Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w latach 2021-2027, odbyło się online w województwie łódzkim.

Łódzkie należy do stosunkowo dobrze rozwiniętych województw, o wysokim udziale przemysłu i dynamicznie rosnącym udziale usług. Jednak w skali Unii Europejskiej, łódzkie zaliczane jest do grupy regionów słabiej rozwiniętych, które nie osiągają 75% średniej unijnej PKB na osobę. Dlatego w nowej unijnej perspektywie finansowej nadal będzie korzystać z dużych środków i wysokiego poziomu dofinansowania - rozpoczął konsultacje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak powiedział wiceminister Buda, z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim 16 województwom łódzkie otrzyma 1,631 mld euro na program regionalny.

To piąty najwyższy wynik w kraju. Do podziału pozostaje ponad 7 miliardów euro na wszystkie programy regionalne. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, ma szansę na dodatkowe środki. Do regionu trafią również pieniądze z Funduszu Odbudowy -zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Inwestycje w województwie będą też finansowane z programów krajowych. Tylko w perspektywie 2014-2020 w województwie łódzkim w ramach programów krajowych zrealizowano 1,3 tysiąca inwestycji na kwotę dofinansowania UE ponad 2 miliardy euro.

Sprawiedliwa transformacja w województwie łódzkim

Łódzkie, jako jedno z sześciu województw, zostanie objęte także wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do regionu województwa łódzkiego trafi 344 mln euro. Oznacza to, że łącznie z programu regionalnego i FST wsparcie województwa łódzkiego wyniesie 1,975 mld euro - podkreślił minister Buda.

W województwie łódzkim położone są podregiony szczególnie narażone na negatywne skutki transformacji energetycznej - przede wszystkim podregion piotrkowski oraz podregion sieradzki. Tu znajduje się Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów - Szczerców - Złoczew, którego gospodarka jest mocno związana z zasobami węgla brunatnego oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Polski rząd do wsparcia ze środków FST zgłosił 6 województw: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie i małopolskie. Do polskich regionów związanych z górnictwem na sprawiedliwą transformację może trafić 4,4 mld euro (3,8 mld z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i 560 mln przesunięte z polityki spójności). Polska będzie największym beneficjentem tych środków.

Z FST wspierane będzie m.in.: tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie i rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji pracowników, , podniesienie jakości terenów pogórniczych i poprzemysłowych, czy podniesienie dostępności usług publicznych.

Województwo opolskie jest kolejnym regionem, w którym odbywają się konsultacje Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w latach 2021-2027. Na program regionalny w nowej perspektywie Opolskie otrzyma co najmniej 763 milionów euro. Region może zwiększyć tę pulę, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 mld euro. Do Opolskiego trafią także pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

W spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami i mieszkańcami województwa opolskiego wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przemysł i rolnictwo to główne sektory gospodarki regionu. Do atutów województwa należą dogodne położenie oraz dobra dostępność komunikacyjna - autostrada A4 biegnąca z Zachodu na Wschód, bliskość autostrady A1, drogi ekspresowej S11 oraz doskonała sieć dróg komunikująca region z Południem Europy. Województwo opolskie charakteryzuje też wielokulturowość, która decyduje o silnej regionalnej tożsamości jego mieszkańców.

Mimo ogromnego potencjału województwo opolskie jest wciąż regionem, który potrzebuje unijnego i krajowego wsparcia finansowego w realizacji planów inwestycyjnych – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ile dla województwa?

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa marszałek województwa opolskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie dysponował kwotą 763 milionów euro na program regionalny.

Region ma szansę na więcej funduszy. W puli środków programów regionalnych jest jeszcze 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Negocjacje kontraktu programowego rozpoczną się w najbliższym czasie – dodaje wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Inwestycje w województwie opolskim będą też finansowane ze środków dostępnych w Funduszu Odbudowy. Będą one rozdzielane na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Wkrótce rozpoczną się konsultacje tego dokumentu.

Planujemy rozpocząć inwestowanie Funduszy Europejskich z nowej perspektywy jeszcze w tym roku. W najbliższych latach chcemy przeznaczyć te środki na innowacje, wzmacnianie przedsiębiorczości, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, edukację i kapitał społeczny – wyliczyła wiceminister.

Jak podzielono fundusze?

Około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

Harmonogram działań

W ramach konsultacji Umowy Partnerstwa do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań regionalnych. Uwagi do założeń przedstawionych w Umowie Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego za pomocą formularza dostępnego na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Po konsultacjach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotuje finalną wersję dokumentu. Po przyjęciu przez rząd dokument ma być przekazany do Komisji Europejskiej do formalnych konsultacji.

Chcemy inwestować fundusze europejskie z nowej perspektywy jeszcze w tym roku – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFIPR/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze