Opinie

UdSKiOR - zdjęcie ilustracyjne  / autor: Fratria
UdSKiOR - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

TYLKO U NAS

3 tys. zł jednorazowego wsparcia dla byłych antykomunistów? Prawdopodobnie

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 16 listopada 2021, 20:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Zgodnie z wypowiedzią szefa UdSKiOR podczas wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, status osoby działającej w opozycji antykomunistycznej i/lub represjonowanej z powodów politycznych ma obecnie 13 754 osób. .

To ludzie, którzy w czasach PRL siedzieli w więzieniach, byli aresztowani, internowani, prześladowani, wyrzucani z pracy, czy przez lata mieli tzw. „wilczy bilet” który m.in. zamykał im drogi do wykonywania swojego wyuczonego zawodu.

Ma być im przyznane ( oczywiście jeśli uchwali to Sejm i Senat) jednorazowe świadczenie w wysokości trzech tysięcy zł ( w Druku Sejmowym 1747 nie określono brutto czy netto). Obecnie ten poselski projekt jest po pierwszym czytaniu w komisji .

Prace sejmowe nad przyznaniem tego świadczenia przez środowisko dawnych opozycjonistów interpretowane są w związku z 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Przypada ona 13 grudnia, a więc za niecały miesiąc.

Jak zwykle w sprawach świadczeń i uprawnień godnościowych i materialnych głosy są podzielone – tak jest i teraz: jednio chwalą drudzy ganią.

Procedowany w poniedziałek projekt to kolejny projekt ustawy trwającego od sześciu lat procesu przywracania godności działaczom opozycji antykomunistycznej. Rząd PiS zrównoważył opozycjonistów w ich uprawnieniach z kombatantami okresu wojennego - wskazała poseł PiS Urszula Rusecka, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Przez lata rządy w wolnej już Polsce nie robiły wiele, by w jakikolwiek sposób honorować zasługi tych, którzy tracili zdrowie czy pracę z przyczyn politycznych w czasach PRL , bo „walczyli z komuną”. Od kilku lat to się powoli zmienia. Na lepsze.

Warto więc odnotować to kolejne wsparcie dochodowe, choćby z tego powodu, że dawni działacze opozycyjni i osoby represjonowane (w wielu wypadkach) żyją w niedostatku.

Obecnie mają oni wyrównywane świadczenia emerytalne i rentowne do ok. 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Poza tym, w tym roku wprowadzono korzystny sposób ustalania wysokości kapitału początkowego – tak, aby czas represji lub braku pracy w powodów politycznych był uznawany za okresy składkowe. Jako wysokość wymiaru składki przyjęto średnie wynagrodzenie obowiązujące w danym czasie. Zostały też wprowadzone (tym, którzy jeszcze pozostają w stosunku pracy) dodatkowe dni urlopowe. Są też jeszcze inne korzystne zmiany.

Procedowany projekt ustawy to kolejny krok w kierunku zadośćuczynienia rzeczowego i moralnego ludziom, którzy walczyli o naszą wolność”- mówiła podczas posiedzenia sejmowej komisji posłanka PiS Urszula Rusecka.

Prawem do tego jednorazowego świadczenia objęte byłyby osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

W druku sejmowym podano, że jednorazowe świadczenie pieniężne wypacane byłoby z urzędu przez UdSKiOR do dnia 31 marca 2022.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze