Informacje

Prezydent RP Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Prezydent RP Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym wsparciu dla opozycjonistów z czasów PRL

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 grudnia 2021, 12:00

    Aktualizacja: 28 grudnia 2021, 15:43

  • 0
  • Powiększ tekst

Przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zakłada ustawa, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Podpisana przez prezydenta Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. określa warunki nabywania w 2021 r. prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, oraz zasady jego wypłaty.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. będzie przysługiwało z urzędu osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255)” - wyjaśniono we wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Przypomniano, że świadczenie wypłacane będzie z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022 r.

Podstawą wypłaty będzie decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności” - wskazano.

Czytaj także: [Czytaj także: 3 tys. zł jednorazowego wsparcia dla byłych antykomunistów? Prawdopodobnie

Podano, że jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie: osobie pobierającej świadczenie pieniężne - w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego; osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju - przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą - w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej - zaznaczono.

Podkreślono, że „zgodnie z ustawą, świadczenie będzie wolne od egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów”. „Świadczenie jest również zwolnione od podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne” - dodano.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(PAP)/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze