Opinie

Fot. Freeimages
Fot. Freeimages

„Tam są wytrychy”, czyli polityka monetarna po polsku

Saxo Bank

Saxo Bank

Założony w 1992 roku w Danii Saxo Bank jest wyspecjalizowanym bankiem inwestycyjnym, oferującym m.in. platformę do handlu online na rynku Forex

  • Opublikowano: 23 czerwca 2014, 14:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Ostatnie wydarzenia zogniskowane wokół tzw. „afery podsłuchowej” to dowód na faktyczny rozkład państwa – zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. O ile zdegenerowana elita może stanowić ciekawą alternatywę dla mediów, szczególnie w nadchodzącym „sezonie ogórkowym”, o tyle próba manipulacji polityką monetarną na potrzeby partii rządzącej, to poważne ostrzeżenie dla społeczeństwa.

"Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością"

konkluduje Minister Sienkiewicz w rozmowie z Markiem Belką.

Te słowa, choć dla wielu mogą wydawać się niedopuszczalne, niestety odzwierciedlają realną kondycję aparatu państwowego. Przytłaczają tym bardziej, że zostały wypowiedziane przez politycznego insidera w warunkach prywatnej rozmowy, pozbawionej kampanijnej nadbudowy charakteryzującej zazwyczaj dialog z elektoratem. Styl wypowiedzi i kontrowersyjna, aczkolwiek słuszna ocena stanu państwa, to jedno. Równie istotny wydaje się przedmiot dyskusji. Jak się bowiem okazało, kierunki polskiej polityki monetarnej, jednego z kluczowych elementów budowy wiarygodności gospodarki na międzynarodowych rynkach finansowych, projektowane są w… restauracji.

To bezprecedensowe i niewątpliwie nowatorskie podejście do realizacji zadań przez Narodowy Bank Polski, może jednak skutkować pokaźnymi stratami dla całego społeczeństwa. Najpoważniejsze konsekwencje wiążą się z utratą zaufania wśród inwestorów, obawiających się o stabilność instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki fiskalnej. Ów brak zaufania przełoży się z kolei na mniejszy napływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek, co skutkować będzie wolniejszym przyrostem miejsc pracy.

Wielu komentatorów polityczno – gospodarczych przekonuje, że „afera podsłuchowa” pozostanie bez długofalowego wpływu na kondycję polskiej gospodarki, jednak już teraz obserwuje się pierwsze symptomy rodzącego się kryzysu na płaszczyźnie ekonomicznej – przecenę na warszawskim parkiecie oraz ataki spekulacyjne na polskiego złotego. Można założyć, że pierwotny wstrząs po opublikowaniu rozmów Ministra Sienkiewicza z Prezesem NBP przebrzmi relatywnie szybko, ale niemal pewna jest dalsza destabilizacja wiarygodności państwa w miarę ujawniania kolejnych faktów obnażających kulisy polskiej polityki.

Powiązane tematy

Komentarze