Informacje

Instalacje fotowoltaiczne  / autor: AdobeStock
Instalacje fotowoltaiczne / autor: AdobeStock

Ubezpieczenie OZE coraz bardziej popularne

Artykuł Sponsorowany

  • Opublikowano: 27 października 2021, 19:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Instalacje fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne zarówno wśród osób indywidualnych, jak i wśród firm. Największym zagrożeniem dla instalacji fotowoltaicznych są gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Przepięcia spowodowane burzami, silny wiatr, grad – to przykłady najczęstszych zdarzeń. Warto też pamiętać o kradzieżach modułów i o aktach wandalizmu. Nierzadko pojawiają się również szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, głównie w okablowaniu instalacji.

-W przypadku domów jednorodzinnych, szkody w instalacjach fotowoltaicznych na wsi, jak i na terenach miejskich, są do siebie podobne. Dużo większe znaczenie niż lokalizacja ma stan obiektu, na którym znajduje się instalacja. Spore różnice zachodzą pomiędzy instalacjami przydomowymi, a farmami fotowoltaicznymi, bardzo często umiejscowionymi na terenach słabo zurbanizowanych. Dla instalacji zamontowanych na gruncie, miejsce jest istotne z punktu widzenia ryzyka powodziowego lub podtopień – wyjaśnia Sergiusz Lenhardt, Menedżer Produktu

Dlatego w ostatnim czasie skierowane do klienta indywidualnego, rolnika czy przedsiębiorcy ubezpieczenie „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii” zostało rozszerzone o nowe ryzyka, zapewnienie większej przejrzystości i przyśpieszenie procesu zawierania ochrony ubezpieczeniowej.

Czym jest ubezpieczenie OZE „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii”?

Ubezpieczenie jest skierowane do klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorców, którzy są właścicielami paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Jego zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie instalacji przed skutkami negatywnych zdarzeń losowych, m.in. zjawisk atmosferycznych, przepięć i wywołanych przez nie pożarów, kradzieży i wandalizmu oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka strat w wytwarzaniu energii elektrycznej będących następstwem zdarzenia losowego oraz efektem gorszego usłonecznienia.

Brak słońca niestraszny dla OZE

Obecnie ubezpieczenie to zostało rozszerzone o odpowiedzialność towarzystwa za szkody spowodowane awariami instalacji fotowoltaicznej, a także za szkody w routerze, który zapewnia jej dostęp do Internetu. Innowacyjnym i korzystnym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem jest również ubezpieczenie od niepogody. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu ryzyka jakim jest strata w produkcji energii powstała w wyniku gorszego usłonecznienia. W porównaniu z dotychczasową ofertą ryzyko straty w produkcji energii w wyniku gorszego usłonecznienia, czyli ubezpieczenie od niepogody jest zupełnie nowe. Wcześniej ubezpieczenie nie obejmowało też szkód związanych z routerem.

Uproszczenie procedur i autonomia

Nowa oferta to także uproszczenie formalności niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres koniecznych danych dotyczących posiadanej instalacji został zredukowany do niezbędnego minimum i obejmuje teraz przedstawienie jedynie kilku najistotniejszych informacji. Nowe rozwiązania systemowe nie wymagają uaktualniania danych dotyczących instalacji w kolejnych latach ubezpieczenia, a zawarcie polisy trwa tylko kilka minut.

–Słuchamy naszych klientów, agentów i partnerów, dlatego systematycznie rozwijamy ofertę. W przypadku ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii identyfikujemy i obejmujemy ochroną nowe ryzyka oraz maksymalnie upraszczamy procedury. Jest to bardzo przydatne nie tylko na etapie zawierania ubezpieczenia, ale także podczas likwidacji szkód. Warto zauważyć, że w następstwie ostatnich nawałnic odnotowaliśmy blisko 80 proc. wzrostu liczby zgłoszeń, a część z nich dotyczyło właśnie instalacji OZE. Również przy tych zdarzeniach stosujemy uproszczone procedury likwidacji tak, aby poszkodowani jak najszybciej otrzymali należne środki pieniężne – mówi Sergiusz Lenhardt, Menedżer Produktu.

Sergiusz Lenhardt,Menedżer Produktu w Generali
Sergiusz Lenhardt,Menedżer Produktu w Generali

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze