Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Co dalej z podatkiem od kolejowych gruntów?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 listopada 2021, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek ma się zająć projektami ustaw, precyzującymi zakres zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych, oraz przedłużającymi dofinansowanie przewoźnikom kolejowym rekompensat za ustawowe ulgi w przejazdach.

Jak wynika z porządku posiedzenia rządu, zajmie się on przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projektowane zmiany doprecyzowują zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym.

Według MI, celem tej regulacji jest likwidacja luki, która jest dziś wykorzystywana przez podmioty prowadzące działalność poza rynkiem kolejowym, jak również do kompleksowego uregulowania kwestii związanych z opodatkowaniem gruntów kolejowych. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, jeden z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej.

Z kolei zmiany tzw. ustawy covidowej, także przygotowane przez MI, zakładają przedłużenie dofinansowania z budżetu rekompensaty za świadczenie zleconych przez organizatorów usług publicznego transportu zbiorowego, przewidzianych na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu.

Inne rozwiązanie tego projektu dotyczy przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. W związku z opóźnieniami w ich sporządzaniu z powodu epidemii koronawirusa proponuje się przedłużenie obowiązywania obecnych planów. Ma to zapewnić więcej czasu na ich przegląd i aktualizację.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze