Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały Prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały Prasowe

INWAZJA NA UKRAINĘ

Co Polacy sądzą o swojej pomocy Ukraińcom? Jest sondaż!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 marca 2022, 18:20

  • 3
  • Powiększ tekst

Międzynarodowa agencja badawcza TGM Research opublikowała właśnie kolejne wyniki sondażu, monitorującego dynamikę zmian w postrzeganiu przez Polaków obecnej sytuacji w Ukrainie. W badaniu wzięło udział 1628 osób. Czy sankcje powstrzymają Rosję od kontynuacji agresji na Ukrainę? Kiedy zakończy się wojna? – o to m.in. zostali zapytani uczestnicy najnowszego sondażu TGM Research

Wojna w Ukrainie, trwająca już od dwóch tygodni, nieprzerwanie porusza opinię publiczną na całym świecie. Polskie społeczeństwo bardzo aktywnie włącza się we wsparcie Ukrainy w każdym możliwym aspekcie. Setki tysięcy przyjętych uchodźców, organizowana pomoc humanitarna, transport i miejsca noclegowe, to tylko niektóre z podjętych działań. TGM Research na bieżąco monitoruje stosunek Polaków do wojny oraz do samych Ukraińców. Zaraz po rozpoczęciu konfliktu agencja przeprowadziła kompleksowe, międzynarodowe badanie na ten temat. W dniach 5-6 marca 2022 r. zrealizowała kolejny pomiar, wyłącznie w Polsce, na reprezentatywnej próbie ponad 1600 Polaków. Celem tego badania było pozyskanie informacji, jakie jest stanowisko Polaków w sprawie obecnej sytuacji w Ukrainie oraz jak zmienia się ono w trakcie trwania wojny.

Główne wnioski płynące z badania:

80% Polaków jest żywo zainteresowanych tematem konfliktu w Ukrainie, śledząc na bieżąco doniesienia medialne o rozwoju sytuacji i rozmawiając na temat rosyjskiej agresji ze swoimi bliskimi. Temat wojny nieco bardziej angażuje osoby z wyższym wykształceniem. Z sondażu wynika, że wzrosła ilość Polaków skłonnych udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy – 3/4 osób jest skłonnych do wsparcia, zarówno na poziomie materialnym, jak i w kwestii pomocy w rozwiązywaniu codziennych spraw.

Jedną z obaw, związanych z rozwojem sytuacji jest kryzys uchodźczy (dla 64%, zmiana o -9%), jednakże 80% Polaków uważa, że Polska nadal powinna przyjmować uchodźców z Ukrainy.

Dotychczasowa reakcja Polaków na konflikt i pomoc udzielona Ukrainie wzbudziła ogólnonarodowe poczucie dumy. 88% osób jest dumnych wobec postawy rodaków w stosunku do Ukraińców.

Zauważalny jest znaczący wzrost (+12%) poparcia dla działań polskiego rządu. Wg 66% respondentów postępuje on słusznie w obliczu aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie. Oczekiwane są jeszcze szersze sankcje społeczności międzynarodowej oraz państw Zachodu wobec Rosji (69%), takie jak: blokada handlu, granic czy dalsze wycofywanie produktów pochodzących z Rosji. W opinii respondentów Rosja powinna przestać być partnerem w handlu: zarówno firmy z Polski (87%), jak i międzynarodowe (wg 87% badanych) powinny zupełnie zaprzestać prowadzenia biznesu w Rosji.

Za sprawą bliskich relacji, wynikających ze wspólnej historii i geografii, Polacy okazują niezwykłą solidarność z Ukrainą w tych trudnych czasach. TGM Research udało się dobrze uchwycić emocje Polaków na temat trwającego kryzysu. Najważniejszy fakt, który wynika z badania, to stwierdzenie, że nie ma społecznego przyzwolenia na atak Rosji na Ukrainę. Wg badania 80% Polaków uważa, że Ukraińcy i Polacy powinni trzymać się razem.

Konflikt między Rosją a Ukrainą zagraża bezpieczeństwu światowemu i powoduje nieustanny problem uchodźczy. Jednakże Polacy zdecydowanie popierają Ukrainę i większość z nich jest gotowa pomóc, jak pokazuje nasze badanie. –

Greg Laski, dyrektor generalny TGM Research

Więcej na temat wyników badania na stronie: https://tgmresearch.pl/wojna-na-ukrainie-2022.html

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych: - 1 pomiar: 25-26.02 2022 r. w 8 krajach, w Polsce N=1550 - 2 pomiar: 5-6.03.2022 wyłącznie w Polsce (N=1628)
Próba w Polsce jest reprezentatywna dla populacji dorosłych Polaków pod względem: płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania.

Powiązane tematy

Komentarze