Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

INWAZJA NA UKRAINĘ

Kolejne sankcje wobec Rosji i Białorusi. Mamy listę!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 30 marca 2022, 15:56

 • 1
 • Powiększ tekst

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy, poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort przedstawił wykaz nałożonych sankcji.

Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie dostępu do kluczowych technologii. Sankcje nałożone na Białoruś dotyczą m.in. zakazu eksportu do UE najbardziej dochodowych grup towarowych.

Sankcje nałożone na Rosję obejmują:

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania (dual use) na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli produkty te są przeznaczone na użytek wojskowy lub dla wojskowych użytkowników końcowych.

 • zakazy dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz świadczenia usług powiązanych, a także ograniczenia dotyczące wywozu niektórych towarów i technologii, który mógłby się przyczynić do technologicznego wzmocnienia sektora obronności i bezpieczeństwa Rosji.

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu do Rosji określonych towarów i technologii do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej.

 • zakaz wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

 • zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w euro do Rosji lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Banku Centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.

 • zakaz przywozu do UE towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego lub z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu ługańskiego.

 • zakaz sprzedawania, dostarczania, przekazywania oraz wywożenia towarów lub technologii w sektorach transportu, telekomunikacji, energii oraz poszukiwania, badania i produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych.

 • zakaz sprzedaży dostawy, przekazania lub wywozu towarów i technologii sektora energetycznego.

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii w sektorach naftowych i wydobywczych. Uwaga: zakaz ten nie dotyczy transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do UE.

 • zakaz bezpośredniego lub pośredniego przywozu do UE niektórych wyrobów z żelaza i stali, zakupu niektórych wyrobów z żelaza i stali i transportu niektórych wyrobów z żelaza i stali.

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych.

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej.

Sankcje nałożone na Białoruś obejmują:

 • zakaz przywozu do UE produktów mineralnych z Białorusi lub pochodzących z Białorusi (w tym produktów ropopochodnych, gazu itd.).

 • zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych produktów drzewnych.

 • zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów cementowych.

 • zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali.

 • zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów z gumy.

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio niektórych maszyn.

 • zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.

Jak poinformował resort finansów Krajowa Administracja Skarbowa dokonuje odpraw towarów zgodnie z rozporządzeniami i decyzjami Rady UE. Wszystkie unijne zakazy są egzekwowane.

PR/MF/RO

Powiązane tematy

Komentarze