Informacje

PKN Orlen / autor: Mat. pras./Fratria
PKN Orlen / autor: Mat. pras./Fratria

Co trzeci Polak pozytywnie ocenia fuzję Orlenu z Lotosem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 czerwca 2022, 19:40

  • 2
  • Powiększ tekst

Pozytywny stosunek do planowanej fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos wyraża co trzeci mieszkaniec Polski. 38 proc. ankietowanych z całego kraju pozytywnie ocenia wpływ tej transakcji na bezpieczeństwo energetyczne Polski; na Pomorzu taką opinię wyraża 40 proc. - wynika z majowego badania IBRiS.

IBRiS przekazał w czwartek PAP podsumowanie badań z lat 2020-2022 dotyczących połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, obejmujące m.in. przeprowadzone w maju br. badanie dedykowane fuzji dla Trójmiasta i okolic oraz dla Polski na reprezentatywnej próbie osób powyżej 18 roku życia.

Zgodnie z majowym badaniem IBRiS wpływ fuzji Orlenu z Lotosem na rozwój gospodarczy Polski pozytywnie oceniło 32 proc. mieszkańców Polski, a w przypadku mieszkańców Pomorza - 28 proc. Z kolei zdecydowanie negatywną opinię w tej kwestii wyraziło 17 proc. mieszkańców Polski i 33 proc. mieszkańców Pomorza. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 11 proc. mieszkańców Polski i 6 proc. mieszkańców Pomorza.

Wpływ fuzji na bezpieczeństwo energetyczne Polski pozytywnie oceniło 38 proc. Polaków i 40 proc. mieszkańców Pomorza. Zdecydowanie negatywną ocenę wskazało w tej kwestii 14 proc. respondentów z całego kraju i 24 proc. badanych z Pomorza, a odpowiedzi „nie wiem” udzieliło odpowiednio 12 proc. i 7 proc.

Z tego samego badania IBRIS wynika również, iż 46 proc. mieszkańców Polski (w przypadku Pomorza 39 proc.) uważa, że połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos zmniejszy zakupy ropy naftowej z Rosji. Odpowiednio 4 proc. i 9 proc. odpowiedziało, że fuzja zwiększy zakupy rosyjskiego surowca, a 23 proc. i 36 proc. spodziewa się, że pozostaną one bez zmian. „Nie wiem, trudno powiedzieć” odpowiedziało 28 proc. Polaków i 16 proc. mieszkańców Pomorza.

W badaniu IBRiS 48 proc. mieszkańców Polski i 44 proc. ankietowanych z Pomorza zgodziło się, że „dzięki fuzji powstanie polski koncern o silnej pozycji międzynarodowej”. Przeciwnego zdania było odpowiednio 17 proc. i 26 proc., a brak opinii wyraziło odpowiednio 5 proc. i 3 proc.

Pogląd, że połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla polskich kierowców, w majowym badaniu wyraziło 27 proc. Polaków i 24 proc. mieszkańców Pomorza. Fuzja będzie bardzo niekorzystna dla kierowców według odpowiednio 16 proc. i 27 proc. ankietowanych. Brak opinii wyraziło odpowiednio 13 proc. i 11 proc.

Jak podał IBRiS, pozytywny stosunek do planowanej fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos wyraziło na początku badania 32 proc. Polaków, a zdecydowanie negatywny 25 proc. W przypadku mieszkańców Pomorza wynik ten wynosi odpowiednio: 32 proc. - pozytywnych opinii, 37 proc. - opinii zdecydowanie negatywnych. Brak opinii wyraziło w tej kwestii odpowiednio 11 proc. i 3 proc. respondentów.

IBRiS zaznaczył, że w przypadku pytania o stosunek do fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, po dwóch pytaniach - na początku wywiadu oraz na końcu, po przejściu przez poszczególne pytania dotyczące połączenia - wzrosła liczba ocen pozytywnych w przypadku mieszkańców Polski z 32 proc. do 37 proc., a w przypadku mieszkańców Pomorza z 32 proc. do 38 proc. i jednocześnie spadła liczba ocen zdecydowanie negatywnych odpowiednio z 25 proc. do 19 proc. i z 37 proc. do 36 proc. W grupie z odpowiedziami „nie wiem” w przypadku mieszkańców Polski zanotowano spadek z 11 proc. do 4 proc., natomiast w przypadku mieszkańców Pomorza wzrost z 3 proc. do 6 proc.

Jeżeli mielibyśmy mówić o podstawowych wnioskach, które płyną z tego badania, to po pierwsze rośnie świadomość tej fuzji. Fakt, że o tym dużo rozmawiamy powoduje, że Polacy identyfikują tę sprawę. Oznacza to, że świadomość tego procesu gospodarczego jest zauważalna i jest to rzecz, na którą Polacy zwracają uwagę” - powiedział PAP, komentując wyniki badania, prezes IBRiS Marcin Duma.

Zwrócił przy tym uwagę, że pogłębiona rozmowa na temat fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, wynikająca z kolejnych pytań, wykazała, że wzrósł odsetek osób z ocenami pozytywnymi, dotyczącymi stosunku do planowanego połączenia np. w przypadku mieszkańców Polski to poprawa o 5 pp., a w przypadku mieszkańców Pomorza poprawa ta wynosi 6 pp.

Wniosek może być taki, że wiedza, trochę głębsza, na temat procesu fuzji jest raczej wciąż niedostępna i Polacy opierają się na pewnych bardzo powierzchownych przekazach” - dodał Duma.

Prezes IBRiS wskazał też na odsetek osób, którzy nie potrafią się ustosunkować w żaden sposób do zagadnienia. „Tu wniosek, który należałoby wysnuć jest taki, że pomimo tego, że zainteresowanie procesem fuzji jest, wiedza jszczegółowa jest nadal wielka. Nie chodzi przy tym o wiedzę tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o argumenty na +tak+, ale w ogóle o uwarunkowania ogólne całego tego procesu gospodarczego” - dodał Duma.

Czytaj też: Zarząd Orlenu zatwierdził plan połączenia z Lotosem

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze