Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Kluczowe dni dla Orlenu i Lotosu

Agnieszka Łakoma

Agnieszka Łakoma

  • Opublikowano: 19 lipca 2022, 12:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Jutro i w czwartek akcjonariusze Grupy Lotos i PKN ORLEN podejmą jedna z najważniejszych decyzji w historii obu firm – dotyczących ich połączenia

Jeśli na zaplanowanym na jutro Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy gdańskiej grupy uchwała w sprawie połączenia z płockim koncernem zyska aprobatę, a dzień później taka sama decyzja zapadnie na NWZA Orlenu, działać będzie w Polsce jeden narodowy koncern paliwowy. Tym samym decyzje rządowe sprzed blisko ćwierć wieku – o utworzeniu dwóch konkurencyjnych ośrodków produkcyjnych paliwa w kraju – jeden na bazie Rafinerii Gdańskiej, drugi – płockiej Petrochemii, przejdą do historii.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos, którego plan obie firmy oficjalnie uzgodniły 2 czerwca b.r., wymaga zgody akcjonariuszy obu spółek. Dlatego na najbliższych nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach zostaną poddane pod głosowania uchwały dotyczące fuzji - jutro w Gdańsku, w czwartek w Płocku.

Oprócz akceptacji dla Plan Połączenia obu firm akcjonariusze płockiego koncernu będą głosować nad propozycjami zmian w statucie PKN ORLEN.

W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostanie podwyższony z kwoty 534,6 mln zł do 783 mln zł w drodze emisji ponad 198,7 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zatem akcje połączeniowe będą mieć wartość nominalną ponad 248 mln zł. Będą one uprawniać do uczestnictwa z zysku Orlenu.

Na czwartkowym NWZA zatwierdzony zostanie także parytet wymiany – za każdą akcję Lotosu przyznane zostanie 1,075 akcji połączeniowej. Potem na warszawskim parkiecie notowania akcji Grupy Lotos zostaną zawieszone.

Akcjonariusze w czwartek dokonają też zmian w Statucie PKN ORLEN, które dotyczyć będą wysokości kapitału zakładowego (do 739 mln zł) oraz liczby członków Rady Nadzorczej. W obecnym statucie wpisano, że rada liczyć może od pięciu do 11 członków, a po przejęciu Lotosu – zasiadać w niej będzie mogło od 6 do 15 osób. Aktualnie Rada Nadzorcza Orlenu działa w 9-osobowym składzie, któremu przewodniczy Wojciech Jasiński. Zmiany statutu dotyczyć mają także zarządu, którego skład ma być poszerzony i zasiadać nim będzie mogło od 5 do 11 osób. Aktualnie zarząd koncernu liczy 8 członków z prezesem Danielem Obajtkiem.

W dokumentach przygotowanych na NWZA Orlenu jest także sprawozdanie zarządu płockiej firmy uzasadniające połączenie z Lotosem. Czytamy w nim, że „postępująca transformacja energetyczna stanowi potężne wyzwanie dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, gdyż zakłada stopniowe odchodzenie od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardzie zrównoważonych źródeł energii. W konsekwencji spółki sektora zmuszone są do rewidowania swoich strategii, rekonfiguracji swoich aktywów oraz identyfikowania nowych, perspektywicznych obszarów biznesowych, które będą w stanie zagwarantować im  możliwość długoterminowego rozwoju”. W sprawozdaniu podpisanym przez prezesa Daniela Obajtka i Michała Roga – członka zarządu, wskazano, że w nowej strategii do 2030 roku Orlenu głównym założeniem jest „odejście od dotychczasowego modelu biznesowego opartego na produkcji rafineryjnej i sprzedaży paliw” i budowa „silnego, zdywersyfikowanego koncernu multienergetycznego zdolnego do stawienia czoła wyzwaniom” transformacji oraz do konkurowania z  wiodącymi firmami branży w Europie i na świecie.

Agnieszka Łakoma

Powiązane tematy

Komentarze