Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Produkcja wzrosła o 10,4 proc. A ceny?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lipca 2022, 11:52

    Aktualizacja: 20 lipca 2022, 11:53

  • 1
  • Powiększ tekst

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 10,4 proc. r/r w czerwcu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadła o 0,3 proc. Ceny wzrosły o 25,6 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z majem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 18,4 proc., dóbr związanych z energią - o 15,1 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 11,4 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 7,3 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 7,9 proc.

W okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,2 proc. – oinformował GUS.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w czerwcu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 47,8 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 26,9 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 26,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali - po 18,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 16,8 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 14,3 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 10,5 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 10,6 proc., metali - o 7,2 proc., mebli - o 1,4 proc.

W porównaniu z majem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali - o 10,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 6,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,4 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,0 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 15 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 49,6 proc., w produkcji napojów - o 14,2 proc., maszyn i urządzeń - o 7,1 proc., urządzeń elektrycznych - o 6,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 6,1 proc.

Ceny producentów wzrosły w czerwcu br. o 25,6 proc. r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 1,6 proc.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w czerwcu 2022 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak również do analogicznego miesiąca ubiegłego roku najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

GUS podał też, że w czerwcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,2 proc. r/r.

ISBnews/GUS/RO

Powiązane tematy

Komentarze