Informacje

Fot.Internet/mofnet.gov.pl
Fot.Internet/mofnet.gov.pl

Rząd przyjął projekt zmian w prawie podatkowym. Chce ścigać wielkie korporacje

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 18 marca 2014, 19:47

  • 2
  • Powiększ tekst

Wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania przewidują przyjęte we wtorek przez rząd założenia do projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Dzięki zmianie fiskus będzie mógł skuteczniej ścigać wielkie korporacje, które ukrywają swoje dochody.

Centrum Informacyjne Rządu napisało we wtorkowym komunikacie, że celem projektowanych zmian jest "racjonalizacja i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków". Według CIR są one z jednej strony reakcją na bieżące, pilne potrzeby podatników, a z drugiej - pozwolą sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe i reagować na patologiczne zachowania.

"Klauzula pozwoli zwalczać sztuczne konstrukcje prawne, zwykle zawierające elementy zagraniczne, wykorzystywane zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Celem klauzuli jest przede wszystkim prewencja. Przyjmuje się, że klauzula będzie miała zastosowanie, gdy transakcja została faktycznie przeprowadzona, a czynności prawne zmierzały do obejścia prawa podatkowego" - poinformowało CIR.

Według służb prasowych rządu klauzula jest powszechnie stosowana na świecie, a jej wprowadzenie zaleca Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. W związku z klauzulą wprowadzone mają być tzw. opinie zabezpieczające wydawanie na wniosek podatnika; powołana zostanie niezależna od administracji ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy. Sporne decyzje nie będą podlegać wykonaniu, a firma będzie miała możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

Ponadto dokument przewiduje wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych (obecnie pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa oddzielnie do każdej sprawy). Będą one składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będą podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do konkretnej sprawy.

"Proponuje się wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Takie raporty będą przekazywać, na żądanie organu w ramach toczącej się procedury, ci podatnicy, którzy księgowość podatkową prowadzą elektronicznie" - wyjaśniło CIR. Zdaniem autorów założeń zmiana taka pozwoli szybciej przeanalizować dane, skrócić czas kontroli i ograniczyć angażowanie podatnika.

W założeniach przewidziano, że możliwe będzie wskazanie adresu do korespondencji (innego niż zamieszkania) oraz doręczenie na skrytkę pocztową. Pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) pisma będą mogły być doręczane elektroniczne.

W komunikacie wskazano, że resort finansów proponuje wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania (UKS) prowadzonego przez urząd skarbowy. Zaznaczono, że UKS ma znacznie szerszy dostęp do danych bankowych. "Procedura ta będzie stosowana wówczas, jeśli informacje uzyskane przez urząd skarbowy z banków, w ramach przysługujących im uprawnień, nie pozwolą na pełne wyjaśnienie sprawy" - zaznaczono.

MF chce też umożliwić wyznaczenie jednego "wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów, objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Rozwiązanie to byłoby stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Ułatwi ono zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

Autorzy założeń zaproponowali też wprowadzenie "grupowego" wniosku o interpretację podatkową, który pozwoli wyjaśnić wątpliwości dotyczące transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Dopracowana ma zostać też formuła interpretacji ogólnej.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zaproponowano umożliwienie technicznej zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik - do wysokości 1000 zł. Ponadto dopuszcza się zapłatę podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego. W tych przypadkach przyjmuje się, że zapłata następuje ze środków podatnika, jeśli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości" - napisano w komunikacie.

Założenia przewidują otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych (informuje on o zabezpieczeniach na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych). Będzie on dostępny dla każdego, nieodpłatnie przez internet.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze