Informacje

MF: próby obniżania opodatkowania przy pomocy programów motywacyjnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 sierpnia 2017, 14:52

    Aktualizacja: 1 sierpnia 2017, 14:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Podatnicy próbują obniżać podatek wykorzystując do tego schemat programu motywacyjnego - wynika z informacji resortu finansów. MF ostrzega, że osoby występujące o indywidualną interpretację podatkową, która daje ochronę przed fiskusem, mogą jej nie uzyskać

MF poinformowało w komunikacie o zauważalnej liczbie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których podatnicy PIT przedstawiają stan faktyczny wskazujący - zdaniem fiskusa - na możliwość zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Chodzi o tworzone przez pracodawców tzw. programy motywacyjne.

Wskazano na sytuację, w której pracodawca przyznaje pracownikom, uczestnikom programu motywacyjnego, należącym z reguły do kadry zarządzającej firmy, instrument finansowy - prawo do otrzymania w przyszłości określonej kwoty. Jej wysokość zależy od osiągnięcia przez firmę np. wybranego wskaźnika finansowego.

Uczestnik programu motywacyjnego nabywa instrument finansowy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Po upływie ustalonego okresu, następuje rozliczenie instrumentu finansowego poprzez wypłatę pracownikowi kwoty pieniędzy. Jednak, jak zauważa MF wypłata wynagrodzenia, które normalnie powinno być opodatkowane stawkami 18 proc. i 32 proc., w tym "schemacie optymalizacyjnym" zostaje sztucznie podzielona. Część jest wypłacana jako przychód z kapitałów pieniężnych, w celu zastosowania stawki 19 proc.

Cechą charakterystyczną wskazanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej jest to, że zredagowane są zgodnie z podobnym, powtarzającym się schematem zarówno opisu działania Programu Motywacyjnego, jak i stawianych pytań dotyczących zastosowania przepisów (...) oraz własnego stanowiska wnioskodawcy" - zauważa MF.

Wskazuje to na możliwość korzystania przez podatników z opracowanych profesjonalnie gotowych schematów działania, których wdrożenie poprzedzane jest rekomendacją uzyskania interpretacji indywidualnej, potwierdzającej możliwość uzyskania domniemanej +oszczędności+ podatkowej - informuje fiskus.

Zaznaczono, że szef Krajowej Administracji Skarbowej zajmuje w takich sprawach stanowisko wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zdaniem MF działanie, polegające na wypłacie rozliczeń pieniężnych na podstawie umów zawieranych w ramach "Programów Motywacyjnych", zawartych pomiędzy organizatorem a uczestnikami programu, ukierunkowane może być zatem na obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tak uzyskana korzyść podatkowa może zostać uznana za sprzeczną z celem i przedmiotem ustawy PIT. Celem ustawodawcy było bowiem opodatkowanie części dochodów uzyskiwanych de facto ze stosunku pracy wyższą stawką w sytuacji przekroczenia przez podatnika ustalonego progu dochodów w okresie rozliczeniowym oraz pobieranie zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego - dodano.

Według MF stanowisko fiskusa potwierdzają w orzeczeniach sądów administracyjnych. "Osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające opisany schemat działania, powinny liczyć się zatem z możliwością odmowy wydania interpretacji (...)" - podsumowano w komunikacie.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze