Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

PARP pomoże zdobyć kompetencje we wdrażaniu innowacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 sierpnia 2022, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Innowacje są kluczem do sukcesu i rozwoju firmy. Umożliwiają podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy oraz osiąganie większych zysków. Jednak, by móc wdrożyć innowacje w swojej firmie, potrzebni są wykwalifikowani pracownicy. Z pomocą przychodzi program Akademia Menadżera Innowacji organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Według „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” prowadzonego przez PARP pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w podejmowaniu działalności innowacyjnej – w 2022 r. wskazało na nią 65% innowacyjnych firm. Więcej niż co druga firma jest zdania, że brakuje wiedzy na temat wdrażania innowacji. Co więcej, uczenie się nowych rzeczy oraz pomysłowość i kreatywność są od lat jednymi z najbardziej potrzebnych kompetencji wskazywanych przez pracodawców w badaniach Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Na poziomie wybranej branży – w tym przypadku finansowej – widać potrzebę doszkalania potencjalnych lub młodych (niebędących na rynku pracy więcej niż 3 lata) pracowników – mniej więcej czterech na pięciu pracodawców – według raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, branża finansowa – jest zdania, że większość absolwentów po zakończeniu studiów nie posiada wystarczających umiejętności, by w pełni realizować zadania, z którymi zmierzą się w podmiotach branży bankowej, ubezpieczeniowej czy rynku kapitałowego. Do grupy newralgicznych kompetencji zaliczyć można m.in. innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów (kompetencja kluczowa lub przydatna według ponad 99% badanych; trudna do pozyskania według ponad 55%). Kandydaci oraz młodzi pracownicy branży finansowej wykazują także deficyty w zakresie kompetencji ogólnych (takich jak samoorganizacja i terminowość) oraz zawodowych (znajomość procedur branżowych czy znajomość regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów działalności bankowej).

Odpowiedzią m.in. na tę świadomość braków kompetencyjnych jest Akademia Menadżera Innowacji – autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach. Celem programu jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Nabór do konkursu rozpoczął się 25 lipca, a wnioski będą przyjmowane do 9 września.

Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe. Prowadzona przez nas Akademia Menadżera Innowacji, to jedyny na rynku program łączący część szkoleniową i doradczą. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę i obserwować pozytywne efekty wprowadzanych zmian – podkreśla Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Program Akademia Menadżera Innowacji składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Wierzymy, że innowacyjności można się uczyć. Doskonałość menadżerów w dzisiejszym świecie wynika z ich umiejętności wykrzesania kreatywności z pracowników, dzięki stworzeniu klimatu sprzyjającego innowacyjności w firmie. Nie chodzi o szukanie większych funduszy i budowanie większych hal produkcyjnych – chodzi o wyczarowanie nowej jakości i oczarowanie tym klientów i użytkowników – zaznacza prof. Michał Jasieński, dyrektor programowy AMI.

Do programu mogą przystąpić wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę i wielkość. Dofinansowanie przeznaczone jest na usługi szkoleniowe w formie 2-dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/ uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział 2-4 pracowników mikroprzedsiębiorstwa lub 3-4 pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

W minionych edycjach udział wzięły m. in. takie firmy jak: Polski Holding Nieruchomości S.A. (duże przedsiębiorstwo), Biuro Rachunkowe FPD (małe przedsiębiorstwo) czy INNOWIA – doradztwo biznesowe (mikro przedsiębiorstwo).

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania.

Więcej informacji na temat Akademii Menadżera Innowacji można znaleźć na stronie PARP – https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji.

Powiązane tematy

Komentarze