Informacje

szyld PKN Orlen / autor: fotoserwis PAP
szyld PKN Orlen / autor: fotoserwis PAP

Sasin: połączenie Orlenu z PGNiG może przynieść spadek cen

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2022, 19:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Połączenie PKN Orlen z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem może się przyczynić do spadku cen produktów firmy dla odbiorców końcowych - ocenił w środę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Połączenie Orlenu z PGNiG da przede wszystkim większą siłę tej nowej firmie, chociażby jeśli chodzi o zakupy surowców energetycznych. Będą to większe wolumeny, będą to różne wolumeny, które będzie można kontraktować u tych samych dostawców. W związku z czym będzie można wynegocjować lepsze ceny. To spowoduje, że ostatecznie produkt dla odbiorcy może być tańszy - powiedział Sasin dziennikarzom w środę w Sejmie.

Dodał, że fuzja pozwoli też na skumulowanie środków na inwestycje.

Potrzebujemy ogromnych inwestycji w energetykę, w nowoczesne przetwórstwo paliw, nowoczesny przemysł chemiczny. Taki duży koncern będzie mógł dużo więcej i dużo celniej inwestować - podkreślił wicepremier.

W środę akcjonariusze PKN Orlen podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w Płocku przegłosowali jej połączenie z PGNiG. Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosów, 0,016 proc. było przeciw, a 18 proc. głosów było wstrzymujących się.

Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 proc. akcjonariuszy Orlenu.

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Dodatkowo uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.

Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności. Chodzi o zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zostało zwołane na 10 października.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Czytaj też: Credo Meloni: Jestem Włoszką, chrześcijanką, kobietą, matką! [wideo]

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze