Informacje

Logotypy Tauron, PGE, Orlen / autor: Fratria
Logotypy Tauron, PGE, Orlen / autor: Fratria

PERSONALIA

Ruszyła fala zmian w spółkach energetycznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 stycznia 2024, 11:56

    Aktualizacja: 26 stycznia 2024, 11:58

  • 0
  • Powiększ tekst

W czwartek nastąpiła seria zmian w radach nadzorczych Orlenu, PGE i Tauronu. Czterech dotychczasowych członków rady nadzorczej Tauronu Polskiej Energii zostało odwołanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister aktywów państwowych powołał do rady nadzorczej Orlenu prof. dr hab. nauk prawnych Wojciecha Popiołka. Michał Domagała został powołany do rady nadzorczej PGE

»» O zmianach personalnych w spółkach skarbu państwa czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Sprawdź: kogo odwołali, gdzie odwołają?

Tauron: czworo nowych członków rady nadzorczej

Czterech dotychczasowych członków rady nadzorczej Tauronu Polskiej Energii zostało w czwartek odwołanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - wynika z czwartkowego komunikatu Tauronu. Jednocześnie powołano czworo nowych członków z ramienia MAP.

Rada nadzorcza Taurona liczy siedem osób. Zgodnie z raportem giełdowym spółki odwołani zostali Dariusz Hryniów, Ryszard Madziar, Piotr Tutak i Marcin Wawrzyniak. Powołani zostali natomiast: Natalia Klima-Piotrowska, Katarzyna Masłowska, Karolina Mucha-Kuś oraz Sławomir Smyczek.

„Tauron Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych oświadczenia o: odwołaniu w dniu 25 stycznia 2024 r., (…) następujących osób ze składu Rady Nadzorczej Emitenta: pana Dariusza Hryniów, pana Ryszarda Madziara, pana Piotra Tutaka, pana Marcina Wawrzyniaka. W oświadczeniach nie wskazano przyczyn odwołani” - podał Tauron w raporcie.

Druga część oświadczeń dotyczy powołania „25 stycznia 2024 r. (…) następujących osób w skład rady nadzorczej (…): pani Natalii Klimy-Piotrowskiej, pani Katarzyny Masłowskiej, pani Karoliny Muchy-Kuś, pana Sławomira Smyczka”.

Odwołany Piotr Tutak był dotychczasowym przewodniczącym rady nadzorczej Taurona.

W składzie RN pozostają: Leszek Koziorowski, Grzegorz Peczkis i Teresa Famulska. W strukturze akcjonariatu Tauronu Polska Energia Skarb Państwa ma 30,06 proc. głosów, KGHM Polska Miedź (spółka kontrolowana przez Skarb Państwa) 10,39 proc., Nationale Nederlanden 5,06 proc., a pozostali akcjonariusze 54,49 proc. głosów.

Zgodnie ze statutem Taurona Skarb Państwa ma prawo do powoływania i odwoływania połowy członków rady nadzorczej po warunkiem, że posiada ponad 25 proc. ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałych akcjonariuszy obowiązuje limit liczby głosów na walnym zgromadzeniu wynoszący 10 proc. nawet w sytuacji, w której posiadają oni większy udział w kapitale zakładowym.

Prof. Wojciech Popiołek w radzie nadzorczej Orlenu

Minister aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, powołał w czwartek do rady nadzorczej Orlenu prof. dr hab. nauk prawnych Wojciecha Popiołka, specjalistę prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa spółek. Jak podał Orlen, prof. Popiołek został powołany 25 stycznia br. zgodnie z par. 8 statutu koncernu, który mówi, że Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony tam do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Poprzednio miejsce to zajmowała Janina Goss, odwołana przez ministra aktywów państwowych Borysa Budkę w grudniu zeszłego roku. Goss zasiadała w radzie nadzorczej Orlenu od stycznia ubiegłego roku, gdy powołana została tam decyzją Jacka Sasina, ówczesnego szefa resortu aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.

W raporcie bieżącym Orlen ogłosił w czwartek, że „25 stycznia 2024 r. Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 statutu spółki powołał z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Popiołka do składu rady nadzorczej Orlen SA”.

Zamieszczając notę biograficzną nowego członka rady nadzorczej koncern wskazał, że Wojciech Popiołek to profesor doktor habilitowany nauk prawnych, urodzony w 1951 r. w Krakowie, w 1972 r. ukończył studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie został następnie zatrudniony, kolejno jako asystent, adiunkt i profesor od 1990 r., obecnie w katedrze prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład jego rady nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących - obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Po powołaniu prof. Popiołka rada nadzorcza koncernu ma dziewięcioosobowy skład. Pozostali członkowie, powołani przez Walne Zgromadzenie, to: b. minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezes spółki w latach 2015-2018 Wojciech Jasiński jako przewodniczący, a także wiceprzewodniczący Andrzej Szumański, sekretarz Anna Wójcik oraz członkowie: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska i Jadwiga Lesisz.

Najbliższe posiedzenie akcjonariuszy Orlenu - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 6 lutego. Zostało ono zwołane jeszcze w grudniu zeszłego roku.

W porządku tego posiedzenia pierwotnie znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Na wniosek resortu aktywów państwowych porządek obrad został na początku stycznia uzupełniony o punkt „powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki”.

Według spekulacji medialnych zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

W skład zarządu Orlenu, jak zakłada statut spółki, wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie.

W marcu ubiegłego roku Daniel Obajtek został powołany na prezesa Orlenu na kolejną, trzyletnią kadencję. Decyzję o tym podjął ówczesny minister aktywów państwowych, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa. Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym Orlenu od lutego 2018 r. - na stanowisko to został powołany przez radę nadzorczą spółki, która wcześniej odwołała z tej funkcji Wojciecha Jasińskiego.

Obecny skład zarządu Orlenu jest 11-osobowy. Oprócz Obajtka - prezesa zarządu, zasiadają w nim członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Patrycja Klarecka - ds. transformacji cyfrowej, Michał Róg - ds. handlu i logistyki, Armen Artwich - ds. korporacyjnych, a także Jan Szewczak - ds. finansowych, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji oraz Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju a także Robert Perkowski - ds. wydobycia.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji koncernu, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji.

Michał Domagała został powołany do rady nadzorczej PGE

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poinformował w czwartek w komunikacie giełdowym, że do spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych o powołaniu Michała Domagały do składu Rady Nadzorczej spółki z dniem 25 stycznia 2024 r.

Jak zaznaczono, zgodnie ze statutem spółki Skarbowi Państwa przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi.

„Michał Domagała złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu” – wskazała PGE.

Mateusz Babak, Michał Budkiewicz (PAP), sek

»» O problemach z gospodarką leśną czytaj też tutaj:

Wycinka z błogosławieństwem klimatycznym

»» Wielki kontrakt zbrojeniowy zagrożony? czytaj tutaj:

Koreańskie media: Kontrakt obronny z Polską zagrożony!

Powiązane tematy

Komentarze