Informacje

Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka  / autor: Mat. pras./kp
Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka / autor: Mat. pras./kp

Debata: Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2022, 19:45

    Aktualizacja: 15 grudnia 2022, 20:11

  • Powiększ tekst

W tym roku minęła 20. rocznica przyznania godności Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego papieżowi Janowi Pawłowi II. Z tej okazji w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez SGGW i Uniwersytet Roma Tre, pt. „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Międzynarodowa konferencja odbyła się w auli Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk naukowych z Polski i Włoch, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Obywatelskich, samorządowcy oraz polscy księża pracujący w Rzymie z rektorem kościoła św. Stanisława BM ks. prałatem dr. Pawłem Ptasznikiem. W konferencji wziął też udział ambasador RP w Watykanie Adam Kwiatkowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka.

Przedmiotem debaty naukowej podczas konferencji były kwestie praw i wolności człowieka eksponowane w nauce społecznej papieża Polaka, a także ich aktualność i znaczenie w dzisiejszych czasach.

-Dwadzieścia lat temu społeczność akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dostąpiła wielkiego zaszczytu. 11 stycznia 2002 roku w pięknej scenerii Auli Klementyńskiej papież Jan Paweł II odebrał z rąk ówczesnego Rektora SGGW prof. Włodzimierza Klucińskiego dyplom doktora honoris causa naszej Alma Mater - powiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada. - To wyjątkowe wydarzenie na zawsze zapisało się na kartach ponad dwustuletniej historii SGGW, która pozostaje jedyną polską akademicką uczelnią rolniczą, obdarzoną tym szczególnym wyróżnieniem. Ojciec Święty jako wielki humanista i człowiek głębokiej wiedzy bardzo często zastanawiał się nad rolą i przyszłością uniwersytetu, który postrzegał jako miejsce powołane do odkrywania i służenia prawdzie oraz do „kształtowania umysłów i serc”. Zwracał szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w rozwoju każdego narodu ma autorytet moralny środowiska akademickiego. To ono powinno być bowiem dostatecznie kompetentne, by wskazywać społeczeństwu standardy postępowania i być „źródłem”, z którego wiedzy i doświadczeń może korzystać poszukująca odpowiedzi jednostka – mówił rektor.

W wygłaszanych referatach naukowych podczas sesji plenarnej oraz podczas wystąpień w ramach panelu dyskusyjnego wskazywano też na aktualność nauczania Jana Pawła II w odniesieniu do współczesnego postrzegania godności człowieka w filozofii, naukach prawnych i naukach ekonomicznych.

Jednym z planowanych rezultatów konferencji naukowej zorganizowanej w Rzymie ma być wydana w 2023 r. monografia naukowa, upowszechniająca współczesną myśl naukową o prawach człowieka w świetle poglądów i nauczania Jana Pawła II.

Podczas wizyty w Rzymie władze SGGW spotkały się z władzami Uniwersytetu Roma Tre w celu omówienia przyszłej współpracy, zarówno w zakresie wspólnych projektów naukowych, jak i wymiany studentów, doktorantów oraz kadry naukowej i administracyjnej. Rektor Uniwersytetu Roma Tre prof. Massimiliano Fiorucci podkreślił znaczenie interdyscyplinarności badań prowadzonych w obu uczelniach i wskazał możliwość współpracy w zakresie nauk o życiu, nauk społecznych i technicznych.

Czytaj też: Grupa ORLEN z kontraktami na rynku mocy

Mat. pras./kp

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych