Informacje

Internet / autor: Pixabay
Internet / autor: Pixabay

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa korzystne dla gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2022, 21:42

  • Powiększ tekst

„Krajowa Mapa Cyberbezpieczeństwa”, czyli raport stworzony przez Instytut im. Kazimierza Promyka jasno pokazuje, że Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 oprócz korzyści w sferze obronności, może przynieść także realne korzyści finansowe. ksperci wskazali, że ewolucja systemu w kierunku w którym zmierza, ma nadal duży potencjał rozwoju i warto inwestować w niego w przyszłość.

Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do informacji stał się prawdziwą walutą. Biznes doskonale zrozumiał, że strzeżenie dostępu do wrażliwych danych, jak i walka z dezinformacją, to proces opłacalny i potrzebny. O jakiego rzędu sumach mówimy? Magazyn Cybersecurity Ventures wyliczył, że koszt cyberprzestępczości w ujęciu światowym do 2025 r. wyniesie 10,5 biliona dolarów. Z kolei Verizon zwraca uwagę, że aż 71 proc. procent wszystkich ataków hakerskich jest motywowana finansowo. Wiążą się z nimi także kradzieże własności intelektualnej oraz działalność agenturalna szpiegów z obcych państw. Dezinformacja może obniżać także notowania giełdowe państwowych spółek i przyczyniać się tym samym do osłabiania gospodarki. Dlatego ten dokument sygnalizuje również, że wojna hybrydowa spowodowała wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa. Federacja Rosyjska oprócz konwencjonalnej wojny z Ukrainą prowadzi również wojnę ekonomiczno-cyfrową. W social mediach trolle na usługach Putina fałszują ponadto rzeczywisty obraz życia w Rosji, pomijając niewygodne dla reżimu faktu związane z sankcjami. Warto ponadto pamiętać, że polscy przedsiębiorcy muszą mieć się na baczności przed różnego rodzaju oszustwami w sieci. Przestępcy przejmują firmowe skrzynki pocztowe, podszywają się pod stałych kontrahentów i wysyłają fikcyjne faktury na wysokie kwoty, które trafiają później wprost na konta kryminalistów. Popularną formą ataków jest także ransomware. Złodzieje blokują dostęp do danych do momentu otrzymania okupu. Zgodnie z wyliczeniami Sophos w 2021 roku aż 32% firm płaciło okup za odzyskanie danych. Złudzeń nie mają też policyjni specjaliści. Większość zorganizowanej przestępczości przenosi się do Internetu, gdyż to właśnie tam szybko i bez wykorzystania przemocy istnieje szansa na szybki zarobek.

Polskie władze podejmują odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać zagrożeniu. „Krajowa Mapa Cyberbezpieczeństwa” wyraźnie ukazuje, że od 2016 roku w kraju powstało wiele inicjatyw prewencyjnych, dzięki którym powstały nowe instytucje wzmacniające cyberbezpieczeństwo. W strukturach policji utworzono Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, natomiast w ramach Sił Zbrojnych RP powołano Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zmiany sięgają jednak szerzej.

Przyjęcie w 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stworzyło podstawy prawne i organizacyjne dla opracowania strategii cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 zastępującą Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022. Strategia rozszerza działania, podjęte przez administrację rządową celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa uwzględnia w szczególności: rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty, zwiększanie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też: Polacy zdecydowanie za budową elektrowni jądrowych

Zespół wGospodarce.pl

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych