Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

We wtorek dwie ustawy, które mogą zmienić wszystko

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lutego 2023, 22:08

  • 3
  • Powiększ tekst

Od tych dwóch ustaw dużo zależy, jeśli nie wszystko. Zarówno kwestia KPO jak i przyszłego krajobrazu energetyki w Polsce, w przenośni i dosłownie. Sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej to jeden z punktów rozpoczynającego się we wtorek trzydniowego posiedzenia Sejmu. W środę posłowie zdecydują o losie poprawek wniesionych przez Senat do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Według harmonogramu posiedzenia rozpatrzenie senackich poprawek do noweli ustawy o SN rozpocznie się w środę o godz. 18. W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała 14 senackich poprawek przyjętych w zeszłym tygodniu przez Senat do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

CZYTAJ TEŻ: DEBATA WGOSPODARCE.PL: Obalmy mity o OZE w Polsce. Chętnych nie brakuje, problemy są w szczegółach

Senackie poprawki zakładają zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Te poprawki stanowią pewną logiczną całość, która ma na celu zmianę ustawy w takim kierunku, żeby wprowadzić rozwiązania dalej idące niż oczekiwania Komisji Europejskiej i naruszające prerogatywy prezydenta - powiedział dziennikarzom po głosowaniu komisji w poniedziałek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Nowelizacja ustawy o SN ma zdaniem posłów PiS odblokować wypłatę pieniędzy na polski KPO.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma zliberalizować wprowadzoną w 2016 roku tzw. zasadę 10 H dotyczącą minimalnej odległości wiatraka od zabudowań. Zmiana tej zasady jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

CZYTAJ TEŻ: Niemiecka lewica znów w akcji! Znów chodzi o Ukrainę!

Wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku rządowy projekt zakłada, że odległość turbin od zabudowań zamiast - jak obecnie – co najmniej 10-krotnonej wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu będzie mogła wynosić co najmniej 500 m. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna.

Zasada dziesięciokrotności wysokości (10H) ma nadal obowiązywać w przypadku ustalania odległości instalacji wiatrowych od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma zostać wprowadzony wymóg odległości 500 m.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz samorządu i polityki regionalnej przyjęły poprawkę do rządowego projektu, która zwiększa z 500 do 700 m minimalną odległość wiatraka, ale wyłącznie od budynków mieszkalnych. Poprawka została zgłoszona przez szefa komisji energii Marka Suskiego (PiS). Jednocześnie komisja całkowicie zniosła zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych. Zgodnie z przyjętą poprawką nie będzie tutaj żadnych ograniczeń.

Posiedzenie ma się rozpocząć we wtorek o godz. 10 od pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W porządku obrad znalazło się także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji o ochronie konkurencji i konsumentów. Projekt ma dostosować prawo krajowe do unijnych wymogów zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa przez organy ochrony konkurencji i konsumentów.

Izba ma się ponadto zająć projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej oraz sprawozdaniami komisji o projekcie zmian Kodeksu pracy i o projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W porządku obrad jest także kontynuacja prac nad rządowym projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, oraz rządowym projektem o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo w czasie, gdy ratowali czyjeś życie, zdrowie lub mienie poza służbą.

Wieczorem posłowie mają rozpatrywać wnioski o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi, Magdalenie Filiks (oboje KO) oraz Joannie Scheuring-Wielgus (Lewica).

W środę Sejm ma pracować nad projektem nowelizacji ustaw dotyczących samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa.

Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Posłowie mają też głosować uzupełnienie porządku obrad o informację premiera na temat perspektyw finansowania sił zbrojnych, w tym ze środków pozabudżetowych w kontekście trudności ze znalezieniem nabywców na obligacje BGK i odwołania przetargu na te papiery, z których wpływy miały zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Zaplanowano również głosowanie w sprawie informacji szefa rządu o planowanych inwestycjach w energetykę jądrową, a także o ponownie rosnącym zasoleniu Odry i jego przyczynach oraz o wynikach postępowań wyjaśniających okoliczności katastrofy ekologicznej w tej rzece w sierpniu ubiegłego roku i zapowiadanych wtedy zmianach legislacyjnych dotyczących rewitalizacji rzek

Sejm rozstrzygnie ponadto, czy do porządku obrad dodać sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji umowy RP ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych.

W porządku obrad są także projekty uchwał związanych z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego.

W czwartek Sejm ma wysłuchać informacji rządu o sytuacji osób starszych.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Ochrona wolności słowa w Internecie

Powiązane tematy

Komentarze