Informacje

Prezydent RP Andrzej Duda  / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
Prezydent RP Andrzej Duda / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

Jeszcze wyższa emerytura: kto ją otrzyma?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 lutego 2023, 16:10

  • 2
  • Powiększ tekst

Na stronie Prezydent.PL czytamy, że prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 20 lutego ustawę, która wprowadza nowy comiesięczny dodatek dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby.

Nowe przepisy wydłużają także listę formacji, którym obecnie przysługuje świadczenie za długoletnią służbę po 25 latach. Są to dwie rożne kwestie.

Co zostało zmienione?

Nowe przepisy mówią, że po 15 latach służby funkcjonariusze i żołnierze będą uprawnieni, by otrzymywać dodatek w wysokości najpierw 5 proc. uposażenia, a następnie świadczenie będzie się zwiększało o 1 proc. za każdy kolejny rok, do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Będzie ono wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Natomiast po upływie 32 lat służby zostanie ono wliczone do podstawy wymiaru emerytury.

Nowe dodatki przysługiwać będą żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Co istotne wprowadzony dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Podkreślał to wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak, który mówił, że jest ono dodatkowe i  „żołnierze zachowają prawo do wszystkich dodatków im przysługujących, w tym do dodatku za długoletnią służbę”.

Świadczenie za długoletnią służbę ( po 25 latach) nie przysługiwało do tej pory wszystkim m.in. funkcjonariuszom służb specjalnych.

Teraz uchwalone prawo to zmienia. Obejmie ono także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, a także KAS i Straż Marszałkowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

Ponadto znowelizowane prawo wykreśla z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Już wcześniej podawano, że według projektodawców przyjęte regulacje mają zachęcać doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy do pozostania w służbie.

Nowe prawo, co do zasady, wchodzi w życie już za kilka dni – 1 marca.

Czytaj także: Szef MON: Będzie nowy dodatek za służbę dla wojska i policji

Grażyna Raszkowska

Powiązane tematy

Komentarze