Informacje

Uroczystość nominacji / autor: PAP
Uroczystość nominacji / autor: PAP

Prezydent wręczył nominacje generalskie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 listopada 2023, 14:33

  • 3
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek nominacje generalskie oficerom WP, SKW, SOP, SG oraz SW. Nominacje otrzymali m.in. szef SGWP, gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca 2. Korpusu Polskiego – dowódca Komponentu Lądowego gen, gen. Adam Joks.

Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek nominacje generalskie dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej. Nominacje generalskie otrzymali m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca 2. Korpusu Polskiego – dowódca Komponentu Lądowego, gen. Adam Joks.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, wiceszef MS Michał Woś, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, szef BBN Jacek Siewiera.

Andrzej Duda podziękował generałom za ich dotychczasową służbę, a premierowi i ministrom za przeprowadzenie procesu nominacyjnego.

Cieszę się z tej dzisiejszej uroczystości, cieszę się ogromnie z jej składu. To pokazuje również to, jak zmienia się nasze myślenie o Rzeczpospolitej, jak ono ewoluuje – mówił prezydent.

Jak podkreślił, wśród nominowanych są nie tylko generałowie Wojska Polskiego, ale także generałowie innych formacji: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej.

Cieszę się, że pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością, a najważniejsze - stała się też i rzeczywistością. (…) Wielokrotnego, a w zasadzie stałego, znakomitego współdziałania, koordynacji i kooperacji zarówno Wojska Polskiego, jak i poszczególnych służb - powiedział Duda.

Od 1989 r., nie ma żadnych wątpliwości, Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest (…) od 24 lutego 2022 r., od kiedy Rosja napadła na Ukrainę – zaznaczył prezydent. Podkreślił też znaczenie wojny na Ukrainie w kontekście planów modernizacyjnych polskiej armii i służb.

Musimy walczyć z wynikającymi z tego zagrożeniami i czynimy to. Ale zarazem obserwujemy, działamy, wyciągamy wnioski także z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Co wywołuje oczywistą konieczność dokonywania działań modernizacyjnych, zarówno pod względem sprzętowym, jeśli chodzi o polską armię, polskie służby, ale również i pod względem edukacyjnym, strukturalnym, każdym – dodał.

Prezydent podkreślił, że wśród awansowanych są m.in. rektorzy i komendanci szkół, którzy odpowiadają za edukację i kształcenie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Właśnie w zakresie tego, jak to bezpieczeństwo budować, jak te bezpieczeństwo tworzyć, wskazując nowoczesne wzorce, ucząc także postaw, co jak znakomicie panowie wiecie, ma w trudnych czasach absolutnie kluczowe znaczenie - ocenił Duda.

Jak podkreślił, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Służba Ochrony Państwa „została poddana próbie”.

Od kiedy trwa wojna na Ukrainie, od kiedy tak wielkie, dodatkowe obciążenie spoczęło na tych, którzy na co dzień zapewniają ochronę najważniejszych osób w państwie, ale - co w tym wypadku także jest istotne - także przybywających do nas gości - powiedział Andrzej Duda.

Przypomniał „niezliczoną liczbę asyst” SOP, zrealizowanych od 24 lutego 2022 roku wobec tych, którzy podróżowali do Ukrainy.

Dziękuję także za zapewnienie nam bezpieczeństwa, zarówno wtedy, kiedy byliśmy na Ukrainie, w różnych miejscach, nieraz bardzo niebezpiecznych, a także i codziennie, jako elementu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, pieczy nad tymi, którzy podejmują najważniejsze dla RP decyzje - krótko mówiąc, władz państwowych - mówił prezydent.

Podziękował także generałowi odpowiadającemu za edukację w Wyższej Szkole Straży Granicznej.

Kształcenie naszych funkcjonariuszy SG dzisiaj, tak niezwykle odpowiedzialnych za zabezpieczenie nie tylko naszej granicy, ale również granicy Unii Europejskiej, Strefy Schengen, z tak wielkim oddaniem i profesjonalizmem, który sprawdzony jest od wielu, wielu lat, albowiem nie kto inny, ale nasi strażnicy pełnią służbę u nas, ale także wspierają zawsze tam, gdzie jest to potrzebne, chociażby na wezwanie Frontex-u, kiedy jadą i służą poza granicami Rzeczypospolitej - podkreślił.

Zdaniem Dudy, edukacja młodzieży jest niezwykle ważna.

Cieszę się, że dziełem pana generała jest wzrost jakości i znaczenia szkolnictwa przygotowującego do służby funkcjonariuszy SG, do osiągania szlifów oficerskich, tego wszystkiego, co tak niezwykle istotne dla rozwoju służby, co bazuje na jej chlubnej i wspaniałej tradycji - zaznaczył.

Prezydent podziękował generałom Służby Więziennej, którzy „prowadzą spokojnie i konsekwentnie polskie więziennictwo do tego, aby zapewniać warunki właściwe dla nowoczesnego państwa ze względów bezpieczeństwa i standardów przestrzegania praw człowieka”.

To niezwykle istotne dla budowania z jednej strony nowoczesnego państwa, ale z drugiej strony państwa bezpiecznego, państwa odpowiedzialnego - ocenił Duda.

Podkreślił, że współdziałanie tych służb „owocuje bezpieczeństwem Rzeczypospolitej”.

To, że Polska cały czas jest bezpieczna, to że możemy w naszym kraju spokojnie się rozwijać i spokojnie pracować - stwierdził.

Według prezydenta fakt, że najmniej wiemy o pracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, „świadczy o jej jakości”.

Polska jest bezpieczna, właśnie m.in. dla tego, że SKW jest, realizuje swoje zadania. To są zadania realizowane w ciszy. Dziękuję za to wszystko - zaznaczył.

Nominacje żołnierzom Wojska Polskiego wręczył prezydent Duda, a buławy generalskie szef MON. Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został generał broni Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Adam Joks – Dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Lądowego.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali: generał brygady Robert Kosowski – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej; generał brygady Krzysztof Nolbert – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki; generał brygady Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Dariusz Czekaj – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej; pułkownik Mirosław Downar – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej; pułkownik Mariusz Majerski – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii; pułkownik Jacek Sankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury; pułkownik Michał Sprengel – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; pułkownik Krzysztof Stańczyk – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej; pułkownik Piotr Waniek – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia – Szef Pionu 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został pułkownik Maciej Szpanowski – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Oficerom Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa nominacje wręczył prezydentem Andrzej Duda, a pamiątkowe szable szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został pułkownik SG Piotr Boćko – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa mianowany został pułkownik SOP Radosław Jaworski – Komendant Służby Ochrony Państwa.

Oficerom Służby Więziennej nominację wręczył prezydent, a pamiątkowe szable wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Woś.

Na stopień generała Służby Więziennej mianowani zostali: pułkownik SW Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie; pułkownik SW Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze