Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Kiedy powstanie ustawa o odwróconej hipotece?

Małgorzata Dygas

Małgorzata Dygas

Dziennikarka i publicystka "Gazety Bankowej"

  • Opublikowano: 26 listopada 2012, 14:08

    Aktualizacja: 29 listopada 2012, 05:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki przygotowały założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Projektem ma zająć się rząd podczas najbliższego posiedzenia. Ustawa ma wejść w życie trzy miesiące po podpisaniu przez prezydenta RP.

Do tego rozwiązania przygotowywano się od kilku lat. Banki trwały w przyczajeniu, Ministerstwo Finansów też. A w tym czasie na rynku powstało kilka firm, które oferują umowę o rentę dożywotnią w zamian za scedowanie prawa własności do nieruchomości (mieszkania, domu) na rzecz firmy wypłacającej świadczenie. Z usług tych firm skorzystało już kilka tysięcy Polaków, mimo że to rozwiązanie jest obarczone wieloma ryzykami, np. właściciel mieszkania traci prawo własności do nieruchomości po podpisaniu umowy o wypłatę renty dożywotniej i może być „przekazany” innemu właścicielowi tej nieruchomości.

Projekt ustawy przygotowany przez J MF i MG  jest rozwiązaniem zwierającym rozwiązania chroniące interesy potencjalnych rentobiorców.  Czy sprawdzi się w życiu, pokaże czas. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego będzie mogła zawrzeć każda osoba fizyczna, która ma prawo własności nieruchomości, prawo współwłasności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z takiego świadczenia może skorzystać każdy niezależnie od wieku co jest novum na światowym rynku nieruchomości. W większości państw tzw. odwrócona hipoteka jest adresowana do osób po 60. roku życia.

Ważne! Jak wynika z obecnych założeń do ustawy kredytobiorca do dnia śmierci pozostanie właścicielem nieruchomości i będzie miał prawo zamieszkania. Banki, przyznając kredyt, oceniają wartość danej nieruchomości w dniu, kiedy dojdzie do przejścia na nich prawa własności.

„Obecne rozwiązania zawarte w założeniach do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym chronią osoby zainteresowane tzw. odwróconą hipoteką, pozwalając im na podjęcie spokojnej decyzji. Zainteresowany dostanie ofertę z informacją o wysokości przyszłych świadczeń i będzie mógł zdecydować o jej przyjęciu w ciągu 30 dni”

– wyjaśnia Agnieszka Wachnicka, główny specjalista Departamentu rozwoju rynku finansowego z Wydziału sektora bankowego w Ministerstwie Finansów.

Brak ograniczenia wiekowego dla beneficjentów umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie oznacza, że produkt ten będzie adresowany do każdej grupy wiekowej.

„Wraz z obniżeniem wieku osoby zawierającej umowę odwróconego kredytu hipotecznego wzrasta ryzyko banku udzielającego takiego kredytu. Należy zatem liczyć się z tym, że same banki, będąc zainteresowane raczej kierowaniem oferty do osób starszych, określą grupę osób, którym będą skłonne udzielać odwróconego kredytu hipotecznego”

– dodała Agnieszka Wachnicka. Także Komisja Nadzoru Finansowego dbając o minimalizację ryzyka w sektorze bankowym, może wprowadzić obostrzenia dotyczące wieku rentobiorców, do których banki będą kierowały rentę z odwróconego kredytu hipotecznego.

Należy przypuszczać, że wysokość renty oferowanej przez banki będzie oscylować w granicach 30 - 50 proc. wartości nieruchomości. Wynika to z niepewności naszego rynku nieruchomości, braku doświadczenia w oferowaniu takiego produktu. Także im młodszy rentobiorca, a nieruchomość położona w mniej atrakcyjnej lokalizacji, mieście, tym niższe świadczenie wypłacane przez bank. Można powiedzieć, że jest to doskonała oferta dla osób w zaawansowanym wieku i do tego samotnych.

 

Małgorzata Dygas

Powiązane tematy

Komentarze