Informacje

Tauron / autor: Fratria
Tauron / autor: Fratria

Tauron i ceny prądu. Grupa odnotowała 1 mld zł zysku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2023, 18:55

    Aktualizacja: 30 maja 2023, 18:56

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Tauron osiągnęła w pierwszym kwartale br.1,03 mld zł netto przy przychodach wynoszących blisko 13,6 mld zł - podała spółka we wtorkowym skonsolidowanym raporcie za pierwszy kwartał 2023 r.

Grupa przekazała, że w pierwszym kwartale br. osiągnięto przychody w wysokości 13 mld 559 mln zł. Były one wyższe o 38 proc. względem analogicznego okresu 2022 r. (9 mld 813 mln zł). Jak wyjaśniono za wzrost przychodów odpowiadał głównie wzrost rynkowych cen energii elektrycznej, a także wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej.

W raportowanym okresie zysk netto wyniósł 1,03 mld zł i był wyższy o 15 proc. względem pierwszego kwartału rok temu (901 mln zł).

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron osiągnęła 2,2 mld zł EBITDA, tj. o 14 proc. więcej niż przed rokiem. Największy udział w łącznej EBITDA miały segment „Dystrybucja”, który odpowiada za 58 proc. EBITDA Grupy oraz segment „Wytwarzanie”, którego udział wyniósł 21 proc. EBITDA segmentów „OZE” i „Sprzedaż” stanowiła odpowiednio: 8 proc. i 7 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Spółka przekazała w komunikacie, że w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne wzrosły r/r o 28 proc. do 780 mln zł (w tym 574 mln zł w segmencie „Dystrybucja”).

Cytowany w komunikacie prezes Taurona Paweł Szczeszek podkreślił, że firma realizuje budowę czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 140 MW i dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 82 MW. „W fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE. Na zaawansowanym etapie są również prace związane z wydzieleniem wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie” - dodał.

Wiceprezes spółki Krzysztof Surma odnosząc się do wyników finansowych Grupy za pierwszy kwartał, podkreślił, że są one bardzo dobre. „Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny wpływ miało saldo doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja o wartości ponad 600 mln zł. Jest to pochodna sytuacji rynkowej i znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do ubiegłego roku. Nie bez znaczenia był również fakt, że w pierwszym kwartale br. blok 910 MW w Jaworznie pracował stabilnie i nie miały miejsca żadne nieplanowane przestoje w jego funkcjonowaniu” - wskazał.

Grupa Tauron świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 5,87 mln odbiorców. W pierwszym kwartale br. dostarczono łącznie 13,66 TWh energii elektrycznej (spadek o 4 proc. r/r). Jak wyjaśniono główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej.

Spółki Grupy Tauron wyprodukowały w raportowanym okresie 3,84 TWh energii elektrycznej (w tym 0,53 TWh ze źródeł odnawialnych). Produkcja była - jak przekazano - na zbliżonym poziomie, co rok temu, kiedy produkcja prądu wyniosła 3,88 TWh (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych). Segment OZE (obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne) w pierwszym kwartale br. wyprodukował 0,47 TWh energii elektrycznej, o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,42 TWh). Dodano, że produkcja z jednostek biomasowych ze względu na znaczący wzrost cen biomasy była o 53 proc. niższa niż rok temu (0,12 TWh) i wyniosła 0,06 TWh.

Grupa poinformowała, że łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE wyniosła na dzień 31 marca br. 569 MW mocy elektrycznej (417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w fotowoltaice) i w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 44 MW na skutek oddania do eksploatacji w 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy w blokach biomasowych, Grupa Tauron dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

W komunikacie dodano, że w raportowanym okresie, produkcja ciepła wyniosła 4,42 PJ i była niższa o 2 proc. w porównaniu z 4,52 PJ w pierwszym kwartale 2022 r., co - jak podano - wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną.

Czytaj też: UE: Rosja kierowała grupami „proekologicznymi”

Czytaj też: Ten kraj chce stać się turystyczną potęgą

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze