Informacje

PKN Orlen / autor: fot. Fratria
PKN Orlen / autor: fot. Fratria

AKTUALIZACJA

4,5 mld zysku Grupy Orlen!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 sierpnia 2023, 07:25

    Aktualizacja: 24 sierpnia 2023, 09:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Orlen osiągnęła w drugim kwartale br. ponad 4,5 mld zł zysku przy ponad 3,6 mld zł rok wcześniej, a za pierwsze półrocze br. ponad 13,6 mld zł przy ponad 6,5 mld zł rok wcześniej - wynika z danych opublikowanych w czwartek przez koncern.

Jak podał w czwartek Orlen, publikując skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Orlen za drugi kwartał br., zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł wobec 3 mld 683 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. W pierwszym półroczu br. Grupa Orlen wypracowała 13 mld 653 mln zł zysku wobec 6 mld 528 mln zł rok wcześniej, czyli o 7,1 mld zł więcej rdr - przekazał koncern w komunikacie.

Przychody Grupy Orlen w drugim kwartale br. osiągnęły poziom 74 mld 621 mln zł, to wzrost o ponad 16,8 mld zł, z 57 mld 804 mln zł rok wcześniej. W tym czasie EBITDA LIFO wzrosła o prawie 0,5 mld zł do 8 mld 703 mln zł w drugim kwartale br. przy 8 mld 204 mln zł rok wcześniej.

W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczymy rekordowe 36 mld zł. Kluczowe pozostają dla nas inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii i bezpieczną energetykę jądrową” - wskazał prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie koncernu.

Jak podkreślił, „bezpieczna przyszłość Polaków” to dla Orlenu priorytet. „Dlatego wykorzystujemy potencjał koncernu wzmocnionego po procesie fuzji i konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski, aby zagwarantować tanią, stabilną i czystą energię oraz wspierać powstanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy we wszystkich regionach kraju” - dodał Obajtek.

Zwrócił przy tym uwagę, że działania Grupy Orlen „przynoszą wymierne efekty”, gdyż już dziś koncern jest jednym z największych wytwórców energii w kraju, a ponad 60 proc. jego produkcji pochodzi ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. „Dobre wyniki finansowe przekładają się również na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W pierwszym półroczu Grupa Orlen wpłaciła blisko 36,5 mld zł, czyli aż o 20 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” - zaznaczył Obajtek.

Jak podał koncern, „połączona Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie ok. 75 mld zł, z których tylko 6 proc. stanowi zysk netto w wysokości 4,5 mld zł”. „To proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie” - podkreślono w informacji. Wskazano, że „wynik został osiągnięty dzięki konsolidacji z Grupą Lotos oraz PGNiG i najlepiej obrazuje mocną pozycję koncernu, który był jedną z pięciu najszybciej awansujących firm w światowym rankingu Fortune Global 500”.

Orlen zauważył, że „zwiększenie skali działalności połączonej Grupy Orlen” to także wyższe wpływy do budżetu państwa, przy czym koncern jest największym płatnikiem podatków w kraju. „To oznacza, że dzięki zrealizowanym przejęciom i wdrażanym inwestycjom duży, silny Orlen realnie wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny Polski” - ocenił koncern.

Dodał, że „dobra i stabilna sytuacja finansowa” oraz „konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności” umożliwiły rekomendację dywidendy za 2022 r. na poziomie 5,5 zł na akcję. „W efekcie, 31 sierpnia br. koncern wypłaci swoim akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł” - podano.

Według Orlenu, pozytywny wpływ połączenia na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: segment rafinerii, który zanotował wolumenowo o 36 proc. wyższą sprzedaż rok do roku, segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P (zasoby pewne i prawdopodobne - PAP) ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej - PAP), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 140 tys. boe/dobę liczone rok do roku, a także segment gazu, który wygenerował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 5,6 mld zł.

Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1 proc. całego wyniku EBITDA LIFO” - zaznaczył koncern.

Segment rafinerii Grupy Orlen wypracował w drugim kwartale br. zysk EBITDA LIFO w wysokości 2,5 mld zł, niższy o blisko 3 mld zł kwartał do kwartału, z czego 0,5 mld zł - jak wyliczył koncern - to wynik przejętej Grupy Lotos. „Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło otoczenie makroekonomiczne, w efekcie m.in. zmiany struktury przerabianych ropy, związanej z odejściem od rosyjskiego surowca” - uzasadnił koncern.

Odnosząc się do danych za drugi kwartał br. podał, że rafinerie Grupy Orlen pracowały na 90 proc. mocy, przerabiając 9,5 mln ton ropy - wzrost o 2,3 mln ton rok do roku.

Koncern odnotował w tym czasie wzrost sprzedaży o 36 proc. rok do roku, przy czym sprzedaż benzyny wzrosła o 67 proc., oleju napędowego o 23 proc., LPG o 51 proc., paliwa lotniczego JET o 44 proc. oraz COO o 10 proc. „W Polsce sprzedaż była wyższa o 48 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o 2 proc. i na Litwie o 10 proc.” - zaznaczył Orlen.

Koncern podkreślił, że Grupa Orlen przeznaczy w tym roku blisko 14 mld zł na zapewnienie niskich cen gazu dla 7 mln polskich gospodarstw domowych i 35 tys. podmiotów wrażliwych, jak szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki. Z tego m.in. względu - jak wyjaśniono - segment wydobycia w ostatnim kwartale zanotował ujemny wynik EBITDA 114 mln zł, a istotny wpływ miały także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad 60 proc. rok do roku oraz ropy o ponad 30 proc. rok do roku. „Średnia produkcja ropy i gazu w drugim kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 160 tys. boe/dobę” - poinformował Orlen.

Wskazał jednocześnie, że w przypadku segmentu energetyki w drugim kwartale br. koncern wypracował EBITDA w wysokości 555 mln zł, z czego 592 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. „W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,4 TWh energii elektrycznej i 17,5 PJ ciepła” - wyliczył koncern.

Orlen zwrócił uwagę, że w efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu koncernu zanotował w drugim kwartale br. wynik EBITDA na poziomie 5,6 mld zł, przy czym import gazu do Polski wyniósł 35,3 TWh, w tym 47 proc. stanowiło LNG - w terminalu gazowym w Świnoujściu rozładowano w sumie 15 statków.

Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę Orlen na koniec czerwca sięgał 19 TWh” - podał koncern. Podkreślił, że w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców, obniżył ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które spadły w czerwcu tego roku do poziomu 293 zł/MWh.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. 7 rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze