Informacje

Grupa Azoty notuje spory zysk!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2023, 08:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2022 r. Grupa Azoty osiągnęła ponad 583 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 24,6 mld zł - wynika z opublikowanego w czwartek skonsolidowanego raportu rocznego grupy.

Prezes zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc podkreślił w liście do inwestorów, że 2022 rok był okresem „bezprecedensowych wyzwań, z jakimi cała branża chemiczna w Europie nie mierzyła się jeszcze w swojej dotychczasowej historii”.

Rekordowo wysokie i jednocześnie wysoce zmienne ceny surowców, wynikające m.in. z rynkowych konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę, przełożyły się na istotny wzrost kosztów produkcji, co znacząco podnosiło ryzyko biznesowe związane z produkcją w całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej” - zauważył

Hinc przypomniał, że nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej były zmuszone do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmencie „Agro” oraz w segmencie „Tworzywa”. „Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich” - dodał.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupa Azoty odnotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mld 657 mln 853 tys. zł (w porównaniu do 15 mld 901 mln 259 tys. w 2021 r.) oraz wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 10,3 proc. Zysk netto Grupy Azoty za 2022 r. wyniósł 583 mln 820 tys. zł (w porównaniu do 633 mln 687 tys. rok wcześniej).

W raporcie poinformowano, że w ub.r. przychody ze sprzedaży w segmencie „Agro” wyniosły 15,1 mld zł, tj. 61,3 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. W porównaniu do 2021 roku poziom przychodów w tym segmencie zwiększył się o 72,3 proc., a jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 6,2 pp. Marża EBITDA w segmencie „Agro” wyniosła 9 proc. Zaznaczono, że 66,4 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Głównymi determinantami wyników w tym obszarze były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych. Średnie ceny surowców i produktów segmentów były istotnie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast wolumen sprzedaży był znacząco niższy” - wskazał w liście do inwestorów prezes Azotów.

Z kolei w segmencie „Tworzywa” przychody wyniosły 2 mld zł i stanowiły 8,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. Wartość przychodów segmentu uległa zwiększeniu w porównaniu do 2021 r. o 13,9 proc., natomiast jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Marża EBITDA wyniosła minus 2,2 proc. (spadek o 13,1 pp. r/r). W segmencie „Tworzywa” 88,3 proc. przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu, a także produktów segmentu kształtowały się na znacząco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Na rynku tworzyw odczuwalny był słaby popyt z niemal wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki, a europejscy producenci mierzyli się z napływem importowanego towaru” - wyjaśnił Hinc.

Grupa Azoty podała, że w segmencie „Chemia” w 2022 r. wypracowano przychody na poziomie 6,4 mld zł (wzrost o 38,5 proc. r/r) i marżę EBITDA na poziomie 12,1 proc. (spadek o 2,5 pp. r/r). Udział tego segmentu w całości osiąganych przychodów Grupy kształtował się na poziomie 26 proc., a jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Dodano, że 53,6 proc. sprzedaży produktów segmentu „Chemia” stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

W segmencie odnotowano wzrost cen wszystkich produktów i niemal wszystkich surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Główną determinantą wyników segmentu był wzrost cen surowców oraz sytuacja popytowa, która była relatywnie słaba, a europejscy producenci znajdowali się pod dużą presją konkurencji produktów importowanych spoza Unii Europejskiej” - zauważył prezes Grupy Azoty.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze