Informacje

Sąd Najwyższy / autor: Fratria
Sąd Najwyższy / autor: Fratria

SN oddalił skargę ws. straty przez PSL ponad 9 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lipca 2023, 18:12

  • Powiększ tekst

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek skargę nadzwyczajną dotyczącą utraty przez PSL ponad 9 mln zł po odrzuceniu przez PKW sprawozdań z wyborów parlamentarnych w 2001 r. Skargę, od orzeczenia warszawskiego sądu apelacyjnego w tej sprawie, złożył przed rokiem RPO.

Ta sprawa jest przykładem niepełnego zrozumienia instytucji skargi nadzwyczajnej. Jest ona szczególnym środkiem zaskarżenia, którego funkcją jest korygowanie prawomocnych orzeczeń sądowych dotkniętych istotnymi wadami prawnymi - powiedziała w uzasadnieniu czwartkowego orzeczenia prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN sędzia Joanna Lemańska.

Jak wskazała sędzia Lemańska, postępowania nadzwyczajne „co istotne nie mogą zastępować kontroli instancyjnej i prowadzić do ponownego rozpoznania danej sprawy”.

Jednocześnie sędzia Lemańska wskazała, że partia polityczna „jest elementem systemu politycznego i w rezultacie uzyskuje status publiczno-prawny”.

To prowadzi do tego, że zupełnie inną miarę musimy przykładać do tego, w jaki sposób oceniamy ewentualne naruszenia w sferze związanej z majątkiem - dodała.

W skardze nadzwyczajnej Rzecznika chodziło o postanowienie warszawskiego sądu apelacyjnego z 11 sierpnia 2009 r., w którym „sąd ten potwierdził przepadek korzyści PSL w wysokości ponad 9 mln 422 tys. zł”.

PKW w 2002 r. odrzuciła dwa sprawozdania PSL: o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w związku z wyborami parlamentarnymi z 2001 r. oraz o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytów bankowych i warunkach ich uzyskania przez PSL i fundusz wyborczy oraz o wydatkach środków funduszu wyborczego w 2001 r.

Poza innymi sankcjami PKW wystąpiła też do Sądu Okręgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych przez komitet wyborczy. W listopadzie 2008 r. sąd okręgowy oddalił ten wniosek PKW. Sąd stwierdził, że PSL naruszyło ówczesny przepis Ordynacji wyborczej przez gromadzenie środków funduszu wyborczego i komitetu wyborczego na jednym rachunku bankowym, ale z drugiej strony uznał, że przepisy regulujące te kwestie, zwłaszcza przed nowelizacją z lipca 2002 r., „były niejasne, niechlujne i nie spełniały standardów legislacyjnych”.

Po apelacji PKW Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił decyzję I instancji i postanowieniem z 11 sierpnia 2009 r. orzekł jednak przepadek korzyści majątkowej.

Czytaj też: Greta Thunberg oskarżona!

Czytaj też: Masz inne poglądy? Bank zamknie Ci konto

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych