Informacje

Parlament Europejski / autor: PAP
Parlament Europejski / autor: PAP

Unia Europejska superpaństwem. W PE chcą zmiany ustroju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lipca 2023, 09:04

    Aktualizacja: 15 lipca 2023, 11:05

  • 5
  • Powiększ tekst

W Parlamencie Europejskim wyłania się większość, gotowa poprzeć daleko idące zmiany ustroju UE, zmierzające do przekształcenia jej w superpaństwo - ostrzega w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Od połowy 2022 r. działa powołany przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego zespół złożony z przedstawicieli 6 frakcji politycznych PE, pod kierownictwem Guy Verhofstadta. Jestem, z ramienia frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, jednym z sześciu współ-sprawozdawców. Zespół pracuje nad raportem PE nt. zmiany Traktatów, mającym uruchomić, zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej, ew. reformę Traktatu Lizbońskiego - wyjaśnia Saryusz-Wolski.

Raport ten, jeśli zostanie przyjęty przez Komisję Konstytucyjną i plenum PE, może, jeśli taka będzie wola Rady Europejskiej, pozwolić na zwołanie przez nią Konwentu, a następnie Radzie UE na zwołanie Konferencji Międzyrządowej Państw Członkowskich w celu zmiany Traktatów. W większości obszarów, w tym w tych najbardziej trudnych i wrażliwych, brak jest jednak konsensusu w gronie współ-sprawozdawców. Wyłania się jednakowoż większość, gotowa poprzeć daleko idące zmiany ustroju UE, zmierzające do przekształcenia Unii w superpaństwo - ostrzega polski polityk, tłumacząc, że polegałyby one na centralizacji, masowym transferze kompetencji na rzecz UE, kosztem Państw Członkowskich oraz szerokiej likwidacji prawa weta.

Podając przykłady, Saryusz-Wolski wskazuje na art. 2 TUE, kóry „przedstawiciele Socjalistów/ S&D (członkiem w Polsce jest Nowa Lewica), Zielonych (w Polsce członkiem jest Partia Zieloni, będąca członkiem KO), oraz komunistycznej lewicy” chcą zmienić tak, by zawierał on „niebezpieczny i motywowany ideologicznie fragment dot. równości gender, który ma zastąpić zapis mówiący o równości kobiet i mężczyzn”.

Rewolucja kulturowa dzieje się na naszych oczach, a ideologia chce wkroczyć do Traktatów - komentuje europoseł.

W przypadku art. 3 TUE „przedstawiciele EPL (w Polsce członkiem jest PO i PSL), Socjalistów, Zielonych proponują daleko idące zmiany polegające m.in. na wprowadzeniu ogólnych i nieostrych sformułowań, które mogą być potem wykorzystywane do rozszerzającej interpretacji Traktatów i wkraczania przez UE w obszary, które należą do kompetencji Państw Członkowskich”.

Taka uzurpacja kompetencji niesie niebezpieczeństwo ingerencji UE w ochronę granic państw członkowskich oraz interwencji w ich sprawy wewnętrzne, pod pretekstem obrony +wolności słowa+, +niezależności mediów+ i +równości gender+ - przewiduje Jacek Saryusz-Wolski.

W imieniu frakcji EKR (PiS) proponuje on włączenie krajowych sądów konstytucyjnych (w Polsce jest to Trybunał Konstytucyjny) oraz utworzenie z ich prezesów Izby Pomocniczości (subsydiarności) w ramach TSUE do grona strzegących z urzędu przestrzegania zasady pomocniczości.

Obecnie nie funkcjonuje efektywny mechanizm chroniący Państwa Członkowskie przed nieuprawnionym i pozatraktatowym (ultra vires) działaniem instytucji unijnych w tym KE, PE i TSUE. Rozwiązanie to ma przyczynić się do bardziej skutecznej obrony Państw Członkowskich w wykonywaniu przez nie ich kompetencji przed uzurpacją ze strony instytucji EU oraz dążeń Niemiec i Francji et.al. idących w tymże kierunku - konkluduje polityk.

Czytaj też: Zakaz używania przez dzieci telefonów w szkołach. Jest apel

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze