Informacje

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek / autor: PAP
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek / autor: PAP

Min. Czarnek przekazał szczegóły. Bony i laptopy już wkrótce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2023, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Kontynuujemy proces cyfryzacji i informatyzacji polskich szkół – podkreślił w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że podpisano już umowy na dostawę 290 tys. laptopów, które na pewno trafią do uczniów do końca września.

W środę na konferencji prasowej minister edukacji i nauki oraz minister cyfryzacji przedstawili informacje na temat realizacji programu wyposażenia uczniów klas IV szkół podstawowych i nauczycieli w laptopy.

Zgodnie z uchwaloną w maju przez Sejm ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Będą one kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Przekazane zostaną rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia zgodnie z ich preferencjami.

Szef MEiN podkreślił na konferencji, że rząd inwestuje w informatyzację polskich szkół „ogromnie wiele środków”. Poinformował, że sam sprzęt zakupiony w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości trafił do wszystkich szkół podstawowych, włącznie z niepublicznymi. Podał, że koszt tych działań to około 1,2 mld zł. Czarnek poinformował też, że w ramach dwukrotnie organizowanej akcji „Nauka zdalna” i „Nauka zdalna plus”, wnioski wszystkich samorządów o sfinansowanie sprzętu komputerowego zostały zrealizowane przez resort w 100 proc.

Na to przeznaczyliśmy kolejne kilkaset milionów złotych – powiedział.

Minister edukacji i nauki zaznaczył, że w te działania wpisuje się też akcja „Laptop dla każdego czwartoklasisty” i „Laptop dla nauczyciela”.

To są środki finansowe na sprzęt informatyczny dla uczniów i dla nauczycieli, niespotykane dotąd w historii – podkreślił szef MEiN.

Przypomniał ponadto, że obecnie wszystkie szkoły są podłączone do szybkiego internetu.

Kontynuujemy proces cyfryzacji i informatyzacji polskich szkół – powiedział szef MEiN.

Minister cyfryzacji, który jest odpowiedzialny za program wyposażenia uczniów IV klas i nauczycieli w laptopy poinformował, że podpisano już 50 umów z dostawcami na dostawę 290 064 laptopów dla uczniów. Podał, że jest to trzy czwarte całości. Wskazał, ze sprzęt ten trafi do uczniów do końca września, gdy dostawcy mają 40 dni na dostarczenia go do szkół. „Liczymy, że te dostawy zaczną się wcześniej” - dodał. Cieszyński poinformował także, że planowane rozstrzygnięcie wszystkich przetargów ma odbyć się do pierwszej połowy września.

Zapowiedział, ze uczniowie nie tylko otrzymają laptopy, ale będą również mieli dostęp do kompleksowego, bezpłatnego oprogramowania biurowego i materiałów edukacyjnych.

Oprócz tego zrealizujemy program podłączenia do szybkiego internetu 100 tys. sal lekcyjnych w całej Polsce – wskazał.

Minister przekazał, że w październiku wystartuje również program „Laptop dla nauczyciela”.

To jest program, w którym oddajemy swobodę, wolność wyboru właśnie nauczycielom. Każdy z nich otrzyma bon na 2,5 tys. zł do wykorzystania na zakup sprzętu – wyjaśnił.

W ustawie o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zapisano, że bon otrzymają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostających 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia i ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Cieszyński pytany, kiedy można spodziewać się tego rozporządzenia poinformował, że „trwają jeszcze ostatnie konsultacje, ale już dziś mogę powiedzieć, że zaczniemy od nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas IV-VIII (szkół podstawowych), a pozostałe grupy otrzymają ten sprzęt jeszcze w najbliższym roku szkolnym”.

Dopytywany zapewnił, że chodzi o nauczycieli zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Wszystkich szkół, tak samo jak w programie +Laptop dla ucznia+, tak samo w przypadku laptopa dla nauczycieli to jest sprzęt, który ma trafić do nauczycieli bez względu na to czy są to szkoły publiczne, czy niepubliczne - powiedział. Wskazał, że wśród szkół niepublicznych są placówki prowadzone przez stowarzyszenia, czy grupy rodziców.

Chcemy by to był program dla każdego ucznia i dla każdego nauczyciela - podkreślił.

Ministrowie pytani byli także m.in. o to, czy z programu „Laptop dla nauczyciela” będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy w czasie pandemii COVID-19 skorzystali z dofinansowania na zakup sprzętu informatycznego i akcesoriów potrzebnych do prowadzenia nauki zdalnej w wysokości 500 zł.

Minister Czarnek zapewnił, że są to różne programy, które „nie mają z sobą nic wspólnego”.

To, że ktoś sobie dołożył 500 zł do laptopa wówczas nie oznacza, że teraz nie otrzyma 2,5 tys. zł na laptopa - powiedział.

Zgodnie z ustawą otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych. Prawo do dokonania płatności bonem wygaśnie w dniu 31 grudnia 2025 r.

Laptopy otrzymane przez uczniów oraz zakupione przez nauczycieli w ramach bonu nie będą mogły być zbyte przez okres 5 lat. Nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu.

Czytaj także: Chcieli spuścić bombę na PiS, znaleźli…

Czytaj także: GS: Trzęsienie w sektorze nieruchomości w Chinach

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze