Informacje

Mariusz Kumorek / autor: Mat.pras.
Mariusz Kumorek / autor: Mat.pras.

Krakowski Bank Spółdzielczy – bank z misją

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2023, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2022 r. Krakowski Bank Spółdzielczy wypracował rekordowy zysk. Mariusz Kumorek, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za Pion Finansowy, podkreśla, że to wynik zarówno systematycznej, intensywnej pracy pracowników sieci, jak i centrali banku. Wynik to także efekt skutecznej optymalizacji kosztów, dobrego controllingu oraz ciągłego doskonalenia narzędzi rachunkowości zarządczej, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej

Bank zwiększa fundusze i z roku rok wypracowuje coraz lepszy wynik. Za efekty odpowiadają jednak konkretni ludzie, nasze koleżanki i koledzy z sieci oraz centrali, dla których ten bank jest nie tylko miejscem pracy, lecz także istotną częścią ich życia. KBS-owi poświęcili często 20, 30 czy nawet 50 lat swojej pracy – mówi wiceprezes zarządu Mariusz Kumorek. – To im zawdzięczamy rozwój banku i to, że staje się on jednym z liderów nowoczesnych rozwiązań, takich jak Google Pay, Apple Pay, FitBit Pay czy Garmin Pay.

KBS cieszy się renomą jako bank ze 125-letnią historią. Ma kilkadziesiąt oddziałów i zatrudnia ponad 600 osób. Jest największym samodzielnym i niezrzeszonym krajowym bankiem spółdzielczym oraz jednym z liderów we wprowadzaniu innowacji w sektorze. Jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych udostępnił klientom nową usługę płatniczą Visa Mobile, umożliwiając transakcje kartą w e-commerce. Od wielu lat jest też użytkownikiem systemu VISIONA Cash Management Suite (VCMS), od marca 2023 r. udostępnionego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). To pierwszy tego typu projekt w polskim sektorze bankowości spółdzielczej.

Edukacja to nieodłączna część naszej misji, wpisana w nasze DNA. Uczymy naszych klientów nowych rozwiązań technologicznych, które wprowadzamy, ale też sami się od nich uczymy, jak lepiej sprostać ich oczekiwaniom. Angażujemy się również w działalność edukacyjną, podejmując współpracę ze szkołami – dodaje Mariusz Kumorek.

Przykładem tego jest współpraca z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, która wraz z bankiem cyklicznie organizuje konkurs dla uczniów – członków Szkolnych Kas Oszczędnościowych. Celem konkursu oraz innych działań jest edukacja ekonomiczna. Dlatego bank zaangażował się również w projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”, w ramach którego KBS odwiedziło niemal stu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 3 im. Ks. J. Tischnera w Bochni.

Nasza rola to nie tylko oferowanie szerokiej gamy usług finansowych. Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na wypracowanie korzyści dla naszych spółdzielców, dlatego tak ważne dla nas jest wsparcie lokalnej społeczności oraz obecność na lokalnych imprezach, gdyż funkcjonujemy w symbiozie – przekonuje Mariusz Kumorek.

Przykładem tego mogą być odważne projekty marketingowe w postaci unikatowych wzorów kart płatniczych. Na kilku z nich umieszczono reprodukcje obrazu olejnego mistrza „zadumanego pejzażu”, krakowskiego artysty Rościsława Brochockiego, na innym z kolei… truskawkę.

Spółdzielczość nie musi być nudna. Naszymi kampaniami pokazujemy, że potrafimy konkurować z bankami komercyjnymi nie tylko nowoczesnymi rozwiązaniami, lecz również atrakcyjnym opakowaniem naszych produktów – zaznacza Mariusz Kumorek, który jako wiceprezes zarządu do 31 lipca 2023 r. odpowiadał za Pion Sprzedaży, a obecnie nadzoruje Pion Finansowy.

Od początku tego roku KBS wdraża nowy model biznesowy na lata 2023–2025, stanowiący kolejny etap w umacnianiu pozycji rynkowej banku. W jego ramach realizuje Program Inicjatyw Rozwojowych, obejmujący 57 kluczowych działań, w obszarach takich jak cyfryzacja, ESG, jakość, oferta, pracownicy i prostota, które mają się przyczynić do dalszej modernizacji banku w ciągu najbliższych dwóch lat. Krakowski Bank Spółdzielczy niezmiennie stawia sobie za cel dążenie do zaspokajania potrzeb spółdzielców poprzez dostosowywanie się do zmieniającego się świata.

Powiązane tematy