Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Ekonomiści prognozują spadek inflacji w dwóch kolejnych latach

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 28 września 2023, 11:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Zgodnie wynikami Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP), w kolejnych dwóch latach inflacja średnioroczna będzie się obniżała. Zgodnie z wynikami ankiety prawdopodobieństwo wystąpienia recesji jest umiarkowane, stopa bezrobocia pozostanie stabilna, natomiast prognozy podstawowej stopy procentowej NBP cechuje większa niepewność.

„Zgodnie z rozkładem zagregowanym prognoz ekspertów AM NBP, typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2023 r. zawierają się między 11,5 proc. a 12,3 proc., przy prognozie centralnej wynoszącej 11,9 proc.” – poinformował NBP.

W typowych scenariuszach wielkość średniorocznej inflacji CPI w 2024 r. ma wahać się między 4,8 proc. a 8,1 proc.; w 2025 r. będzie w granicach 3,1 proc. a 6,7 proc. Prognozy centralne zakładają, że w tych latach średnioroczna inflacja wyniesie 6,8 proc. za przyszły rok i 4,8 proc. za rok 2025.

Jak wynika z ankiety roczne tempo wzrostu PKB w 2023 r. zawiera się między 0 proc. a 0,9 proc., przy prognozie centralnej równej 0,4 proc.

„Prawdopodobieństwo wystąpienia recesji, wyznaczone na podstawie rozkładu zagregowanego, jest umiarkowane i wynosi ok. 26 proc.. Prognozy zagregowane ekspertów wskazują, że w latach 2024-2025 nastąpi poprawa aktywności ekonomicznej” – wynika z ankiety.

Stopa bezrobocia – jak przewidują ankietowani ekonomiści - będzie w najbliższych latach stabilna i wyniesie 5,2 proc. w tym i przyszłym roku i 5,1 proc. w 2025 r. Natomiast tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,7 proc. w tym roku do 9,3 proc. w 2024 r. oraz 6,5 proc. w 2025 r.

Ankietowani eksperci są jednomyślni w przypadku polityki pieniężnej. Prognoza centralna średniej stopy referencyjnej NBP w 2023 r. wynosi 6,40 proc., przy typowych scenariuszach zawierających się w przedziale 6,29 proc.-6,50 proc.

„Prognozy podstawowej stopy procentowej NBP na kolejne lata charakteryzują się większą niepewnością – typowe scenariusze prognoz zawierają się w wyraźnie szerszych przedziałach, tj. między 4,30 proc. a 5,76 proc. dla 2024 r. oraz między 3,23 proc. a 5,25 proc. dla 2025 r. Prognozy centralne dla tych lat są równe, odpowiednio, 5,04 proc. i 4,17 proc.” – czytamy w wynikach ankiety.

Jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro, to według ich prognoz, wzrost PKB ma wynieść w tym roku 0,6 proc., a następnie przyspieszy do 1,0 proc. w 2024 r. i 1,5 proc. w 2025 r.

Zdaniem ekspertów średnioroczna cena baryłki ropy Brent wyniesie w tym roku 84 USD; 87 USD w 2024 r. oraz 85 USD w 2025 r.

Ankietowa prognoza kursu walutowego EUR/PLN to 4,60 w 2023 r., 4,63 w 2024 r. oraz 4,55 w 2025 r.

Obecna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP) trwała od 7 do 20 września tego roku. Wzięło w niej udział 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

Czytaj także: BIEC: Konsumpcja jest słabym motorem wzrostu

rb

Powiązane tematy

Komentarze