Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Takiej premii można pozazdrościć. JSW płaci!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 października 2023, 11:17

    Aktualizacja: 13 października 2023, 11:19

  • 1
  • Powiększ tekst

27 października br. około 21-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) otrzyma jednorazową premię, na którą firma przeznaczy w sumie maksymalnie 303 mln zł - zakłada podpisane w piątek porozumienie, kończące trwający od sierpnia spór zbiorowy w JSW.

Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego strony uzgodniły, że w dniu 27 października 2023 roku pracownikom JSW wypłacona zostanie dodatkowa premia jednorazowa. Wysokość dodatkowej premii jednorazowej nie przekroczy kwoty 303 mln zł brutto i obciąży wynik spółki za trzeci kwartał 2023 roku - poinformowała w piątek JSW w raporcie giełdowym.

Będzie to druga jednorazowa premia dla załogi JSW w tym roku - w lipcu pracownicy spółki otrzymali już premię motywacyjną, na którą firma przeznaczyła 230 mln zł brutto.

Szczegółowe założenia i wytyczne dotyczące wypłaty premii określono w załączniku do porozumienia. Jak podali związkowcy, jej wysokość będzie zależała od liczby dni przepracowanych w trzecim kwartale tego roku. Wyliczono, że dla pracowników zatrudnionych pod ziemią będzie to 235 zł za dzień, dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 175 zł za dzień oraz 145 zł dla pozostałych pracowników. Natomiast dni objętych premią w lipcu i wrześniu było po 21, a w sierpniu 22.

Przy założeniu, że pracownik otrzyma premię za każdy premiowany dzień w trzecim kwartale br., pracownicy zatrudnieni pod ziemią dostaną ponad 15 tys. zł nagrody brutto, pracownicy zakładów przeróbczych ok. 11,2 tys. zł brutto, a pozostali pracownicy niespełna 9,3 tys. zł brutto.

Premia nie dotyczy pracowników, którzy posiadali nieusprawiedliwioną nieobecność, zagarnęli mienie lub podjęli taką próbę, przystąpili do pracy nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków. Premia nie będzie wliczana do takich świadczeń jak nagroda barbórkowa, 14-ta pensja, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, zasiłek chorobowy oraz inne składniki wynagrodzenia za pracę - poinformowała strona społeczna.

1 sierpnia działające w JSW reprezentatywne związki zawodowe (Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Górników JSW i Kadra) wszczęły spór zbiorowy, domagając się wypłacenia pracownikom spółki 15 proc. netto wartości kwoty przeznaczonej na tzw. składkę solidarnościową, czyli nałożony na jastrzębską spółkę podatek od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu w 2022 r.

W sierpniu JSW oszacowała swoje zobowiązania z tytułu składki solidarnościowej na 1,6 mld zł, zaś koszt wnioskowanej przez związkowców nagrody wyliczono - jak podaje strona społeczna - łącznie z kosztami pracodawcy na 302 mln zł. Podczas kolejnych spotkań związki podtrzymały postulat wypłaty nagrody, natomiast zarząd spółki konsekwentnie odrzucał taki postulat, sygnalizując jednak możliwość rozmów o ewentualnej premii dla załogi po trzecim kwartale.

Wobec fiaska prowadzonych wówczas rozmów, związkowcy zażądali powołania mediatora w sporze i zapowiedzieli manifestacją w Warszawie. Przełom w rozmowach przyniosła w połowie września br. wizyta w JSW wiceministra aktywów państwowych Marka Wesołego, który zadeklarował, że będzie mediatorem w sporze. Związki odwołały wówczas planowaną demonstrację. W piątek poinformowano o zawarciu porozumienia, kończącego spór zbiorowy.

Dziękujemy stronie rządowej za wsparcie w mediacji w osobie sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marka Wesołego. Tak właśnie powinna wyglądać współpraca i dialog, a nie jak piknik i promowanie tych, którzy chcą zlikwidować polskie górnictwo_ - napisali w piątek związkowcy na Facebooku.

21 lipca br. ponad 21-tys. załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymała już nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł brutto dla pracownika. Na nagrody spółka przeznaczyła ok. 230 mln zł brutto. Wypłata była konsekwencją zawartego w lutym br. porozumienia płacowego, w którym ustalono, m.in. iż wynagrodzenia pracowników JSW rosną w tym roku średnio o 15,4 proc. Ustalono wówczas także, że po ocenie wyników osiągniętych przez spółkę w pierwszym półroczu, podjęte będą rozmowy o wypłacie dodatkowego świadczenia, co nastąpiło w lipcu.

W pierwszym półroczu br. Grupa JSW wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy przychodach mniejszych o ponad 21 proc. Na spadek przychodów wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. ceny węgla koksowego. W samym drugim kwartale br. zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł, a EBITDA Grupy ponad 1,3 mld zł. W drugim kwartale kopalnie JSW wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, o 1,9 proc. mniej niż w poprzednim kwartale.

Grupa kapitałowa JSW zatrudnia obecnie ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. osób to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Czy Musk zapłaci miliardową karę?

Powiązane tematy

Komentarze