Informacje

 Łukasz Młynarkiewicz wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. / autor: materiały prasowe
Łukasz Młynarkiewicz wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Inwestycje w atom to rozwój gospodarczy i większe bezpieczeństwo energetyczne Polski

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 25 października 2023, 14:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Budowa elektrowni jądrowych to strategiczny, długofalowy, złożony i jednocześnie konieczny w przypadku Polski proces. Efektem będzie pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko, a także gospodarkę państwa, w tym ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych - pisze Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”

Program polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ) jasno definiuje cele, które państwo stawia przed spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, czyli inwestorem odpowiedzialnym za budowę wielkoskalowych źródeł wytwórczych opartych na energii jądrowej.

Celem aktualnej wersji PPEJ jest budowa 6–9 GW mocy zainstalowanej, co – uwzględniając przyszłe potrzeby energetyczne Polski – będzie stanowić ok. 25 proc. udziału w miksie energetycznym. Jak czytamy w uzasadnieniu, jednym z najważniejszych celów PPEJ jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego obywateli przez dywersyfikację zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw energii pierwotnej. Pierwsza elektrownia jądrowa o mocy 3750 MWe brutto powstanie w technologii AP1000 od Westinghouse i pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 mln gospodarstw domowych. Jej preferowana lokalizacja to „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo.

Przyspieszamy z realizacją PPEJ

Jako spółka odpowiedzialna za realizację „Programu polskiej energetyki jądrowej” w ostatnim czasie mocno zintensyfikowaliśmy nasze działania. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie w procesie uzyskiwania zgód administracyjnych. Eksperci Polskich Elektrowni Jądrowych byli np. istotnie zaangażowani w ramach procedury środowiskowej w udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu inwestycji na środowisko zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tzw. procedurze transgranicznej. Jako pierwsza w kraju spółka zaangażowana w projekty jądrowe uzyskaliśmy decyzję zasadniczą. Podpisaliśmy umowę na prace przedprojektowe ze wskazanym przez rząd dostawcą technologii, amerykańską firmą Westinghouse, a do końca 2023 r. naszym najważniejszym celem biznesowym jest wynegocjowanie i podpisanie umowy na projektowanie z konsorcjum, które będzie realizować projekt, czyli firmami Westinghouse i Bechtel. Przez cały czas zwiększamy nasz potencjał kadrowy, podpisując umowy z najlepszymi szkołami wyższymi w kraju oraz prowadząc rekrutacje ekspertów i specjalistów branży jądrowej na świecie. Nieustannie prowadzimy dialog z mieszkańcami i samorządami gmin lokalizacyjnych, w tym gminy Choczewo, gdzie znajduje się preferowana przez nas lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – „Lubiatowo-Kopalino”.

Kierunek: bezpieczeństwo energetyczne

Brak stabilizacji na rynku energii, na który w dużej mierze miała wpływ agresja Rosji na Ukrainę, uświadomił wszystkim, jak istotną sprawą jest uniezależnienie polskiego sektora energetycznego od paliw kopalnych ze Wschodu.

Pojawienie się w krajowym miksie energetycznym źródeł wytwórczych pracujących w podstawie systemu i wykorzystujących paliwo jądrowe pozytywnie wpłynie na niezależność systemu elektroenergetycznego. Paliwo jądrowe posiada bowiem bardzo wysoką gęstość energii. Co to oznacza w praktyce? To, że tego typu paliwa potrzebujemy stosunkowo mało, żeby wyprodukować ogromne ilości energii. Ma to znaczenie choćby w przypadku transportu i magazynowania. Dzięki dużej gęstości energii transport paliwa jądrowego może się odbywać różnymi drogami (morską, kolejową, drogową, a w szczególnych sytuacjach nawet lotniczą). Biorąc pod uwagę, że występowanie uranu na Ziemi jest dość powszechne i dostawy mogą być realizowane z różnych kierunków (Ameryka Północna, Australia, Azja, Europa, w tym od państw NATO, czy dzięki skorzystaniu z unijnych mechanizmów koordynacji zakupów), stwarza to możliwość niezawodnych dostaw w niemal każdych warunkach.

„Zielony” atom

Energetyka jądrowa należy również do niskoemisyjnych źródeł energii. Elektrownie jądrowe działają w tzw. podstawie systemu, co oznacza, że wytwarzają energię elektryczną niezależnie od czynników zewnętrznych, np. pogody. Jednocześnie charakteryzują się niezwykle niską emisją dwutlenku węgla: produkcja energii z elektrowni jądrowej generuje ok. 12 g CO2 na kWh, czyli mniej więcej tyle, ile energetyka wiatrowa. W przypadku energetyki węglowej jest to ok. 800 CO2 na kWh. Energetykę jądrową charakteryzuje też brak emisji innych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi substancji: NOx, SO2, CO, pyłów, rtęci i innych metali ciężkich.

Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy

Wreszcie przykłady z innych krajów pokazują, że rozwijanie sektora jądrowego może być potężnym katalizatorem rozwoju rodzimego przemysłu i rynku pracy. Przygotowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe raport o oddziaływaniu na środowisko pokazał, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie miała bezpośredni i istotny wpływ na wielkość oraz strukturę zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy.

Polskie Elektrownie Jądrowe dołożą wszelkich starań, żeby udział polskiego przemysłu w łańcuchu dostaw był jak największy. Według danych Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska już w tej chwili 80 polskich firm posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i wiedzę, aby realizować budowę elektrowni jądrowych. Izba szacuje, że nawet 300 polskich firm byłoby w stanie uczestniczyć w procesie budowy polskich elektrowni jądrowych. Zakładamy, że udział polskiego przemysłu przy budowie pierwszego reaktora może wynosić kilkadziesiąt procent i będzie rósł w miarę realizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”, który w tym momencie zakłada powstanie dwóch elektrowni jądrowych w Polsce. Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że w zależności od stopnia przygotowania krajowych przedsiębiorstw firmy zlokalizowane w Polsce mogą zrealizować do 70 proc. wartości inwestycji w energetykę jądrową w ramach realizacji całego PPEJ – czyli do 9 GWe mocy zainstalowanej.

Pozytywny wpływ na ceny energii elektrycznej

Ponadto z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w związku z budową i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce w ciągu 50 lat pracy reaktorów powstanie nawet 39 tys. nowych miejsc pracy. Pamiętajmy jednak, że reaktory, które będą działały w Polsce, należą do generacji pozwalającej na ich eksploatację przez co najmniej 60 lat, z możliwością przedłużenia do 80. Przytoczone korzyści mogą więc być nawet większe. W analizie PIE wskazano również, że realizacja PPEJ wpłynie na wzrost PKB Polski o dodatkowy 1 punkt procentowy. Korzyści będą dotyczyć więc nie tylko regionów, w których powstaną elektrownie, lecz całego kraju.

Elektrownia jądrowa jako stabilne źródło wytwórcze o długim okresie eksploatacji generuje bardzo niski koszt środowiskowy oraz systemowy, co może się przyczynić do zahamowania wzrostu kosztów energii dla odbiorców końcowych. Energetyka jądrowa jest konkurencyjna ekonomicznie wobec innych źródeł energii, w szczególności w przypadku Polski, która nie posiada np. dużych zasobów gazu i musi go importować. Koszty paliwowe w elektrowniach jądrowych są małą częścią kosztów łącznych (stanowią ok. 10 proc.), co zapewnia tym elektrowniom konkurencyjność, chociaż nakłady inwestycyjne są większe niż na elektrownie węglowe i elektrownie opalane gazem. Co ważne, przy ocenie kosztów energetyki jądrowej uwzględnia się w pełnym wymiarze także koszty likwidacji elektrowni oraz unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.

Korzyści związane z realizacją „Programu polskiej energetyki jądrowej”, w którego ramach powstanie elektrownia jądrowa na Pomorzu, a potem również drugi obiekt w innej lokalizacji, są więc niebagatelne. Nie stać nas na to, by z nich nie skorzystać.

Łukasz Młynarkiewicz wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o.

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy