Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Branża ciepłownicza pod kreską

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2023, 16:33

  • Powiększ tekst

Na skutek wzrostu kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji, w 2022 r. zwiększyło się zadłużenie ciepłownictwa, jednocześnie w sektorze odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych - wynika z dorocznego raportu Prezesa URE. Rentowność sektora wyniosła minus 22 proc. - dodano.

Jak czytamy w raporcie, wynik finansowy brutto sektora ukształtował się w 2022 r. na poziomie minus 6,24 mld zł (w 2021 r. ‒ minus 1,5 mld zł, w 2020 r. ‒ minus 473,8 mln zł, w 2019 r. ‒ minus 543 mln zł).

Według raportu, koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej w 2022 r. wzrosły o 37 proc., w szczególnie trudniej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło w procesie kogeneracji, które nie mogły mieć taryf, aktualizowanych w ciągu roku. W konsekwencji wysokich kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 rentowność brutto źródeł wytwarzających ciepło w kogeneracji spadła w 2022 r. do minus 38 proc. Tymczasem rentowność źródeł wytwarzających wyłącznie ciepło była lekko dodatnia i wyniosła 0,25 proc. Razem rentowność całej branży ciepłowniczej brutto wyniosła minus 22 proc.

W 2022 r. moc zainstalowania ciepłowni spadła o 1,7 proc. - z 54 do 53 GW, spadła też moc zamówiona - z 35,02 do 34,9 GW, czyli o 0,28 proc. W związku ze wzrostem kosztów ciepła systemowego spadła jego sprzedaż. W 2022 r. ciepłownie sprzedały ponad 357 tys. TJ ciepła, co stanowi spadek o ponad 7,2 proc. w stosunku do roku 2021 - wskazuje URE w raporcie.

66,2 proc. paliw zużytych do produkcji ciepła w 2022 r. stanowiły węgiel kamienny i brunatny. W porównaniu z 2021 r. ich udział spadł o 3 pkt proc. Wzrósł natomiast udział paliw gazowych, a także OZE, który wyniósł już ponad 15 proc. Największy udział OZE odnotowano w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

W związku ze wzrostami cen paliw o prawie 35 proc. wzrosła średnia cena ciepła sprzedawanego w 2022 r. i wyniosła 64 zł za GJ. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe wzrosła ok. 17 proc., przekraczając 22 zł za GJ.

Jak zauważa URE, duży wzrost cen surowców energetycznych zmuszał przedsiębiorstwa ciepłownicze do częstych aktualizacji taryf. W ciągu ubiegłego roku URE przeprowadził 925 postępowań ws. zatwierdzenia lub zmiany taryfy za ciepło, co oznacza blisko dwa razy więcej postępowań taryfowych niż roku poprzednim.

Doroczny raport o ciepłownictwie URE publikuje od 2002 r. W tym czasie, jak wynika z danych regulatora, długość sieci ciepłowniczych wzrosła z 17 312 km do 22 578,4 km. Długość sieci przypadająca na jedno przedsiębiorstwo zwiększyła się z ok. 23,8 km do 62,89 km. Całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła spadła w okresie 2002-2022 z ok. 71 GW do ok. 53 GW. Od 2002 r. udział paliw węglowych w produkcji ciepła spadł z 81,7 proc. do 66,2 proc.

31 grudnia 2022 r. liczba przedsiębiorstw, które posiadały koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję lub obrót ciepłem, wynosiła 392 (łącznie 816 poszczególnych koncesji na dany rodzaj działalności).

Czytaj także: Polska wyłamuje się z tej unijnej statystyki

PAP/rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych